Biyoloji 2

Boşaltım Sistemi

Boşaltım Sistemi

Boşaltım Sistemi Hücre metabolizması sonucu oluşan zararlı artık ürünlerin organizmadan uzaklaştırılmasına boşaltım denir. Boşaltım sistemi organizmadaki hücrelerin yaşamasına uygun ve dengeli bir iç ortamın devamını sağlar. Boşaltım Maddeleri Hücrelerde metabolizma esnasında su, CO2 ve azotlu atık maddeler oluşur. a. Su ve CO2 Karbonhidrat ve yağların hücre solunumunda yıkımı sonucu oluşan maddelerdir. Su ve CO2; akciğer, böbrek ve ter bezlerinden […]

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Sindirim Sistemi Hastalıkları İshal: Beslenme hatası ya da mikropların etkisiyle bağırsaktan su ve mineral kaybına yol açan bir hastalıktır. Tifo: İçilen suyun ya da yiyeceklerin içinde bulunan mikroorganizmalarla bulaşır. Dizanteri: İçme suyunda ya da yiyeceklerin içinde bulunan mikroorganizmalarla bulaşır. İnce bağırsakta hastalığa neden olur. Ülser: Mide ya da ince bağırsak mukozasında bakterilerin yol açtığı yaralardır. Kabızlık: Dışkının suyunun fazla […]

Sindirim Sisteminin Çalışmasında Etkili Faktörler

Sindirim Sisteminin Çalışmasında Etkili Faktörler

Sindirim Sisteminin Çalışmasında Etkili Faktörler Sindirim sisteminin çalışması endokrin ve sinir sistemiyle kontrol edilir. Mideden salınan gastrin, ince bağırsaktan salınan sekretin ve kolesistokinin hormonları sindirime yardımcı olur. Sindirim sistemi otonom sinir sinir sistemi tarafından düzenlenir. Midenin çalışmasında onuncu beyin siniri olan vagus etkilidir. Sempatik ve parasempatik sinirler sindirim faaliyetlerinde düzenleyici etki yapar. Sempatik sinirler genelde hızlandırıcı etki yaparken, midede […]

Emilen Besilenlerin Kalbe Taşınması

Emilen Besilenlerin Kalbe Taşınması

Emilen Besilenlerin Kalbe Taşınması Glikoz, aminoasitler, vitaminler, su ve mineraller villuslardan emilerek kılcal kan damarlarına taşınır. Buradan karaciğer kapı toplardamarıyla karaciğere taşınır. Karaciğerde besinlerden bir kısmı (yağda eriyen vitaminlerin fazlası, glikozun fazlası glikojen halinde) depolanır. Amonyak gibi zararlı maddeler üre ve ürik aside dönüştürülür. Besinler buradan karaciğer üstü toplardamarıyla alt ana toplardamara bağlanır. Buradan da kalbin sağ kulakçığına […]

Sindirilmiş Besinlerin Emilimi

Sindirilmiş Besinlerin Emilimi

Sindirilmiş Besinlerin Emilimi   Sindirilmiş besinlerin kan ya da lenfe alınmasına emilim denir. Emilim pasif ve aktif taşıma olaylarıyla gerçekleşmektedir. Monosakkaritler, aminoasitler, su, mineraller ve vitaminler kan kılcallarına, yağ asidi, gliserol lenf kılcallarına (kilüs borusuna) emilir.

Besinlerin Kimyasal Sindirimi

Besinlerin Kimyasal Sindirimi

Besinlerin Kimyasal Sindirimi 1. Ağızda Sindirim Ağızda hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçekleşir. Dişler ve dil gibi kısımlar besinlerin yüzeyinin genişletilmesinde etkilidir. Ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar. Tükürükte bulunan amilaz (pityalin) enzimi pişmiş nişastanın maltoz ve dekstrine dönüşümünü sağlar. 2. Midede Sindirim Besinler mideye, yemek borusundaki kasların peristaltik hareketleri ile ulaşır. Midede kasların kasılıp gevşemesiyle mekanik, enzimlerle kimyasal sindirim […]

Sindirime Yardımcı Organlar

Sindirime Yardımcı Organlar

Sindirime Yardımcı Organlar Karaciğer Karaciğer, insanda en büyük organlardan biridir. Karın boşluğunda ve midenin sağ üst kısmında yer alır. Yaklaşık 2 kg ağırlığında, vişne çürüğü rengindedir. Üzerini bağ dokudan oluşan Glisson kapsülü örter. Glisson kapsülünü ise karın zarı (periton) sarar. Karaciğer sağ ve sol olmak üzere iki büyük loptan oluşur. Sağ lob tekrar iki küçük loba ayrılır. Bu […]

