Winamp (Klavye Kısayolları)

Kısayolları
(Winamp)

Genel Kısayollar

F1: Yardım
Ctrl+F1: Hakkında penceresi
Ctrl+A: Daima Üstte modu açık/kapalı (Çalma Listesi ve kitaplık hariç)
Ctrl+Alt+A: Daima Üstte modu açık/kapalı (Çalma Listesinde)
Ctrl+W: İnce pencere modu açık/kapalı(ana pencere yada Çalma Listesinde)
Ctrl+D: Çift Boyutlandırma modu açık/kapalı
Ctrl+E: Kolay modu açık/kapalı (sadece klasik ara yüzler için)
Ctrl+T : Kalan/Geçen Süre
Alt+W: Ana Pencereyi göster/gizle
Alt+E: Çalma Listesini göster/gizle
Alt+G: Grafik Ekolayzırı göster/gizle
Alt+V: Penceresini göster/gizle
Alt+L: Ortam Kitaplığını göster/gizle
Ctrl+Tab: Winamp pencereleri arasında geçiş yap
Alt+S: Ara yüz seç
Ctrl+P : Tercihleri aç
Alt+F: Ana Menüyü aç
Alt+K: Etkin görsel eklenti ayarlarını göster
Ctrl+Sh+K: Etkin görsel eklentiyi başlat/durdur
Ctrl+K: Tercihlerin görsel eklentiler kısmını aç
Ctrl+J : Etkin parçada Zamana Atla
J : yada Keypad Dosyaya Atla kutusunu aç
Ctrl+Alt+N: Winamp daha aç
Alt+M: Winamp‘ı simge durumuna küçült
Ctrl+H: Çalınan son dosyaları/akımları göster (Geçmiş)

Ana Pencere Klavye Kısayolları

 

Seçenekler

R
: Yineleme modu açık/kapalı
S: ışık modu açık/kapalı

 

Alt+3: Etkin dosya bilgisi/ID3 etiketi düzenleyici

 

Çalma denetimleri

Z
: Önceki parça
X: Çal/Baştan çal/Devam et
C: Duraklat/Devam et
V: Durdur
Shift+V: kısarak durdur
Ctrl+V: Çaldıktan sonra dur
B: Sonraki parça
L: Dosya aç/çal
Ctrl+L: Konum aç/çal
Shift+L: Klasör aç/çal
Sol Ok: 5 saniye geri
Sağ Ok: 5 saniye ileri
Yukarı Ok: Sesi aç
Aşağı Ok: Sesi kıs
Keypad 1: 10 parça geri atla
Keypad 6: Sonraki parça
Keypad 5: Çal/Baştan çal/Devam et
Keypad 4: Önceki parça
Keypad 3: 10 parça ileri atla
Keypad 7: 5 saniye geri
Keypad 9: 5 saniye ileri
Keypad 8: Sesi aç
Keypad 2 : Sesi kıs
Keypad 0 : Dosya aç/çal
Ctrl+Keypad 0: Konum aç/çal
Insert: Klasör aç/çal
Klavye Kısayolları, Bilgicik.Com, Türkçe, Edebiyat, Güzel Sözler, İlginç Bilgiler, Bunları Biliyor musunuz?, Keşifler ve Buluşlar, Özlü Sözler, 'çe Yaşam

 

Çalma Listesi Penceresi Klavye Kısayolları

R: Yineleme açık/kapalı
S : Karışık çalma açık/kapalı

 

Dosya İşlemleri

L
: Dosya ekle
Ctrl+L: Konum ekle
Shift+L: Klasör ekle
Ctrl+N: Yeni liste (temizle)
Ctrl+O: Çalma Listesi aç (yükle)
Ctrl+S: Çalma Listesi kaydet
Alt+3: Seçilen parçanın dosya bilgisini görüntüle/düzenle
Ctrl+E: Seçilen parçanın dosya adını değiştir
Ctrl+Keypad 0: Konum ekle
Insert: Klasör ekle

 

Liste İşlemleri

Ctrl+A
: Tümünü seç
Ctrl+I: Dişerlerini seç
Delete : Seçili dosyaları listeden sil
Ctrl+Delete: Seçili olmayanları sil
Ctrl+Sh+Del: Listeyi temizle (Ctrl+N ile aynı)
Alt+Aşağı Ok: Seçili dosyaları Aşağı taşı
Alt+Yukarı Ok: Seçili dosyaları Yukarı taşı
Aşağı Ok: İmleci Aşağı taşı
Yukarı Ok: İmleci Yukarı taşı
Enter: Seçili dosyaları çal
End: Listenin sonuna git
Home: Listenin başına git
Page Up: 4 parça Yukarı çık
Page Down: 4 parça Aşağı in
Alt+Delete: Kayıp dosyaları listeden kaldır

 

Liste Sıralama

Ctrl+Sh+1
: Listeyi başlığa göre sırala
Ctrl+Sh+2: Listeyi dosya adına göre sırala
Ctrl+Sh+3: Listeyi dosya yolu ve adına göre sırala
Ctrl+R: Listeyi ters çevir
Ctrl+Sh+R: Listeyi karıştır

 

Çoğu ana pencere çalma denetimleri Çalma Listesinde de kullanılabilir.

 

Ekolayzır Klavye Kısayolları (Sadece Klasik Ara yüzlerde)

1: – 0 1. ila 10. bantları artır
Q: – P 1. ila 10. bantları azalt
`: Ön-yükselteç bandını artır
TAB : Ön-yükselteç bandını azalt
N: Ekolayzır açık/kapalı
A: Otomatik ayar yükleme açık/kapalı
S : Ayarlar menüsünü aç
Ctrl+S: Ayar yükle

|» “Klavye Kısayolları” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)