Dönüm (Büküm) Noktası

Bir f fonksiyonunun tanımlı olduğu ve çukurluğun yön değiştirdiği (konvekslikten konkavlığa veya konkavlıktan
konveksliğe geçtiği) noktaya f fonksiyonunun denir.

Bir fonksiyonun dönüm (büküm) noktasının olduğu yerde fonksiyonun ikinci türevi sıfırdır ve işaret değiştirir.

001

f(x) fonksiyonunun (a, b) aralığında ikinci türevi var ve x = c noktasında tanımlı olsun.

002

x = c noktası f(x) fonksiyonunun dönüm noktasının apsisidir.

003

x = c noktası f(x) fonksiyonunun dönüm noktasının apsisidir.

001

fonksiyonunun dönüm noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A) (–2,–2) B)(–1,–3) C)(0, –4) D) (1, 1) E) (2, 18)

002

003

fonksiyonunun dönüm noktasının apsisi kaçtır?
A) Yoktur B) – 2 C)– 1 D)0 E) 1

001

002

003

004

fonksiyonunun dönüm noktası A(a, b) olduğuna göre, a . b çarpımı kaçtır?

005

001

002

fonksiyonuna dönüm noktasından çizilen teğet denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y + 6x = 13 B) y + 9x = 4 C) y + 11x = 8 D) 2y + 5x = 6 E) 2y + 7x = 10

001

002

Buna göre, f(x) fonksiyonunun dönüm noktalarının apsisleri çarpımı kaçtır?
A) –2 B) –6 C) –10 D) –12 E) –20

001

002

Buna göre, f(x) fonksiyonunun dönüm noktalarının apsisleri toplamı kaçtır?
A) –8 B) –6 C) –4 D) 0 E) 4

001

001

002

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)