Biyoloji 2

Stomaların Yapısı ve Çalışması

Stomaların Yapısı ve Çalışması

Stomaların Yapısı ve Çalışması Yaprak ve genç gövde kısımlarında koruyucu doku epidermisten oluşur. Epidermisin farklılaşmasıyla stoma hücreleri oluşur. Stoma hücreleri karşılıklı olarak dizili fasulye tanelerini andırır. Stoma hücreleri epidermisten farklı olarak fotosentez yapabilir, kloroplast taşır. Stoma hücrelerinin birbirine bakan kısımlarındaki çeper kalın, dış kısımlarındaki çeperleri ise incedir. Bu nedenle stoma hücrelerinde turgor basıncı meydana geldiğinde stomalar dışarıya doğru açılır ve stoma hücreleri […]

Kas Enerjisinin Sağlanması

Kas Enerjisinin Sağlanması

Kas Enerjisinin Sağlanması Kas kasılması sırasında; Azalanlar Artanlar Glikoz CO2 O2 Laktik asit ATP ADP Kreatin fosfat Kreatin Glikojen Isı Kasılma sırasında gerekli enerji öncelikle ATP den sağlanır. ATP tüketilir, kreatin fosfat kullanılır. Kreatin – P + ADP >Kreatin + ATP Kreatin fosfat doğrudan enerji […]

Fizyolojik Tetanoz

Fizyolojik Tetanoz

Fizyolojik Tetanoz Bir kasa kısa aralıklarla ard arda uyarı verilirse kas gevşeme fısatı bulamadan kasılı durumda kalır. Bu duruma fizyolojik tetanoz denir. Tetanoz durumunda kas esnekliğini kaybeder ve sertleşir. ÖRNEK: Kasa kısa aralıklarla ard arda uyarı verilirse gevşeme fırsatı bulunmadan kasılı durumda kalır. Bu durum miyogramda 5 numaralı kısım ile gösterilmektedir. Yanıt E ÖRNEK: Kasılma öncesi durumuna göre, kasılan […]

Kasılmaların Evreleri

Kasılmaların Evreleri

1. Dinlenme Evresi Kasın uyarıldığı an ile kasılmaya başladığı an arasında geçen süre. 2. Kasılma Evresi Kasın kasılmaya başladığı an ile gevşemeye başladığı an arasında geçen süre. 3. Gevşeme Evresi Kasılı haldeki kasın gevşeyerek eski haline dönmesi için geçen süre. Bir kas hücresinin kasılması için gereken uyarı şiddetine eşit şiddeti denir. Uyarı, eşik şiddetinin altında olduğunda cevap verilmez. Eğer uyarı, […]

Kemik Gelişimini Etkileyen Faktörler

Kemik Gelişimini Etkileyen Faktörler

Kemik Gelişimini Etkileyen Faktörler Kemik oluşmumunda A, C ve D vitaminleri önemli rol oynar. Kemiğin sertleşmesi için kalsiyum, fosfor, potasyum minarelleri gereklidir. Hormonlar etkilidir. Parathormon ve kalsitonin hormonu kalsiyum miktarını ayarlar. Ayrıca büyüme hormonu ve tiroksin hormonu kemiğin büyüyüp olgunlaşmasında etkilidir. ÖRNEK: I. Art kafa kemiği ile yan kafa kemiği arasındaki eklem II. Bel omurları arasındaki eklemler III. […]

İnsanda Kas Sistemi

İnsanda Kas Sistemi

İnsanda Kas Sistemi Üç tiptir. Düz kas, çizgili kas ve kalp kası. Kasların sitoplazmasına sarkoplazma, hücre zarlarına sarkolemma,kasılmayı sağlayan ipliklere miyofibril denir. 1. Düz kas Otonom sinirlere bağlıdır ve istem dışı çalışır. Kas demetinin bir hücresine ulaşan uyartı diğer hücrelere yayılır. Bantlaşma yoktur. Hücreleri tek çekirdekli, ince, uzun, mekik şeklindedir. Düzenli […]

Kas Sistemi

Kas Sistemi

Kas Sistemi Omurgasızlarda Kas Sistemi Süngerlerde porların yapısında düz kasa benzeyen hücreler vardır. Solucanlarda hareket düz kaslarla yapılır. Salyangoz gibi yumuşakçalarda da düz kas bulunur. Kabukları na ise hem düz kas hem de çizgili kas bağlanır. Hareketleri yavaştır. Böceklerde çizgili kas bulunur, hareketleri hızlıdır. Omurgalılarda Kas Sistemi Düz kas, çizgili kas ve kalp kası olmak üzere […]

