sabit reklam
Bilimsel Araştırma ve Basamakları

Bilimsel Araştırma ve Basamakları

hipotez
Araştırmalar yapılırken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Bunların yapılmaması durumunda bilimsel çalışmada önemli aksamalar meydana gelir. Bu durum bilimsel çalışmanın başarılı olmasını engeller.
Bilimsel araştırmalarda takip edilmesi gereken yolun basamakları şu şekildedir:
— Konu tespiti
— Varsayım
— Bilgi toplama
— Hipotez
Konu Tespiti
Araştırmaların birinci basamağında konu tespiti vardır. Konunun ne olduğu ve içeriği araştırmanın temelini oluşturur.
Konunun başarılı olması kişinin araştırmaya kendisini vermesiyle ortaya çıkar.
Başarılı araştırmalar düzenli ve disiplinli çalışmayla ortaya çıkar.
bilim

Varsayım

Araştırmaların ikinci basmağını varsayım oluşturur. Araştırmanın bilimsel temelinin oturmaya başladığını gösteren ifadeler varsayımdan itibaren ortaya çıkar. Varsayımda kesinlik yoktur. Ancak doğruluk olabilir.
Varsayım

Bilgi toplama

Araştırmaların üçüncü basamağını bilgi toplama oluşturur. Yapılan araştırmanın sağlıklı olabilmesi için bol miktarda görsel ve yazılı bilgiye ihtiyaç vardır. Bu
amaçla başta dergi, kitap ve internet olmak üzere çeşitli kaynaklardan faydalanılabilir.
Bilgi_toplama

Hipotez

Araştırmaların dördüncü basamağını ise hipotez oluşturur. Artık yapılan çalışma belli bir düzen ve sistem içerisinde bulunduğu için bazı ön kestirmeler yapılabilir. Bu durum çalışmanın bazı sonuçlara ulaştığını göstermektedir.

Örnek:
“Bir araştırmaya başlamadan önce neyin araştırılacağından emin olunmalıdır.
Araştırılacak problemin sınırları belirlenmelidir.”
Yukarıda, bilimsel araştırma basamaklarından öncelikle hangisine yönelik bir açıklama yapılmaktadır?
A) Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi
B) Problemin çöümüne yönelik varsayımların oluşturulması
C) Araştırma metninin oluşturulması
D) Araştırma konusunun belirlenmesi
2008 SBS/6. SıNıF

Çözüm: Bilimsel araştırmanın ilk basamağı araştırılacak konunun belirlenmesidir.
Yanıt D

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)