sabit reklam
Etkin Katılım 2 – Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Etkin Katılım 2 – Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.

1. İstek ve şikâyetlerimizin yazılı olarak ilgili kurumlara bildirilmesine ……………………….. denir.
2. ………………… bilimlere katkı için Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi gibi birçok bilim yuvası açıldı.
3. Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir,herkes tarafından kabul edilen ve verilere dayanan objektif bilgilere ………………. dir.
4. Türk tarihini her yönüyle araştırmak amacıyla 1931 yılında,…………….. tarafından Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) kuruldu.
5. Türkçeyi geliştirmek ve korumak için …………………………. Kurumu kuruldu.
6. Araştırmaların birinci basamağında………………………… vardır.
7. …………… yılında Etnografya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi açılmıştır.
8. Tarihimizi araştırmak için ………… Kurumu kuruldu.
9. 23 Nisan 1920’de …………… nin açılması ile yeni bir Türk Devleti kurulmuştur.
10. Kanıtlanamayan, herkes tarafından kabul edilmeyen verilere dayanmayan subjektif bilgilere ………… denir.
11. Atatürk’e göre Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli ………….. dür.
12. Dilekçe hakkı ……… makamlarıyla halk arasındaki iletişime katkı sağlar.

Cevaplar:

1. dilekçe 2. sosyal 3. olgu 4. Atatürk
5. Türk Dil 6. konu tespiti 7. 1924 8. Türk Tarih
9. TBMM 10. görüş 11. kültür 12. devlet

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)