sabit reklam
Göçün Mekansal Etkileri

Göçün Mekansal Etkileri

 • Nüfusun hızlı artması, tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması ve tarımda makine kullanımının yaygınlaşması geçim güçlüklerini arttırmıştır. Bu köyden göçlere yol açmıştır.

Bunun sonucunda:

 Köylerin nüfusu azalmış, bazı köyler tümüyle boşalmıştır.
 Toprak ekilmez olmuştur.

Göçler Yerleşim Alanlarını Nasıl Etkiler?

 • Göç alan yerlerde sağlıksız yapılaşma ve gece kondu semtleri ortaya çıkmıştır.
 • Sanayi kuruluşları yerleşim alanları içinde kalmıştır.
 • Yol, su, elektrik başta olmak üzere alt yapıda yetersizlikler ortaya çıkmıştır.
 • Çevre kirliliği artmıştır.
 • Göçler, göç edilen yerlerde kültürel çeşitliliğe neden olmuştur.
 • Yeşil alanlar tahrip edilmiş, yapılaşmaya açılmıştır.
 • Sosyal sorunlar büyümüştür.

ÖRNEK:Bir ülkede, kırsal kesimden kentlere olan göçün hızlanması aşağıdaki sorunlardan hangisinin doğmasında etkili değildir?
A) Hızlı nüfus artışı
B) Nüfus dağılışında dengesizlik
C) Düzensiz kentleşme
D) Kırsal kesimlerdeki bazı yatırımlarda verimsizlik
E) Yatırımların dağıtımında dengesizlik
1983 ÖYS
ÇÖZÜM: Hızlı nüfus artışı, daha çok ülke genelinde doğum oranının çok yüksek olmasının getirdiği bir sonuçtur. Bunun üzerinde iç göçlerin ayrıca bir etkisi yoktur.
Yanıt A

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)