sabit reklam
Türkiye Nüfusunun Yapısı

Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

nufus_piramiti

  • Bir ülkede nüfusun sayısından çok yaş gruplarına dağılışı daha önemlidir. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve doğurganlık hakkında bilgi verir. ayrıca, iş, eğitim,sağlık, konut gibi ihtiyaçların belirlenmesinde ve geleceğin planlanmasında önemli rol oynar.
  • Nüfusumuzun en önemli özelliği genç ve dinamik yapıda olmasıdır. 0–4 ve 5–9 yaş gruplarındaki daralma ise son yıllarda doğum hızının yavaşladığını gösterir. Toplam nüfus içinde 0–25 yaş grubu, nüfusun %49’unu oluşturmaktadır.
  • Toplam nüfus içerisinde 0–14 yaş grubunun (çocuk–tüketici–bağımlı nüfus) fazlalığı kalkınma çabalarını zorlaştırmaktadır.
  • Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı
  • Nüfusun cinsiyete göre dağılımında ülkeler arasında farklılık görüldüğü gibi, ülke içinde de farklılık görülebilir.
  • Bu farklılaşmada doğumlar, ölümler, savaşlar ve göçlerin etkisi vardır.

illere_gore_nufus_dagilimi

NOT: Göç alan yerlerde erkek nüfus, göç veren yerlerde ise kadın nüfusun fazla olduğu görülmektedir.

Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı

_Calisan_Nufusun_Ekonomik_Faaliyet_Kollarina

  • Çalışma çağındaki nüfus (15–64 yaş arası) dilimi içinde bulunan ve belirli bir işi olan nüfusa “çalışan nüfus” ya da “aktif nüfus” denir. İşi olmayanlara ise “işsiz nüfus” denir.
  • Ülkelerin gelişmişlik ölçütlerinden biri de toplam nüfus içindeki aktif nüfus oranı ve faaliyet kollarına dağılışıdır.
  • Türkiye’de çalışan nüfusun en fazla olduğu ekonomik faaliyet kolu tarımdır. Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım alanında çalışanların oranı daha fazla iken sanayi ve hizmet sektöründeki gelişmelere paralel olarak azalmaktadır.

Turkiyede_calisan_nufusun_is_kollarina_gore_dagilimi

ÖRNEK:Türkiye’de 1935’te etkin nüfusun %81’i tarım kesiminde çalışırken bu oran 1970’te %67’ye düşmüştür.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisine bir işaret sayılabilir?
A) Tarımsal yatırımların azalmasına
B) Tarım dışı sektörlerin gelişmesine
C) Ekim alanlarının daralmasına
D) Tarımsal ürünlerin alıcı bulamamasına
E) Toprakların verimsizleşmesine
1984 ÖYS

ÇÖZÜM: Tarımda çalışan iş gücü oranının azalması tarım dışı sektörlerin geliştiğini gösterir.
Yanıt B

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)