Kalıtım

Rekombinant DNA nın Konak Hücreye Aktarımı Konu Anlatımı

Rekombinant DNA nın Konak Hücreye Aktarımı Konu Anlatımı

Rekombinant DNA nın Konak Hücreye Aktarımı Konu Anlatımı   Hayvan Hücresine Aktarımı Transformasyon Hayvan hücrelerine transformasyon ile rekombinant DNA aktarımı diğer organizmalara göre daha kolay olmaktadır. Elektroporasyon Hücrelere kısa süreli yüksek elektrik akımı uygulanır. Hücre zarında oluşan açıklıktan DNA içeren çözeltinin hücre içine girmesi sağlanır. Mikroenjeksiyon İnce uçlu bir enjektörle doğrudan hücre çekirdeğine rekombinant DNA […]

BiyoTeknoloji Konu Anlatımı

BiyoTeknoloji Konu Anlatımı

BiyoTeknoloji Konu Anlatımı   Biyoteknoloji, yaşayan doku ve organları kullanarak uygun yöntem ve tekniklerle istenilen ürünün elde edilmesidir. Biyolojik araç, sistem ve süreçler üretim ve hizmet endüstrilerinde kullanılır. Biyoteknoloji hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi bilimlerin yanında mühendislikten de yararlanır. Bir canlı da doğal olarak var olmayan veya […]

Popülasyon Genetiği Konu Anlatımı

Popülasyon Genetiği Konu Anlatımı

Popülasyon Genetiği Konu Anlatımı   Aynı türe ait bireylerden oluşan ve belirli bir alanda yaşayan canlı topluluğuna populasyon denir. Populasyonu oluşturan her birey kendine özgü gen bileşimi taşır. Populasyondaki tüm bireylerin genotiplerinin toplamı populasyonun gen havuzunu oluşturur. Örneğin, Siyah, kahverengi, yeşil, mavi göz genlerinin tümü insan populasyonunda bulunur. Ancak bir birey bu göz renklerinden sadece […]

Mutasyon Konu Anlatımı

Mutasyon Konu Anlatımı

Mutasyon Konu Anlatımı Canlılarda kalıtım materyalinde meydana gelen değişikliklere mutasyon denir. Mutasyon meydana gelen gene mutant gen denir. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyon sadece o bireyi etkiler, döle aktarılmaz. Üreme ana hücrelerinde ve üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar döle aktarılabilir. Yüksek sıcaklık, pH, bazı kimyasal maddeler ve radyasyon mutasyona neden olan etkenlerdir. a. Kromozom sayısı […]

Y’ye Bağlı Kalıtım Konu Anlatımı

Y’ye Bağlı Kalıtım Konu Anlatımı

Y’ye Bağlı Kalıtım Konu Anlatımı   Y kromozomunun X kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde taşınan karakterlerin kalıtımıdır. Bu karakterler sadece erkeklerde görülür. Çünkü bu genlerin alleli X kromozomunda bulunmaz. Kulak kıllılığı Balık pulluluk Yapışık parmaklılık Bu özellikler bakımından erkek bireyler haploid olduğundan, bu özellikler fenotipte % 100 görülür. 3. X ve Y ye Bağlı Kalıtım […]

Eşeye Bağlı Kalıtım Konu Anlatımı

Eşeye Bağlı Kalıtım Konu Anlatımı

Eşeye Bağlı Kalıtım Konu Anlatımı   Otozom ve gonozom farklılaşması görülen bireylerde, gonozomlar üzerinde eşeyi belirleyen genlerden başka bazı somatik karakterlerle ilgili genler de bulunur. Bu genler dölden döle daima gonozomlarla taşınır. Bundan dolayı bu genlerin belirlediği karakterlere eşeye bağlı kalıtım denir. 1. Drosophila melanogaster (Sirke sinegi) de X e Bağlı Kalıtım Drosophila melanogaster 2n […]

Eşey Belirlenmesi Konu Anlatımı

Eşey Belirlenmesi Konu Anlatımı

Eşey Belirlenmesi Konu Anlatımı Canlı türlerinin büyük bir kısmında erkek ve dişi olmak üzere iki farklı eşey tipinde birey bulunur. Bazı türlerde eşey ortam koşullarına göre belirlenirken (fenotipik eşey belirlenmesi), bazı türlerde ise eşey bireyin genlerine göre belirlenir (genotipik eşey belirlenmesi). 1. Fenotipik Eşey Belirlenmesi Çevre koşulları, gelişmekte olan bireyin eşeyini belirler. Bu türlerde erkek […]