İnsanda Sindirim Sistemi

İnsanda Sindirim Sistemi

İnsanda Sindirim Sistemi İnsanda sindirim sistemi ağız, yutak, yemek borusu, mide,ince bağırsak, kalın bağırsak ve rektum (anüs) olmak üzere çeşitli kısımlardan oluşur. Tükürük bezleri, mide bezcikleri, karaciğer ve pankreas ise salgılarıyla sindirime yardımcı yapılardır. Sindirim sisteminin çalışmasını sinir sistemi ve endokrin sistem denetler. Sindirim Sistemi Bölümleri Ağız Ağız besinlerin alındığı ve sindirimin başladığı yerdir. Burada hem kimyasal hem de […]

Omurgalılarda Sindirim

Omurgalılarda Sindirim

Omurgalılarda Sindirim Omurgalılarda, omurgasızlara göre daha gelişmiş bir sindirim sistemi bulunmaktadır. Besin maddeleri ağızla alınır. Sindirim ince bağırsakta tamamlanır. Sindirilmeyen maddeler ise sindirim açıklığından (anüs veya kloak) dışarıya atılır. Omurgalı canlılarda sindirim sistemi bölümlerinde bazı farklılıklar bulunmaktadır. Dil, diş, körbağırsak, dört gözlü mide gibi bölümlerin özelleştiği görülmektedir. Örneğin Geviş getiren memelilerde mide dört bölümden oluşmaktadır. Otçul canlıların bağırsakları etçillere göre […]

Hayvanlarda Sindirim Sistemi

Hayvanlarda Sindirim Sistemi

Hayvanlarda Sindirim Omurgasızlarda Sindirim Süngerler: Vücudun dış kısmına açılan küçük delikler (porlar) bulunur. Porlardan giren su gastral boşluktan geçerek tepedeki pordan dışarıya atılır. Su ile birlikte gastral boşluğa geçen besin maddeleri gastral boşluk kenarında bulunan kamçılı hücreler tarafından hücre içine alınır. Sindirim hücre içinde gerçekleşir. Sölentereler: İlk kez sindirim kanalının oluştuğu canlılardır. Embriyonik gelişim sırasında gastrula evresinde kalmışlardır. […]

Bitkilerde Sindirim

Bitkilerde Sindirim

Bitkilerde Sindirim Bitkilerde özelleşmiş bir sindirim sistemi yoktur. Fotosentez ile ürettikleri besinlerin bir kısmını kullanırlar, bir kısmını ise depo ederler. Gerektiğinde protein, yağ, nişasta gibi depo besinlerini hücre içi sindirimle parçalayarak kullanabilirler. Böcekçil bitkilerde ise hücre içi sindirimin yanısıra, hücre dışı sindirim de görülür. Böcekçil bitkiler azotça fakir topraklarda yaşadığından azot ihtiyacını böcekleri sindirerek karşılar. Böceklerin kitin, protein gibi azot içeren […]

Bir Hücrelilerde Sindirim

Bir Hücrelilerde Sindirim

Bir Hücrelilerde Sindirim Bir hücrelilerin bazılarında hücre içi, bazılarında hücre dışı sindirim görülmektedir. Amip ve paramesyum (terliksi hayvan) gibi bir hücrelilerde hücre içi sindirim görülür. Amip, endositoz ile zardan geçemeyecek büyüklükteki besin moleküllerini hücre içine alarak sindirim kofulunda sindirimi gerçekleştirir. Paramesyum ise silli zar yapısı (pelikula) nedeniyle endositoz yapamaz. Bu canlılarda ağız adı verilen açıklıktan besinler hücre içine alınır. Sindirilmeyen artıklar ise […]

Canlılarda Sindirim Çeşitleri

Canlılarda Sindirim Çeşitleri

Canlılarda Sindirim Çeşitleri Hücre İçi Sindirim Hücre içine alınan besin moleküllerinin sitoplazmada sindirim kofulları içinde sindirilmesine hücre içi sindirim denir. Zardan geçemeyecek besinlerin hücre içine alınması endositoz yoluyla gerçekleşir. Hücre bu sırada enzim ve enerji kullanmaktadır. Büyük katı besinlerin hücre içine alınması fagositoz, büyük sıvı besinlerin hücre içine alınması pinositoz şeklinde gerçekleşir. Besinler böylece hücre içine alındıktan sonra besin kofulu oluşur. Besin […]

Sindirim Çeşitleri

Sindirim Çeşitleri

Sindirim Çeşitleri Mekanik (Fiziksel) Sindirim Besinlerin kimyasal yapı ve özelliklerinde bir değişme olmadan,fiziksel etkilerle daha küçük parçalara ayrılması olayıdır. Bu sırada enzimler kullanılmaz.  Mekanik sindirimle besinlerin yüzeyi genişletildiğinden, esas sindirim olayı için enzim etkinliği arttırılmış olur. Kimyasal Sindirim Büyük besin maddelerinin enzimler ve su kullanılarak yapı birimlerine ayrılması olayıdır.

