6. Sınıf SBS Sosyal Bilgiler

Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular Anadolu’da kurulmuş belli başlı uygarlıklardır. Hititler M.Ö 2000’lerde Hattuşaş (Boğazköy) merkez olmak üzere kurulmuştur. Kızılırmak kıvrımı çevresinde Kapadokya’da yerleşmişlerdir. Hitit tarihi Eski Krallık, Yeni Krallık ve Geç Hitit fiehir Devletleri şeklinde üç kısımda incelenebilmektedir. Hititler başlangıçta feodal beylikler şeklinde yönetilirken, daha sonra merkezi otorite sağlanmış […]

Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri

Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri

Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri Tarih Öncesi Devirler 1. TAŞ DEVRİ Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş olarak üç dönemde incelenir. Kaba Taş Devri (Paleolitik): İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir. İnsanlar bu dönemde alet yapmasını bilmiyorlardı, keskin ve sivri taşlarla kendilerini koruyorlardı. Bu devirde insanlar göçebe ve tüketici bir haldedir. İnsanlar bu dönemde tabiatta […]

Etkin Katılım 8 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 8 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 8 – Yeryüzünde Yaşam Yukarıdaki dilsiz Türkiye haritasında karasal iklimin hüküm sürdüğü yerleri kırmızı, Karadeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerleri yeşil, Akdeniz ikliminin yaşandığı yerleri mavi, geçiş ikliminin görüldüğü alanları pembe renklere boyayınız. Ayrıca her iklimin yaşandığı bölgelerden beşer tane şehir yazınız? Karadeniz İklimi: Trabzon, Kastamonu, . . . . . . . . […]

Etkin Katılım 7 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 7 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 7 – Yeryüzünde Yaşam Aşağıda verilen resimlerdeki bitki topluluklarından yararlanarak özelliklerini yazınız.

Etkin Katılım 6 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 6 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 6 – Yeryüzünde Yaşam Akdeniz İklimi: – Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. – Ülkemizin kışı en ılık geçen iklimidr. – Ayrıca Akdeniz iklimi seracılık faaliyetlerine en uygun iklimidir. – Akdeniz ikliminin karakteristik bitki örtüsü makidir. – Maki her mevsim yeşil kalan, dikenli yapraklı, küçük boylu ağaç (ağaççık, çalı) topluluklarının genel […]

Türkiye’de İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

Türkiye’de İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

Türkiye’de İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü A. Akdeniz İklimi Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır. Ülkemizde Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve biraz da değişerek Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde görülür. Bu bakımdan Akdeniz iklimi üçe ayrılır. Tarım mevsimi en uzun olan iklimdir. Yaz sıcaklığı yüksektir. Yaz mevsimi uzun […]

Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri

Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri

Türkiye’nin İklimi İklim: Bir bölgede meydana gelen hava olaylarının uzun süre göstermiş olduğu ortalama duruma denir. Hava Durumu: Bir bölgede meydana gelen hava olaylarının göstermiş olduğu kısa süreli ortalama durumdur. Bir bölgenin iklimi o bölgenin matematik konumundan ve özel konumundan etkilenir. Türkiye İklimini Etkileyen Faktörler 1. Türkiye’nin Matematik Konumu Türkiye 26°–45° doğu meridyenleri,36°–42° kuzey paralelleri […]

Etkin Katılım 5 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 5 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 5 – Yeryüzünde Yaşam Aşağıda verilen Dünya haritasından yararlanarak grafiklerin hangi iklim tipine ait olduğunu bulunuz.

Değişik Yerler, Farklı Hayatlar

Değişik Yerler, Farklı Hayatlar

Değişik Yerler, Farklı Hayatlar İnsanların yaşam biçimleri birbirinden farklıdır. Dünyamızın yaklaşık % 30’u karalarla kaplıdır. Bu alanların ise sadece % 12’si yaşamaya elverişlidir. Soğuk olan kutup kuşağı ve dağların yüksek kesimleri, çok sıcak olan çöller, çok engebeli alanlar, bataklık veya sık ormanlarla kaplı alanlar insanların yerleşmesine uygun değildir. İnsanların yerleşim alanlarını belirleyen birçok neden vardır. Bunlardan en […]

Etkin Katılım 4 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 4 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 4 – Yeryüzünde Yaşam Yukarıda verilen Türkiye haritasında Ekvator’a en yakın illerimizi yazınız. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

Coğrafi Konum

Coğrafi Konum

Coğrafi  Konum Herhangi bir merkezin Dünya üzerinde bulunduğu yere coğrafi konum denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır: Matematik konum Özel konum Matematik Konum Herhangi bir yerin dünya üzerinde bulunduğu enlem ve boylam dereceleri dikkate alınarak yerinin tanımlanmasıdır. Örnek Türkiye 26° – 45° doğu meridyenleri ile 36° – 42° kuzey paralelleri arasında yer alır. Matematik konum ile ilgili cümlelerde, Ekvator, […]

Etkin Katılım 3 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 3 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 3 – Yeryüzünde Yaşam Aşağıda verilen Dünya dilsiz haritasında kıta ve okyanusları yazınız.

