Elementler

Elementler

 

Aynı ür atomlardan oluşan saf maddelere denir.

Örneğin:

Elementlerin Özellikleri

 • Sembollerle gösterilir (Fe, Cu, K, O, C…..)
 • Saftır.
 • Kimyasal ve fiziksel yöntemle daha basit maddelere ayrışmaz.
 • Metal, ametal ve soygaz olmak üzere üç grupta incelenir.

Metallerin Özellikleri

 • Yüzeyleri parlaktır
 • ı ve elektiriği iyi iletir
 • Civa (Hg) hariç, oda koşullarında (25 C, 1 atm) halde bulunur
 • Dövülerek tel ve levha haline getirilebilir
 • Bileşik oluştururken elektron verir.
 • Kendi aralarında bileşik oluşturamaz.
 • Atomları birarada tutan metalik bağlardır.
 • halde tek atomludur (Fe, Cr, Na, Ca..)
 • Oksijenli bileşiklerinin sulu çözeltileri bazik özellik gösterir.
 • Ametallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur
 • Kendi aralarında alaşım denilen ışımları oluşturur.

Not:Elektrik iletkenliği, hareketli elektrik yüklü tanecikler ile sağlanır. Bu tanecikler elektronlar veya iyonlardır. Metaller elektrik akımını, serbest haldeki elektronları aracılığı ile iletir. Metallerin iletkenliği fiziksel olaydır.

Ametallerin Özellikleri

 • Mat görünümlüdür.
 • Isı ve elektriği iletmez. (Grafit hariç)
 • Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir.(Cl2; gaz, Br2; sıvı, l2; katı halde bulunur)
 • Kırılgandır, dövülerek tel ve levha haline getirilemez.
 • Bileşik oluştururken elektron alabilir ya da elektron ortaklaşması yapar.
 • Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluşturur.
 • Serbest halde moleküler yapıdadır.(H2, O2, N2, P4…)
 • Oksijenli bileşiklerinin sulu çözeltileri asidik özellik gösterir.

(Asalgazlar)

 • Kimyasal tepkimeye girmeye istekli değildir.
 • Oda sıcaklığında hepsi gaz haldedir.
 • Serbest halde tek atomludur (He, Ne, Ar…)
 • Kararlı elementlerdir.
 • He nin yörüngesinde 2 elektron bulunur. Diğer soygazların son yörüngelerinde 8 elektron vardır.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)