Anadolu Uygarlıkları

Anadolu Uygarlıkları

Hititler, Frigler, , İyonlar, Urartular Anadolu'da kurulmuş belli başlı uygarlıklardır.

Hititler

 • M.Ö 2000'lerde Hattuşaş (Boğazköy) merkez olmak üzere kurulmuştur.
 • Kızılırmak kıvrımı çevresinde Kapadokya'da yerleşmişlerdir.
 • Hitit tarihi Eski Krallık, Yeni Krallık ve Geç Hitit fiehir Devletleri şeklinde üç kısımda incelenebilmektedir.
 • Hititler başlangıçta feodal beylikler şeklinde yönetilirken, daha sonra merkezi otorite sağlanmış ve ülke merkezden atanan valiler tarafından yönetilmiştir.
 • Başta rahip krallar bulunurdu.
 • Kraldan sonra en yetkili kişi Tavananna denilen kraliçedir.
 • Pankuş denilen kralların yetkilerine bile müdahale edebilecek bir meclisleri vardır.
 • Krallar yaptıkları her şeyi tanrılara hesap vermek amacıyla doğru bir şekilde yıllıklar (anallar) yazmışlardır.

hitit_kiralligi

NOT: Anal adı verilen tabletlere yazılan bu yıllık raporlarla objektif (tarafsız), tarih yazıcılığı ilk kez Hititler'de başlamıştır.

 • Hititlerin Mısırlılarla yaptıkları Kadeş Savaşı sonucunda imzaladıkları Kadeş Antlaşması tarihte bilinen “ilk yazılı” antlaşmadır.
 • Hititler hem çivi hem de hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.
 • Hitit ülkesine Bin Tanrı İli denilmiştir. Yani Hititlerde ç tanrılı inanış vardır. Hititler öldükten sonraki hayata inanmadıklarından mezar yapımına önem vermemişlerdir.
 • Güçlü orduları vardır.
 • çeşitli sınışara ayrılmıştır.
 • Medeni hukukun temelini attılar. Cezaları genelde bedel ödeme esasına dayalıdır. Özel mülkiyete önem vermişlerdir.
 • Tarım, hayvancılık, madencilik ve kumaş dokumacılığında ilerlemişlerdir.
 • Toprak kralın malıdır. İşlenmesi için halka verilmiştir. Özel mülkiyet yoktur.
 • Orduları piyadelerden ve savaş arabalarından oluşmuştur.
 • Hititler Frigler tarafından ortadan kaldırılmıştır.

NOT: Hem hiyeroglif hem de çivi yazısını kullanmış olmaları, Hititler'in Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarından etkilendiğinin kanıtıdır.

Frigler

 • Merkezleri Ankara yakınlarındaki Gordion (Polatlı)'dır.
 • En ünlü kralları Midas'tır. Devletin kurucusu Gordios'tur.
 • Tarım ve hayvancılığa önem vermelerinden dolayı tarım ve hayvancılığı koruyucu yasalar çıkarmışlardır.
 • En büyük tanrıları bereket tanrıçası Kibele'dir.
 • Frigler ölülerini kayalara, oyulmuş mezarlara ya da yığma toprak tepelerin altında inşa ettikleri mezar odalarına gömmüşlerdir.
 • Tapates denilen halı ve kilimleri ünlüdür.
 • Fenike Alfabesi'ni kullanmışlardır.
 • Kuyumculuk, kaya mimarisi kaya işçiliği ve dokumacılıkta oldukça gelişmişlerdir.
 • Kimmerler tarafından yıkılmışlardır.

NOT: Friglerde öküz öldürenin ve saban kıranın cezası ölümdü. Bu durum Friglerin ekonomilerinin tarım ve hayvancılığa dayandığının bir göstergesidir.

Lidyalılar

 • Merkezleri Manisa yakınlarındaki Sard'dır.
 • Kurucuları Giges'tir.
 • Doğu-Batı ticaretini geliştirmek amacıyla Efes'ten başlayıp Ninova'ya kadar uzanan “Kral Yolu”nu yapmışlardır.
 • Parayı icat ederek ticarette değiş-tokuş usulüne son vermişlerdir.
 • Fenike Alfabesi'ni kullanmışlardır.
 • Orduya gereken önemi vermemişler,ordularını paralı askerlerden oluşturmuşlardır.
 • Ölülerini Frigler gibi yığma toprak tepelerin altına gömmüşlerdir.
 • Dokumacılık, madencilik, dericilik, çömlekçilik gelişmiştir.

İyonyalılar

 • Yunanistan'dan gelen Akalar tarafından Batı Anadolu'da kurulmuşlardır.
 • Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. İzmir, Efes, Milet, Foça'da şehir devletlerini kurmuşlardır.
 • Deniz ticareti yapmışlar ve koloniler kurmuşlardır.

NOT: İyonyalılar kolonilerini vatan olarak gördükleri için kolonilerinin kalıcı olmasını sağlamışlardır.

 • Güçlü deniz filoları oluşturmuşlardır.
 • Fenike Alfabesi'ni kullanmışlardır.
 • Mimariye büyük önem vermişlerdir.
 • Bilimsel alanda yaptıkları çalışmalarda gitmişledir.

NOT: Ön Asya ticaret yollarının Ege Denizi'ne açıldığı bölgede bulunan İyonlar,ticaret yollarından yararlanarak zenginliklerini arttırdılar. İyonlarda maddi sıkıntının olmaması; dinsel baskının görülmemesi, şehir devletleri halinde yaşamaları onlarda “özgür düşünce”yi geliştirmiştir.

 • Tales, Pisagor, Hipokrat, Heredot gibi önemli bilim adamları yetişmiştir.
 • Anadolu'da kurulan İlk Çağ uygarlıkları için de en gelişmiş seviyeye ulaşan uygarlıktır.

Urartular

 • Van (Tuşpa) merkez olarak kurulmuşlardır.
 • Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.
 • Maden işlemeciliğinde ve kuyu mezarcılığında ileri gitmişlerdi.
 • Mezarlarını ev ve oda biçiminde yapmışlardır.
 • Güçlü orduları vardır. En büyük tanrıları savaş tanrısı Haldi'dir.
 • Çivi ve hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.

NOT: Urartular diğer Anadolu uygarlıklarına göre daha sönük kalmışlardır.
Dahası bu uygarlıktan günümüze fazla bir eser kalmamıştır.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)