İskeletin Kısımları

İskeletin Kısımları

İskeletin Kısımları İnsan iskeleti baş, gövde ve üyeler iskeleti olmak üzere üç kısımdan oluşur. 1. Baş İskeleti Baş iskeleti beyin, beyincik gibi önemli organları korur. Alt çene kemiği hariç diğer kemikler birbirine oynamaz eklemlerle bağlanmıştır. 2. Gövde İskeleti Göğüs kemiği, kaburgalar, omurga, omuz ve kalça kemiklerinden oluşur. Omurga, üst üste dizilmiş 33 adet omur denilen düzesiz şekilli kemikten […]

İnsanda Destek ve Hareket

İnsanda Destek ve Hareket

İnsanda Destek ve Hareket İnsanların dik durması ve aktif hareket etmesi destek ve hareket sistemi ile sağlanır. Hareketler kas, kemik ve eklemin birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. İskelet iç organları korur. Kemiğin Yapısı Kemik dokusu, kemik hücreleri ve ara maddeden oluşur. Kemiğin yapısında % 25 su, % 45 tuz ve % 30 organik madde bulunur. İki çeşit kemik doku vardır. a. Sıkı Kemik Doku […]

Hayvanlarda Destek ve Hareket

Hayvanlarda Destek ve Hareket

Hayvanlarda Destek ve Hareket Hayvanlarda destek ve hareket için kemik ve kas bütünlüğünün olması gerekir. Hayvan iskeleti birçok kemik veya kıkırdak yapının bir araya gelmesinden oluşur. Bazı omurgasızlarda sadece kaslardan oluşur. Hayvanlar aleminde iskelet dış iskelet ve iç iskelet olarak iki grupta incelenir. 1. Dış İskelet Hayvanlar tarafından salgılanan organik ve inorganik maddelerden oluşur. Vücudu dış etkilerden […]

Bitkilerde Destek ve Hareket sistemi

Bitkilerde Destek ve Hareket sistemi

Bitkilerde Destek ve Hareket sistemi Bitkilerde Destek Yapılar  Otsu bitkilerde ve odunsu bitkilerin genç gövdelerinde selüloz çeper ve turgor basıncı diklik ve destelik sağlar. Çok yıllık odunsu bitkilerde ise desteklik görevini kollenkima (pek doku) ve sklerankima gerçekleştirir. Bitkilerde Hareket Hayvanlarda olduğu gibi yer değiştirme hareketi görülmez,durum değiştirme hareketi (irkilme) görülür. Yüksek yapılı bitkilerde hareket organ veya organ kısımlarında gözlenir. […]

Destek ve Hareket Sistemi

Destek ve Hareket Sistemi

Destek ve Hareket Sistemi Destek hareket sistemi canlıya şekil veren iç organların korunmasını sağlayan, hareketi ve dik durmayı sağlayan sistemdir. Bir Hücrelilerde Destek ve Hareket Sistemi Gelişmiş yapılı destek sistemleri bulunmaz. Paramesyum ve öglana gibi tek hücreli canlılarda, hücre zarını örten katı ve esnek yapıda olan pelikula bulunur. Foraminifera, radioleria gibi gruplarda kalsiyum ve silis pelikulaya katılır ve kabuk oluşturulur. Bu […]

Balıklarda Tuz ve Su Dengesi

Balıklarda Tuz ve Su Dengesi

Balıklarda Tuz ve Su Dengesi Tatlı su balıkları Vücutlarındaki tuz derişimi, çevreye göre daha yüksektir. Su içmezler. Osmozla su solugaçlardan girer. Vücut suya karşı geçirgen olmayan deri ile örtülüdür. Vücut için gerekli olan tuz, solungaçlardaki özel hücreler tarafından aktif taşıma ile tatlı sudan alınır. Çok iyi gelişmiş glomerulusları fazla miktarda suyun süzülmesini […]

İnsan Fazla Miktarda Deniz Suyu İçerse Ne olur?

İnsan Fazla Miktarda Deniz Suyu İçerse Ne olur?

