Türkiye’de İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

Türkiye'de İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü

A. Akdeniz İklimi

 • Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır.
 • Ülkemizde Akdeniz Bölgesi, Bölgesi ve biraz da değişerek Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde görülür. Bu bakımdan Akdeniz iklimi üçe ayrılır.
 • Tarım mevsimi en uzun olan iklimdir.
 • Yaz sıcaklığı yüksektir.
 • Yaz mevsimi uzun sürer. Bu nedenle deniz turizmi en uzun süre Akdeniz'de, daha sonra da Güney Ege'de görülür.
 • Ege ve Marmara Bölgesi'ne doğru gidildikçe ortalama sıcaklıklar düşer.
 • Sıcaklık ve nem koşullarının uygun olması nedeniyle tropikal meyveler yetiştirilir.
 • Karakteristik tarım ürünü zeytindir.
 • Güneş enerjisinden en fazla yararlanılan iklim bölgesidir.
 • Doğal bitki örtüsü makidir.

B. Karadeniz İklimi

 • Yazları serin kışları ılık geçer ve her mevsim yağışlıdır.
 • En yağışlı mevsim sonbahar, en az yağışlı mevsim ise ilkbahardır.
 • Yaz ve kış sıcaklık farkı en az olan iklim tipidir.
 • Temel bitki örtüsü ormandır. Yüksek kesimlere doğru çayırlar görülür.

dogu_anadolu_yer_sekili

 • Ormanlar bölgede kıyıdan itibaren başlar.
 • Kıyıda geniş yapraklı ormanlar, daha sonra karma yapraklı ormanlar ve en yüksekte ise iğne yapraklı ormanlar görülür. Bitki örtüsündeki bu değişim sıcaklık miktarının azalması ile ilgilidir.
 • Karakteristik tarım ürünü mısır ve fındıktır.
 • Kış sıcaklık ortalaması 6–7 °C, yaz sıcaklık ortalaması ise 21–23 °C dir.
 • Yıllık ortalama sıcaklık 13–15 °C dir.
 • Kıyıdan iç kesimlere doğru denizin etkisi azaldığı için bozkırlar kendini hissettirmeye başlar.

Yıllık Ortalama Yağışlar

 • Doğu Karadeniz = 1500 – 2500 mm
 • Batı Karadeniz = 1000 – 1500 mm
 • Orta Karadeniz = 700 – 1000 mm

C. Karasal İklim

 • Trakya'da çöküntü görünümlü Ergene havzasında, dağlarla kuşatılmış olan İç Anadolu Bölgesi'nde, Doğu Anadolu Bölgesi'nin hemen tamamında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin deniz etkisinden uzak olan yerlerinde görülür.
 • Bu sahalar yarı kuraktır.
 • Yıllık ortalama yağış miktarı 200–500 mm arasındadır.
 • Yazlar sıcak, kışlar soğuk, kar yağışlı ve uzundur.
 • Sıcaklık farkları fazladır.

Ancak İç Anadolu'da;

 • Sıcaklık farkları 20 °C civarındadır.
 • Yağışlar daha ilkbaharda görülür.
 • Yıllık ortalama sıcaklık 10–12 °C'dir.
 • Yıllık ortalama yağış miktarı 300–400 mm'dir.
 • Bitki örtüsü bozkırdır.

Doğu Anadolu'da ise;

 • Karasal iklimin en sert koşulları görülür.
 • Kış mevsimi 7–8 ay sürebilmektedir.
 • Mevsimler arası sıcaklık farkı çok fazladır.
 • Erzurum–Kars Bölümü'nde bu özelikler daha belirgindir.
 • Yıllık sıcaklık ortalaması 4–6 °C'dir.
 • Yıllık sıcaklık farkı 30 °C'dir.

Erzurum–Kars_Bolumu

 • Tarım mevsimi kısa, tarımsal ürün çeşitliği ise azdır.
 • Tahıl ürünleri, mercimek ve şeker pancarı yetiştirilir.
 • Yağış az olduğu için nadasa bırakılan toprak fazladır.
 • Küçükbaş hayvancılık İç Anadolu Bölgesi'nde, Ergene Bölümü'nde yaygın olarak yapılır.
 • ve otlakların bulunduğu yüksek yerlerde ise büyükbaş hayvancılık yapılır.
 • Sert karasal iklimde sis, buzlanma, çığ gibi doğa sıkça görülür.

Örnek:
Aşağıdaki coğrafi bölümlerimizin hangisinde görülen iklim tipi, Yunanistan'da görülmez?
A) İç Batı Anadolu
B) Antalya
C) Güney Marmara
D) Doğu Karadeniz 1995 DPY

Çözüm:
Yunanistan'da Akdeniz iklimi ve nemli iklimler görülür. Dolayısıyla karasal iklim özellikleri görülmez. İç Batı Anadolu Bölümü'nde ise karasal iklim özellikleri görülür.
Yanıt A

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)