Değişik Yerler, Farklı Hayatlar

Değişik Yerler, Farklı Hayatlar

İnsanların yaşam biçimleri birbirinden farklıdır. Dünyamızın yaklaşık % 30'u karalarla kaplıdır. Bu alanların ise sadece % 12'si yaşamaya elverişlidir. Soğuk olan kutup kuşağı ve dağların yüksek kesimleri, çok sıcak olan çöller, çok engebeli alanlar, bataklık veya sık ormanlarla kaplı alanlar insanların yerleşmesine uygun değildir. İnsanların yerleşim alanlarını belirleyen birçok neden vardır.
Bunlardan en önemlisi iklimdir.
İklimin insan hayatına olan etkisinden hareket ederek küresel ısınmasının yakın gelecekteki sonuçlarını değerlendirebiliriz.

Yeryüzündeki iklim tipleri

1. Ekvatoral İklim

Ekvatoral_İklim

Ekvator çevresinde 0° ve 10° enlemleri arasında görülür. Her mevsim düzenli yağış alır.

2. Savan İklimi

Savan_İklimi
10° – 20° kuzey ve güney enlemleirnde görülür. Sıcaklık bütün yıl 20°C üzerindedir. Savan ı verilen otsu bitkiler örtüsünü oluşturur.

3. Çöl İklimi

Dönenceler civarında kıta içlerinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda görülür.
Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok yüksektir. Yağışlar yok denecek kadar azdır. Kurakçıl otlar ve kaktüsler bitki örtüsünü oluşturur.

col_İklimi

4. Muson İklimi

Muson_İklimi
Güney Hindistan, Güney Çin, Güneydoğu Asya, Japonya gibi bölgelerde görülür.Bu alanlar Muson rüzgarlarının etkisi altındadır. En çok yaz mevsiminde yağış alır. Bitki örtüsü ormandır.

5. Akdeniz İklimi

Akdeniz_İklimi
Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde Avusturalya'nın güneybatısında, Güney Afrika ve Kaliforniya çevresinde etkilidir. Türkiye genel olarak bu iklim kuşağının etkisindedir. Bitki örtüsü makidir.

6. Tundra İklimi

Tundra_İklimi
Bu iklim tipi İskandinavya yarımadasıyla,Kanada'nın kuzeyinde, Sibirya'da ve Gronland adasının kıyı kesiminde görülür.
En yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık –30°, –40°C'dir. Bitki örtüsü tundradır.

7. Kutup İklimi

Kutup_İklimi
Bu iklim dünyanın sürekli olarak karalarla ve buzullarla kaplı olan kutup bölgelerinde görülür. Sıcaklık ortalaması bütün yıl boyunca 0°C altındadır. Zemini buzlarla kaplı olduğu için bitki örtüsü yoktur.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)