sabit reklam
Sıvılarda Genleşme

  • Sıvılar konulduklar. kabın şeklini alır. Bu nedenle sıvıların yalnız hacimce genleşmesi incelenir.

hacim_degisimi

  • Aynı cins, kütleleri farklı sıvılara eşit miktar ısı verildiğinde sıvıların hacimce eşit olur.
  •  Aynı cins, farklı hacimli sıvıların sıcaklıkları eşit miktarda değiştirildiğinde sıvıların hacimce genleşme oranları sıvıların hacimleri oranına eşittir.

sivilarda_hacim_degisimi

Kap genleşmelerinin ihmal edildiği sistemlerde

K: Düzgün şekilli kaplarda sıvılar ısıtılırsa kabın tabanına yapılan sıvı basıncı değişmez.
L: Yukarı doğru genişleyen kaplarda sıvılar ısıtılırsa kabın tabanına yapılan sıvı basıncı azalır.
M: Yukarı doğru daralan kaplarda sıvılar ısıtılırsa kabın tabanına yapılan sıvı basıncı artar.

NOT:Bir maddenin ozkutlesinin (Dd), maddenin genleşme katsayısı (a) ile doğru orantılıdır.

NOT: 0°C sıcaklıktan itibaren sıcaklığı artan suyun +4°C ye kadar hacmi azalır. +4°C de suyun hacmi en küçük özkütlesi en büyük değerindedir. +4°C den sonra sıcaklığı artan su diğer sıvılar gibi davranarak hacmi artar.

buzun_ozkutlesi

  • Buzun özkütlesi suyunkinden küçük olduğundan, su üstten donmaya başlar (kutuplarda ve kışın buz olan yerlerde).Eğer su için durum bu şekilde olmasaydı deniz, göl ve nehirlerde canlı hayat devam edemezdi.

buz

  • Sıcaklığın –20°C de olduğu bir ortamda bulunan bir gölün üst yüzeyi ortamla aynı sıcaklıktadır. Buz ile suyun temas halinde olduğu bir noktada sıcaklık 0°C gölün en alt noktasında ise suyun sıcaklığı +4°C civarındadır aralarında ise 0 ile +8°C arasındadır.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)