Kıtalar ve Okyanuslar

Kıtalar ve Okyanuslar

Kıtalar ve Okyanuslar Uzaydan çekilen resimlerine baktığımzıda dünyamızın kara ve denizlerle kaplı olduğunu görürüz. 510 milyon km2’lik Dünya yüzölçümünün 149 milyon km2’si karalarla 361 km2’si ise sularla kaplıdır. Kuzey yarım kürede karalar yeryüzünün % 39’unu kaplarken, denizler % 71’ni kaplar. Güney yarım kürede ise karalar % 19, denizler %81 oranında yer kaplar. Yeryüzündeki %29’luk kara kütlesi 7 ayrı kıtadan oluşur. Kendine bağlı adalarla birlikte […]

Meridyenler ve Özellikleri

Meridyenler ve Özellikleri

Meridyenler ve Özellikleri Kutup noktalarını birleştiren, Ekvator’u ve diğer paralelleri dik olarak kestiği var sayılan yarım çemberlere meridyen (boylam) denir. Meridyenlerin Özellikleri Kutup noktalarında birleşirler. Meridyenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Meridyenler arasındaki uzaklık Ekvator’da en fazla olup kutuplara doğru gidildikçe bu uzaklık azalır. UYARI: Yukarıda yer alan özellikler aynı zamanda Dünya’nın yuvarlak olduğunu […]

Paraleller ve Özellikleri

Paraleller ve Özellikleri

Paraleller ve Özellikleri Ekvatora birer derece aralıklarla çizilen yatay çizgilere paralel adı verilir. Paralellerin Özellikleri En uzun paralel dairesi Ekvator’dur. Ekvator Dünya’yı iki eşit parçaya ayırır. Ekvator’un kuzeyde kalan bölümüne Kuzey Yarım Küre, güneyde kalan bölümüne ise Güney Yarım Küre adı verilir. 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde olmak üzere toplam 180 tane […]

Etkin Katılım 2 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 2 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 2 – Yeryüzünde Yaşam Aşağıda verilen Türkiye haritasından yararlanarak Türkiye’nin fiziki özelliklerini yazınız. 1 => Yeryüzü şekilleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. 2 => 3 => 4 => 5 => 6 => 7 =>

Etkin Katılım 1 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 1 – Yeryüzünde Yaşam

Etkin Katılım 1 – Yeryüzünde Yaşam Aşağıda verilen Dünya haritasından yararlanarak Dünya haritasının özelliklerini yazınız. 1 => Devlet sınırları hakkında bilgi sahibi olunabilir. 2 => 3 => 4 => 5 => 6 => 7 =>

Ölçeklerine Göre Haritalar

Ölçeklerine Göre Haritalar

Ölçeklerine Göre Haritalar a. Büyük Ölçekli (Topografya) Haritalar Ölçekleri 1/20.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır. Bu haritalarda, yer şekilleri, ulaşım, yerleşim birimleri ayrıntılı olarak gösterilir. b. Küçük Ölçekli Haritalar Soru: Ölçekleri 1/500.000’den daha büyük olan haritalardır. Ayrıntısı en az olan haritalardır. Atlaslarda kullanılır. Ülkeler ve kıtalar bu haritalarla gösterilir. Çözüm: Büyük ölçekli haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü küçük ölçekli haritalara göre daha […]

Yeryüzünde Yaşam

Yeryüzünde Yaşam

Yeryüzünde Yaşam Harita Bilgisi Harita Dünya üzerindeki herhangi bir yerin veya yeryüzünün tamamının kuş bakışı görünüşünün belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasına verilen addır. Bir çizimin harita olabilmesi için kuş bakışı görünümün olması, belirli bir ölçeğe göre küçültülmesi ve bir düzlem üzerine aktarılması gerekir. NOT: Dünya’nın şeklinden dolayı haritaların çizimlerinde hatalar […]

Etkin Katılım 6 – Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Etkin Katılım 6 – Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Etkin Katılım 6 – Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)