Sindirim Sistemi

Sindirim Sistemi

Sindirim Sistemi Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki besin maddelerinin su ve enzimler yardımıyla kendilerini oluşturan yapı birimlerine (monomerlerine) parçalanmasına sindirim denir. Sindirim; aynı zamanda bir hidroliz olayıdır. Bu sırada kullanılan enzimlere de hidrolaz denir.  Monomer moleküller sindirime uğramazlar. Örnek Glikoz, gliserol, yağ asidi, fruktoz, galaktoz, aminoasitler…  Vitaminler, su ve mineraller de sindirime uğramazlar. Sindirimin Amacı  Büyük moleküllü […]

Bitkisel Hormonlar

Bitkisel Hormonlar

Bitkisel Hormonlar Bitkilerde büyüme, gelişme gibi olaylar hormonlar sayesinde düzenlenir. Bitkilerde endokrin bez yoktur. Meristem dokular tarafından hormonlar üretilir. 1. Bitki büyümesini teşvik eden hormonlar a. Oksin Bitkilerde boyca büyümeyi gerçekleştiren en önemli hormondur. Meristematik bölgelerde hücre bölünmesi, hücre ve doku farklılaşmasını sağlar. Çiçek açma, meyve oluşumunu sağlar. Ayrıca yaprak dökülmesi olayını düzenler. Oksin bitkide güneş ışığı görmeyen yerlerde […]

Mide ve İnce Bağırsak

Mide ve İnce Bağırsak

Mide ve İnce Bağırsak Mideden salgılanan gastrin hormonu, mide özsuyu salgılanmasını uyarır. On iki parmak bağırsağından salgılanan sekretin hormonu pankreası uyarır, pankreas özsuyu salgılanmasını sağlar. İnce bağırsaktan salgılanan kolesistokinin hormonu, karaciğerin safra salgılamasını uyarır. Enterogastrin hormonu ise, mideyi uyarır hareketlerini yavaşlatır. NOT: Plasenta geçici bir endokrin bez olarak faaliyet gösterir. Östrojen ve progesteron salgılar. Gebeklikte embriyo gelişimini sağlar. ÖRNEK: […]

Timus Bezi – Epifiz Bezi

Timus Bezi – Epifiz Bezi

Timus Bezi Tiroid bezinin altında, göğüs boşluğunda atkı biçiminde iki parçalı bezdir. Üç yaşına kadar büyür ancak bu yaştan sonra küçülmeye başlar. 25 yaşından sonra fonksiyonunu kaybeder yani körelir. Lenfoid bir organdır. Ancak antikor üretmez. Timüste bulunan hormon, buraya gelen lenfositlere antikor yapma özelliği kazandırır. Vücudun savunmasında görevlidir. Epifiz Bezi Beyin yarım küreleri arasında, talamusun üst yüzeyinde bulunur. Melatonin hormonu salgılar. […]

Eşey Bezleri

Eşey Bezleri

Eşey Bezleri Üreme hücreleri meydana getirmenin yanında, endokrin bez olarak da görev yaparlar. Eşey bezlerinden hormon salgılanmasını hipofiz hormonları uyarır. Erkek eşey hormonları androjenlerdir. Bunlar içinde en önemlisi testosterondur. Testislerde leyding hücrelerinden salgılanır. Hipofizden salgılanan LH, leydig hücrelerinin testosteron salgılamasını hızlandırır. Kanda testosteron artınca, LH salgısı azalır (Negatif feed back). Testostoron erkeklerde eşeysel olgunlaşmayı sağlar. Sakal çıkması, sesin kalınlaşmasında etkilidir. Hipofizden salgılanan FSH […]

Böbrek Üstü Bezleri (Adrenal Bezler)

Böbrek Üstü Bezleri (Adrenal Bezler)

Böbrek Üstü Bezleri (Adrenal Bezler) İki böbreğin üst kısmında bulunan bezlerdir. Kan damarları yönüyle oldukça zengindir. Böbreklerle doğrudan ilişkisi yoktur. Dış kısmına korteks (kabuk), iç kısmına medulla (öz bölgesi) denir. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmı, hipofiz bezinden salgılanan ACTH hormonunun etkisiyle hormon salgılar. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmından kortizon, kortizol kortikosteron ve aldosteron saglılanır. Bunlardan en önemlileri kortizol ve aldosterondur. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)