sabit reklam
Gerçek Anlam

Gerçek anlam, sözcüğün ortaya çıktığı dönemde kullanıldığı anlamdır. Bu kullanım o dönemin özelliklerini yansıtır. Söz gelimi kanat sözcüğü ortaya ilk çıkıflında “kuşkanadı” için kullanılmıfl olmalıdır. Nitekim bugün kullandığımız çeflitli yan ve terim anlamların eski dönemlerde kullanılmıfl olması mantıklı değildir.

Diğer yandan temel anlam, sözcük tek başına düşünüldüğünde akla ilk gelen anlamdır. ‘Anahtar’ dendiğinde
aklımıza ilk olarak ‘kapı anahtarı’ geliyor. İşte bu, sözcü-ğün gerçek anlamıdır.

  • Gerçek anlam sözlüklerde ilk maddede gösterilir.
  • Temel anlam sorulduğunda kastedilen yine gerçek anlamdır.

Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karflıtı / Cıva çok ağır bir madenmiş.

Anahtar : Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç /Anahtarı koyduğu yeri bulamıyor.

Boş : İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan / Elindeki bofl kutuları yere bıraktı.

Niteleyici sözcüklerde gerçek anlam örnekleri

Dolu: İçi bofl kalmayan, dolmufl/ Kitap dolu bir koliyi kargoya verdik
Fakir: Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul/ Fakir insanlara yardımda bulunuyordu.

Bazı

Almak: Birşeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak/Oğlunu okuldan aldı.
Bitmek: Tükenmek/ Bu ayki maaşı da bitirdik.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)