İnsan Fazla Miktarda Deniz Suyu İçerse Ne olur? Deniz suyunda yaklaşık % 3 oranında tuz vardır. insan kanındaki tuz oranı ise % 1 dir. Deniz suyu içildiğinde, sindirim sisteminden emilerek kana geçtiği zaman, kandaki tuz oranı % 3’e yükselir. Böbrekler % 2 oranında tuzu süzebilirler. Ancak kandaki toz oranı % 3 olduğu zaman, tam süzme […]

Böbreğin Düzenleyici Rolü

Böbreğin Düzenleyici Rolü

Böbreğin Düzenleyici Rolü Böbrekler kararlı bir iç çevrenin oluşmasını sağlarlar. Bunu da aşağıdaki işlevleri gerçekleştirerek başarırlar. a. Metabolizma artıklarını boşaltır. b. Su ve tuz dengesini sağlar. Hipofiz bezinden salgılanan ADH (antidiüretik hormon) vücudun su miktarını ayarlar. Kanın osmotik basıncı artıp, kanın su hacmi azaldığında ADH hormonu miktarı artar ve distal tüpte suyun geri emilimi artar. Böbrek üstü […]

İdrar Oluşumu

İdrar Oluşumu

İdrar Oluşumu Nefronda gerçekleşen; 1. Süzülme (filtrasyon) 2. Geri emilim 3. Salgılama olaylarının sonucunda idrar oluşur 1. Süzülme (Filtrasyon) Kan basıncı etkisiyle glomerulustan bowman kapsülüne su, iyonlar, aminoasit, glikoz, üre NH3, kreatin, vitamin, ürik asit, yağ asidi gibi küçük moleküllü maddeler geçer. Kan hücreleri, plazma proteinler, yağ molekülleri geçemez. Doku sıvısına benzeyen bu sıvıya glomerular süzüntü denir. Kan […]

İnsanda Boşaltım Sistemi

İnsanda Boşaltım Sistemi

İnsanda Boşaltım Sistemi İnsanda boşaltım sistemi; böbrekler, üreter, mesane ve üretradan oluşur. Böbrek Zarı Böbreği dıştan sarar ve onu dış etkilere karşı korur. Kabuk (korteks) Kandaki artık maddelerin süzüldüğü kısımdır. Öz Bölgesi (medulla) Yararlı maddelerin geri emildiği böbrek kısmıdır. Havuzcuk (pelvis) İdrarın toplandığı yerdir. Nefron Böbreklerin süzme birimleridir. Her böbrekte bir milyondan fazla nefron bulunur. Bir nefronun […]

Hayvanlarda Boşaltım

Hayvanlarda Boşaltım

Hayvanlarda Boşaltım a. Omurgasızlarda Boşaltım Sünger ve Sölentelerelerde Özel boşaltım organı yoktur. CO2, H2O, NH3 difüzyonla vücut yüzeyinden atılır. Yassı Solucan (Planarya) da İlk defa bunlarda boşaltım organı görülür. Protonefridyum denilen boşaltım organı, bir çok kanaldan oluşur. Kanallarla bağlantı kuran, silli alev hücreleri bulunur. Alev hücrelerinin görevi vücutta su dengesini sağlamaktır. CO2 ve NH3 gibi maddeler difüzyonla […]

Bitkilerde Boşaltım

Bitkilerde Boşaltım

Bitkilerde Boşaltım Özelleşmiş bir boşaltım sistemi yoktur. Boşaltımda etkili olan yapılar bulunur. Bunlar; Stoma Hidatod Kovucuk Depo kofulu Kök   Stomalardan CO2 moleküler halde, su ise buhar halinde terleme şeklinde atılır. Kovucuklar ise CO2 ve az da olsa buhar halinde terleme şeklinde su atarlar. Hidatodlar yaprak kenarlarında bulunur. Su ve mineral tuzlar, damlama (gutasyon) […]

Canlılarda Boşaltım

Canlılarda Boşaltım

Canlılarda Boşaltım Tek Hücrelilerde Boşaltım CO2 ve NH3 doğrudan difüzyonla yüzeyden atılır. Paramesyum, öglena, amilp gibi tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücrelilerde fazla su kontraktil kofullar ile atılır. Kontraktil kofullarda osmotik basınç farkıyla su dışarı fırlatılır. Aktif taşıma görülür, enerji harcanır. ÖRNEK: Tatlısularda yaşayan bazı bir hücrelilerdeki kontraktil (vurgan) kofulların temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbondiokitin dışarı atılmasını […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)