sabit reklam
Hayvanlarda Sindirim Sistemi

Süngerler:

 • Vücudun dış kısmına açılan küçük delikler (porlar) bulunur.
 • Porlardan giren su gastral boşluktan geçerek tepedeki pordan dışarıya atılır.
 • Su ile birlikte gastral boşluğa geçen besin maddeleri gastral boşluk kenarında bulunan kamçılı hücreler tarafından hücre içine alınır.
 • Sindirim hücre içinde gerçekleşir.

Sungerlerde_Hucre_ici_Sindirim

Sölentereler:

 • İlk kez sindirim kanalının oluştuğu canlılardır.
 • Embriyonik gelişim sırasında gastrula evresinde kalmışlardır.
 • İçte bulunan vücut örtüsü endoderm tabakası farklılaşarak hem ağız, hem de anüs görevi gören sindirim açıklığını meydana getirir.
 • Besinler bu açıklıktan sindirim kanalına alınır.
 • Sindirim kanalına enzim salgılanarak burada hücre dışı sindirim gerçekleşir.
 • Besinlerin bir kısmı ise sindirim kanalından endositoz ile hücre içine alınıp sindirim kofullarında sindirilir.
 • Sindirilmeyen artıklar ise ağız ve anüs görevi yapan açıklıktan dışarıya atılır.
 • Sölenterelerde hem içi hem de hücre dışı sindirim görülür.

Hidrada_Sindirim

Solucanlar:

Yassı Solucanlar
 • Tenyalar parazit olduklarından sindirim sistemleri gelişmemiştir.
 • Bu canlılar sindirilmiş besinleri bulundukları canlı üzerinden difüzyonla alırlar.
 • Planaryada ise sölenterlere benzeyen tek açıklık bulunan bir sindirim sistemi vardır.
 • Sindirim sistemi vücut boyunca dallanmalar oluşturur.
 • Besinler hem hücre içi hem de hücre dışı sindirimle parçalanır.
 • Sindirilmeyen artıklar ağız ve anüs görevi yapan açıklıktan dışarıya atılır.

Planaryada_Sindirim

 • Sölenterler (hidra ve deniz anası) ve yassı solucanlarda, tek sindirim açıklığı bulunur.
 • Besinlerin vücuda alındığı açıklık ile artıkların dışarı atıldığı açıklık aynıdır.
 • Yassı solucanlardan sonra tüm canlılarda ağız ve anüs farklılaşmıştır.
Yuvarlak Solucanlar
 • Sindirim sisteminde iki açıklık bulunur. Ağız ve anüs ayrı açıklıklardır.
 • Bağırsak solucanları parazit beslediklerinden sindirim sistemi körelmiştir.
Halkalı Solucanlar (Toprak Solucanı)
 • Ağız ve anüs olmak üzere iki açıklık bulunur.
 • Sindirim sistemi ağız, yutak, yemek borusu, kursak, taşlık, düz bir bağırsaktan oluşur.
 • Yutak salgısıyla besinleri ıslatır ve kasılarak besinleri yemek borusuna iletir.
 • Kursak ise toprakla birlikte alınan besinlerin geçici olarak depolandığı yerdir.
 • Taşlık ya da kaslı mide besinlerin öğütüldüğü bölümdür.
 • Bağırsakta ise besinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşir.
 • Sindirilen besinler burada emilir. Sindirilmeyen artık maddeler ise anüs ile dışarıya atılır.
 • Taşlıkta mekanik, bağırsakta ise kimyasal sindirim gerçekleşir.
 • Sülüklerde sindirim organları ve dişler bulunmaktadır.

Toprak_Solucaninda_Sindirim_Sistemi

 

Yumuşakçalar:

 • Yumuşakçalarda sindirim solucanlara göre biraz daha gelişmiştir.
 • Ağızlarında dişli bir dil (radula) bulunur. Radula mekanik sindirim sağlar.
 • Mide sindirim bezi gibi görev yapar. Burada öğütülen besinlerin kimyasal sindirimi başlar.
 • İnce bağırsak ise kimyasal sindirimin devam ettiği ve besinlerin emiliminin gerçekleştiği yerdir. Artıklar anüs ile dış ortama atılır.

Eklembacaklılar:

 • Gelişmiş bir sindirim sistemi görülmektedir. Ağız yapıları beslenme durumuna göre farklılık göstermektedir.
 • Yalayıcı, delici, emici, çiğneyici gibi…
 • Ağızda mekanik sindirim gerçekleşir.
 • Mide otçul olanlarda iki, etçil olanlarda üç bölümden oluşur.
 • Burada kimyasal sindirim gerçekleşir. ;
 • Sindirilmeyen artıklar anüsten dışarı atılır.
 • Böceklerde sindirim sistemi üç bölümden oluşur.
 • Ön, orta ve arka bağırsak şeklinde gruplandırılır.
 • Ön bağırsakta; ağız, yutak, yemek borusu, kursak ve ön mide yer alır. Orta bağırsakta; mide bulunur.
 • Sindirim burada tamamlanır ve sindirilmiş besinlerin emilimi gerçekleşir. Arka bağırsakta anüs yer alır.

Boceklerde_Sindirim_Sistemi

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)