Akarsu Akımı (Debi)

Akarsu Akımı ()

 • Akarsuyun herhangi bir yerinden saniyede geçen su miktarının m3/sn olarak ifadesidir.

Debiyi;

 • İklim (Yağış ve Sıcaklık),
 • Arazi yapısı,
 • Kaynaklar,
 • Bitki örtüsü,
 • Eğim ve yükselti,
 • Beşeri faktörler,

gibi etmenler etkilemektedir.

Akarsu Rejimi (Akım düzeni)

 • Akarsuyun yıl içinde gösterdiği akım düzenine Akarsu Rejimi denir.
 • Akarsular yıl içindeki akımlarına bakılarak düzenli ve düzensiz rejimli olmak üzere ikiye ayrılırlar. Düzenli rejime sahip akarsuyun bulunduğu yerde yağış yıl içinde dengeli dağılmıştır ya da akarsu farklı iklim bölgelerinden geçmektedir. Düzenli rejimli akarsular
 • Ekvatoral bölgede ve ılıman okyanus iklim bölgelerinde görülür. Amozon, Kongo, Ren nehirlerinin akımları düzenlidir.
 • Yağışların düzensiz, yerşekillerinin engebeli olduğu, kayaçları geçirimli olan yüzeylerde rejim düzensiz olur. Karasal, step, muson, iklim bölgelerinde akarsuların rejimleri düzensizdir.

Akarsu rejimini;

 • Yağış rejimi
 • Sıcaklık ve buharlaşma
 • Yağışın şekli
 • Havzanın genişliği
 • Yükselti
 • Bitki örtüsü

gibi faktörler etkiler.

UYARI: Kar ve buz sularıyla beslenen akarsuların rejimlerinde en yüksek akımın ilkbaharda olduğu görülür bunun nedeni kar erimeleridir

 • Akarsuyun yıl içinde taşıdığı su miktarıyla taşıdığı madde boyutu doğru orantılıdır. Akım artığında taşınan madde de büyürken akışın azalması taşınan maddelerinde küçülmesine yol açar.

Akarsu_akimi

 • Bu tip grafik soruları yapılırken alttan üstte doğru birikim olduğu için akım grafiği alttan üste doğru çizilir. Örnekle altta ve üstte büyük malzeme (hızlı akış) ortada ise küçük malzeme (yavaş akış) var.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)