sabit reklam
Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri

Tarih Öncesi Devirler ve Tarih Devirleri

Tarih_Öncesi_Devirler_ve_Tarih_Devirleri

Tarih Öncesi Devirler
1. TAŞ DEVRİ

  • Kaba Taş, Yontma Taş, Cilalı Taş olarak üç dönemde incelenir.
  • Kaba Taş Devri (Paleolitik): İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir. İnsanlar bu dönemde alet yapmasını bilmiyorlardı, keskin ve sivri taşlarla kendilerini koruyorlardı.
  • Bu devirde insanlar göçebe ve tüketici bir haldedir. İnsanlar bu dönemde tabiatta hazır halde bulunan besinlerle geçinmişlerdir.
  • Yontma Taş Devri (Mezolitik): İnsanlar alet yapmasını öğrenmiş, taştan ve kemikten aletler yapılmaya başlanmıştr.
  • Mağara duvarlarına resimler yapılmış ve Yontma Taş Devri’nin sonuna doğru ateş bulunmuştur. Avcılık ve toplayıcılıkla uğraşılmıştır. Dönemin sonuna doğru ise üretime geçilmeye başlanmıştır.

NOT:
Ateşin keşfi insanlık tarihi için çok önemlidir. Ateş insanların savunmasında, korunmasında, Maden Devrine geçişte ve seramik sanatının gelişmesinde çok etkili olmuştur. Kısacası insanoğlu aklını kullanarak tabiata hükmetmiş, ilerleyen dönemlerde buluşlarını çeşitlendirerek günümüz modern dünyasının temelini atmıştır.

 • Cilalı Taş Devri (Neolitik): İnsanlar yaptıkları aletleri cilalayarak geliştirmişlerdir.
 • Kilden ve topraktan kapkacak ateşte pişirilmiş seramik eşyalar yapılmıştır. İlk kez toplu köy yaşamı bu dönemde başlamıştır.

NOT: Yerleşik hayat bu dönemde başladı.
 Hayvanlar evcilleştirildi.
 Tarımsal hayata bu dönemde geçildi.
 Bitki liflerinden giysiler de bu dönemde yapılmaya başlandı.
 Tekerlek bulundu.
 Ticaret başladı, buna bağlı olarak toplumlar arasında kültür etkileşimi ortaya çıktı
 Kölecilik ortaya çıktı.
 Anadolu’da ilk şehir yerleşmeleri görüldü (Konya–Çatalhöyük).

2. MADEN DEVRİ

 • Önce Bakır, sonra da Tunç ve Demir Devri olmak üzere üçe ayrılır. Demirin bulunarak işlenmesi insanlık tarihinde önemli bir aşamadır.
 • Demir devrinin sonlarına doğru yazı bulunmuştur.
 • Bu dönemde avcılık önemini yitirmiştir. Tarım ve hayvancılık temel üretim biçimi olmuştur.
 • Ticaret önemini arttırmış, el sanatları çeşitlenmiştir.
 • İlk defa şehirler ve şehir devletleri kurulmuştur.
 • Saban, çömlekçi çarkı, tekerlek, dokuma tezgahları bulunmuştur.
 • Ataerkil aile anlayışı ortaya çıkmıştır.
 • Anadolu’da Yozgat’ta Alişar, Çorum’da
 • Alacahöyük, Çanakkale’de Truva bu dönemin önemli kültür merkezleridir.

NOT: Yazının bulunuşundan önceki devirlere “tarih öncesi devirler”, yazının bulunuşundan sonraki devirlere de “tarih devirleri” denir.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)