sabit reklam
Faz Diyagramı

Diyagramı

 

Verilen basınç ve sıcaklık değerinde maddenin hangi fiziksel halde olduğunu gösteren diyagramlardır. Her maddenin bir vardır. fiekilde suyun faz diyagramına ait grafik verilmiştir.

Diyagramda AO, OB ve OC çizgileri düzlemi katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç bölgeye ayırmıştır.

Örneğin,

Su 0,06 atm basınç ve 50 °C sıcaklıkta gaz haldedir. O noktası suyun üçlü denge noktasıdır. Bu noktada su; katı, sıvı ve gaz hallerinde dengede bulunur.

Örnek:

Bir X maddesinin basınç ve sıcaklığa bağlı olarak katı, sıvı ve gaz halleri yandaki grafikte gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki basınç ve sıcaklık değerlerinin hangisinde X maddesi gaz halinde bulunur?

Çözüm:Maddenin gaz olabilmesi için basıncın 90 mmHg den küçük olduğu aralıkta sıcaklık 115 °C den büyük olmalıdır. Ya da basınç 90 mmHg iken sıcaklık yine 115 °C den büyük olmalıdır. Buna göre şıklar incelenirse en uygun basınç 80 mmHg, en uygun sıcaklık ise 120 °C olur.
Yanıt A

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)