Doğrunun Parametrik Denklemi

Analitik düzlemde bir doğrunun denklemi yazılırken, x ve y olmak üzere iki değişken kullanılır. Bu durum bazı problemlerin çözümünü çok uzatmaktadır. Değişken sayı sını azaltarak problemlerin çözümünü çok kısaltacaktır. Örneğin y = 2x + 1 denklemi üzerindeki herhangi bir P noktasının koordinatlarını tek değişken cinsinden yazalı m. P(x, y) olmak üzere; x = t olsun y = 2t + 1 olur.

Bu durumda; P(t, 2t + 1) noktası elde edilirki bu y = 2x + 1 doğrusunun parametrik denklemidir.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)