İlk Çağ Uygarlıkları

Fenike ve İbrani Uygarlığı

Fenike ve İbrani Uygarlığı

  Fenike ve İbrani Uygarlığı   a. Fenikeliler MÖ 1200 yıllarında siyasi teşkilatlanma kuran Fenikeliler, Suriye ve Lübnan kıyılarına yerleşerek kentler kurmuşlardır. Yaşadıkları bölgenin tarıma ve hayvancılığa uygun olmayışı, Fenikelileri denizciliğe yöneltmiştir. Ayrı kent devletleri hâlinde yaşayan Fenikelilerin en güçlü kent devletleri Sayda, Biblos (Sidon) ve Sur(Tir) idi. Akdeniz kıyılarında birçok koloni kuran Fenikeliler’in en […]

Ege ve Yunan Uygarlığı

Ege ve Yunan Uygarlığı

  Ege ve Yunan Uygarlığı     Ege ve Yunan Uygarlığı Girit, Yunanistan, Makedonya, Trakya ve Batı Anadolu’da yaşayan toplulukların oluşturduğu bir uygarlıktır. Ege ve Yunan Uygarlığı ilk olarak Girit adasında kurulmuştur. MÖ 2 binde Anadolu’dan gelen Akalar (Mikenler), Yunanistan’ın Mora yarımadası’na yerleştiler. Akalar, Kral Agamemnon zamanında boğazların egemenliği için Truvalılarla savaşmıştır. Bu savaş, Homeros’un […]

Mezopotamya Uygarlığı

Mezopotamya Uygarlığı

  Mezopotamya Uygarlığı     Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan topraklara, iki ırmak arası anlamına gelen Mezopotamya tabiri kullanılır. Nehrin akış yönüne göre bölge Yukarı Mezopotamya ve Aşağı Mezopotamya olarak bölümlendirilmiştir. Mezopotamya, İlk Çağ’ın en eski ve en önemli uygarlık merkezlerinden biridir. Topraklarının verimli, ikliminin yaşamaya uygun olması nedeniyle, dışardan birçok kavim buraya gelip […]

Türkiye Çevresindeki Kültür ve Medeniyetler

Türkiye Çevresindeki Kültür ve Medeniyetler

Türkiye Çevresindeki Kültür ve Medeniyetler   1. Pers Uygarlığı II. Kyrus (Keyhüsrev)’un yönetiminde İran merkezli kurulan Persler, kısa zamanda sınırlarını, doğuda Hindistan ve Orta Asya’ya, batıda Trakya’ya, kuzeyde Kafkasya’ya, güneyde Mısır’a kadar genişlettiler. Anadolu’nun batısına doğru ilerleyen Persler, Lidyalılara son vererek Anadolu’nun hemen hemen tamamı na hâkim oldular. Perslerin Anadolu’da sağladıkları siyasi istikrar sayesinde bölgede […]

İlk Çağda Anadolu

İlk Çağda Anadolu

  İlk Çağda Anadolu     Anadolu’da siyasi yapılanma, şehir devletleri hâlinde olmuştur. Mezopotamya kavimlerinden Asurlular ve Babilliler, zaman zaman Anadolu’da siyasi üstünlük kurmuşlarsa da uzun süreli kalıcı olamamışlardır. Anadolu’da ilk güçlü siyasî birlik Hititler tarafından kurulmuştur. 1. Hititler Orta Anadolu’da Kızılırmak havzasına sahip olmuşlardır. Hititler Anadolu’ya Kafkaslar üzerinden gelmişlerdir. MÖ 3.000 – 2.000 yılları […]

Tarih Öncesi Dönemlerde Anadolu ve Çevresi

Tarih Öncesi Dönemlerde Anadolu ve Çevresi

Tarih Öncesi Dönemlerde Anadolu ve Çevresi   Anadolu, doğal yapısı ve iklim koşulları yönünden insanların yaşaması için elverişli alanlardan biridir. Bu nedenle Anadolu’nun tarihi, Yontma Taş Dönemi’ne kadar uzanır. Antalya yakınlarında Karain ve Beldibi mağaraları, Çayönü, Çatalhöyük, Hacılar, Truva, Alişar ve Alacahöyük, Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerini aydınlatan önemli merkezlerdir. Bu dönemler; Taş Çağı, Maden Çağı […]

Takvim Çevirmeleri

Takvim Çevirmeleri

  Takvim Çevirmeleri   Hicri Takvim’i Miladi Takvim’e Çevirme Soru: Hicri 1270 yılını Miladi Takvim’e çeviriniz. Hicri=1270 Miladi=? 1270 ÷ 32 = 39,7 (Yaklaşık 40) 1270 – 40 = 1230 1230 + 622= 1852 Miladi Takvim4i Hicri Takvim’e Çevirme Soru: Miladi 2015 yılını hicri takvime çeviriniz. Miladi=2015 Hicri=? 2015 – 622 = 1393 1393 ÷ […]

