İkilemenin Türleri

İkilemenin Türü

İkilemeler çeşitli görevlerde kullanılabilir.

1. Ad
Gözleri mavi maviydi
Eski püsküleri çöpe attı.

2. Sıfat
İri iri elmalardan bir kilo aldım.
Sağlı sollu ataklarla takımımız gol arıyor.

3.
Her şeyi açık açık konuştuk
Ben de bu işten az çok anlarım.

Örnek:
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz?

A) Yalan yanlış bilgilerle doğru bir veremezsin.
B) Karşıdan, güçlü kuvvetli görünüyordu.
C) Mırın kırın etme de olanları anlat.
D) Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.
E) İngilizceyi şöyle böyle bilir.

Çözüm:

C seçeneğindeki “mırın” ve “kırın” sözcükleri anlamsız olduğundan cümlede tek başına kullanılamaz diğer seçeneklerdeki
ikilemeleri oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılabilir.

Yanıt C

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)