Kan Gruplarının Kalıtımı Konu Anlatımı

Kan Gruplarının Kalıtımı Konu Anlatımı

Kan Gruplarının Kalıtımı Konu Anlatımı   İnsanların kan yapısında çok sayıda kalıtsal özellik vardır. Bu özelliklerden sadece iki tanesi kan alışverişi için önemlidir. 1. A – B – O Karakterleri Hem eş baskınlık hem de çok allellik özelliği gösteren bir karakterdir. Bu karakterle ilgili A, B ve O olmak üzere üç çeşit gen vardır. Ancak […]

Mendel Oranlarının Değişmesi Konu Anlatımı

Mendel Oranlarının Değişmesi Konu Anlatımı

Mendel Oranlarının Değişmesi Konu Anlatımı   Mendel oranlarını değiştiren genler Eş baskın genler (Eksik baskın = Ekivalent genler) Çok allelik Letal (öldürücü) genler Bağlı genler 1.Eş Baskın Genler Bir özelliğin oluşumundan sorumlu olan iki allel genden birinin diğerine tam baskın olmaması durumuna denir. Bu durumda bir gen alleline göre baskın ya da çekinik değildir. Bu […]

Çaprazlamalar Konu Anlatımı

Çaprazlamalar Konu Anlatımı

Çaprazlamalar Konu Anlatımı   1. Monohibrit Çaprazlama Sarı tohumlu homozigot bezelye bitkisi ile yeşil tohumlu bezelye bitkisini çaprazlayarak F1 dölünü bulalım. S : Sarı tohum geni s : Yeşil tohum geni 2. Dihibrit Çaprazlama İki karakter bakımından farklı olan iki bezelye bitkisini çaprazlayalım. Uzun saplı ve sarı tohumlu bezelye ile kısa saplı ve yeşil tohumlu […]

Mendel Kanunları ve Çaprazlamalar Konu Anlatımı

Mendel Kanunları ve Çaprazlamalar Konu Anlatımı

  Mendel Kanunları ve Çaprazlamalar Konu Anlatımı   Kalıtım konusu ile ilgili ilk önemli çalışmaları Gregor Mendel (1822–1884) yapmıştır. Bezelyeler üzerinde yaptığı araştırmalar ile bugünkü kalıtım ilkelerini bulmuştur. Çalışmalarında elde ettiği sonuçları Bitki Melezleri ile çaprazlamalar adı altında yayınladı. Ancak o tarihlerde buluşları ilgi uyandırmadı. Daha sonra başka bilim adamları Mendel’in çalışmalarına benzer çalışmalar yaparak […]

Olasılık İlkeleri ve Genetik

Olasılık İlkeleri ve Genetik

Olasılık İlkeleri ve Genetik Genetik problemlerinin çözümünde olasılığın iki temel kuralı kullanılır. 1. Kural Bağımsız olayların sonucu da bağımsızdır. fiansa bağlı bir olayın bir kez denenmesi ile elde edilen sonuç, aynı olay daha sonra denendiğinde ortaya çıkacak sonucu etkilemez. Bir zarın 3 gelme olasılığı 1/6 dır. Bu olay kaç defa denenirse denensin olasılık yine 1/6 dır 2. Kural Şansa […]

Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması

Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması

Kalıtsal Özelliklerin Kazanılması   Kalıtımın Etkisi Çevre şartları ne olursa olsun, anne ve babadan gelen genlerin etkisi ile ortaya çıkan karakterlerdir. Örnek Kan grubu, göz rengi, insanların hastalıklara karşı antikor üretmesi vb. Çevrenin Etkisi Genlere bağlı olmadan sadece çevre şartlarının etkisi ile ortaya çıkan karakterlerdir. Bu özellik sadece o birey için geçerlidir. Örneğin, Çinlilerde demir ayakkabı giydirilen çocukların küçük ayaklı […]

Genetik İle İlgili Kavramlar

Genetik İle İlgili Kavramlar

Genetik İle İlgili Kavramlar   Karakter Canlıda kalıtım ve çevrenin etkisi ile ortaya çıkan özelliklerdir. Gen Bir karakterin kalıtımından sorumlu olan DNA veya kromozom parçasıdır. Oğul döllerde ortaya çıkan karakterler anne ve babalardan aktarılan gen veya genlerin etkisiyle oluşturulur. Genler harşerle belirtilir. (A, B, b…) Allel Gen Biri anneden diğeri babadan gelen, aynı karakterle ilgili genlere allel gen denir. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)