Zaman ve Takvim

Zaman ve Takvim

Zaman ve Takvim   Tarih bilimi açısından takvimin büyük önemi vardır.İnsanlar çok eski dönemlerden beri yaşadıkları zamanı bilmek için çeşitli takvimler kullanmışlardır. Takvim, insanların zaman ölçüsü olarak kullandıkları bir çizelgedir. Ay ve güneş yılı esaslarına göre takvimler düzenlenmiştir. Dünyanın kendi etrafında bir defa dönmesi ile geçen zamana gün denir. Ay’ın Dünya’nın çevresinde dönüşünü esas alan […]

Tarih Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Tarih Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Tarih Biliminin Diğer Bilimlerle İlişkisi Tarihî olaylar çok yönlü olduğu için tarih bunları araştırırken çeşitli bilim dallarından yararlanır. Tarihe yardımcı bilimlerin önemlileri şunlardır: 1. Arkeoloji Kazılarda elde edilen tarihî buluntuların tarihçiler tarafından kullanılmasını ve buna göre değerlendirme yapmalarını sağlar. Özellikle tarih öncesi devirlerde yaşayan toplumların kullandıkları araç ve gereçleri inceleyerek tarih bilimine yardımcı olur. 2. […]

Mekana, Konuya ve Yazılış Biçimine Göre Sınıflandırma

Mekana, Konuya ve Yazılış Biçimine Göre Sınıflandırma

Mekana, Konuya ve Yazılış Biçimine Göre Sınıflandırma 1-Mekâna Göre Sınıflandırma Bu sınıflandırmada tarihî olayların geçtiği bölgeler dikkate alınmıştır. Yaşanılan coğrafya, tarihî olaylar üstünde etkili olmuştur. Her bölgenin kendine özgü özellikleri olup, uzun yıllar boyunca bu özellikler insanların hayatını etkilemiştir. Bu sebepten ötürü mekâna göre sınışandırma yapılmaktadır Kıtalara göre sınıflandırma yapılabilir. (Avrupa Tarihi,Asya Tarihi gibi) Ülkelere […]

Tarihi Devirler

Tarihi Devirler

Tarihî Devirler ( MÖ 3500- ….) İlk Çağ (MÖ 3500-MS 375)  Yazının icadından (M.Ö.3500) Kavimler Göçü’ne (375) kadar süren dönemdir.  Tek tanrılı dinler (Musevilik-Hristiyanlık) bu dönemde ortaya çıkmasına rağmen, çok tanrılı dinler yaygındır. Dönemin sonuna doğru Roma İmparatorluğu, Hristiyanlığı resmen kabul etmiştir. Bundan sonra Hristiyanlık yaygınlaşmıştır. Milletlerarası kültürel etkileşim yavaştır. Bu dönemde büyük […]

Tarih Öncesi Devirler

Tarih Öncesi Devirler

Tarih Öncesi Devirler a. Tarih Öncesi Devirlerin Özellikleri Kaba Taş (Paleolitik- Eski Taş) Devri (MÖ 600.000–10.000) Tarih Öncesi Devirlerin Özellikleri  Tarihin en uzun dönemidir. İnsanlar doğada hazır buldukları besinleri toplayarak ve avlanarak hayatlarını sürdürmüşlerdir. Tüketici bir hayat tarzı vardır. Kullanılan Araç-Gereçler İnsanoğlu taşların uzun ve sivri olanlarıyla kendini korumaya çalışmış ve avlanmıştır. Yaşanılan Yer […]

Tarihin Sınıflandırılması

Tarihin Sınıflandırılması

Tarihin Sınıflandırılması 1. Zamana Göre Sınıflandırma Tarihi, zamana göre sınışandırmadaki amaç; inceleme ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır. Bu sınışandırmada bütün insanlığı etkileyen önemli tarihî olaylar dönüm noktası olmuştur. Buna göre, tarih Tarih Öncesi Devirler (Taş Devri, Maden Devri ) ve Tarihî Devirler (İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ) şeklinde iki ana bölüme ayrılmıştır. Her çağın […]

Tarih Bilimin Yöntemi

Tarih Bilimin Yöntemi

  Tarih Biliminin Yöntemi   1. Kaynak Arama (Belge Bulma) Tarih hakkında bilgi veren yazılı ve yazısız her türlü malzemeye kaynak denir. Bir tarihçi, önce incelediği konunun her türlü kaynağını aramak zorundadır. Yazılı belgelerden başka abideler, mezar taşları, aletler, çanak-çömlek parçaları vb. malzemeler kaynak olarak ele alınır.Yazısız kaynaklar, daha çok tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yararlanılan […]

Tarih Biliminin Konusu

Tarih Biliminin Konusu

1. Tarihin Tanımı Tarih, en basit şekli ile “geçmişin bilimi” olarak tanımlanmıştır. Geniş anlamıyla tarih, “Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve uygarlıklarını, birbirleriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde, kaynaklara dayandırarak, tarafsız bir şekilde inceleyen bilim dalıdır. Bir olayın, tarihin konusu olabilmesi için şunlar gerekir:  Geçmişte olması Yerinin ve zamanının belli […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)