sabit reklam
Yaş Problemleri


Bir annenin yaşı 38, kızının yaşı 12 dir.
Kaç yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katından 4 eksik olur?
A)2 B)3 C)4 D)5 E)6


Arif in yaşı Zeynep in yaşının 4 katından 1 fazladır. 6 yıl sonra Arif in yaşı Zeynep in yaşının 3 katından 2 eksik olacaktır.
Buna göre, Arif ve Zeynep in bugünkü yaşları toplamı kaçtır?
A) 34 B) 38 C) 42 D) 44 E) 46


Arif in yaşı Zeynep in yaşının 4 katından 1 fazladır. 6 yıl sonra Arif in yaşı Zeynep in yaşının 3 katından 2 eksik olacaktır.
Buna göre, Arif ve Zeynep in bugünkü yaşları toplamı kaçtır?
A) 34 B) 38 C) 42 D) 44 E) 46


Bir babanın yaşı, 3 er yıl arayla doğmuş 3 çocuğundan küçük çocuğun yaşının 9 katından 5 eksiktir.
Baba ve çocukların yaşları toplamı 64 olduğuna göre, kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşit olur?
A) 8 B) 7 C)6 D)5 E)4


Bir adamın yaşı iki basamaklı AB sayısıdır. 18 yıl sonrakiyaşı, 5 in katı olan BA sayısı olacaktır.
Buna göre, BA sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 55 B) 65 C) 75 D) 85 E) 95


AB + 18 = BA dır.
BA sayısı 5 in katı olduğundan A = 0 veya A = 5 olmalı-dır.
(A = 0 olamaz.)
A = 5 için
5B + 18 = B5
50 + B + 18 = 10B + 5
63 = 9B
B = 7 dir.
O halde, BA sayısı 75 tir.
Yanıt C


3 yıl önce Ozan’ın yaşı Sezer’in yaşının 4 katıydı.
5 yıl sonra Ozan’ın yaşı Sezer’in yaşının 3 katından 4 eksik olacağına göre, Ozan’ın bugünkü yaşı kaçtır?
A) 51 B) 48 C) 46 D) 43 E) 40


Gizem, Eren ve Selen’in bugünkü yaşları sırasıyla 3, 4 ve 6 ile doğru orantılıdır.
Eren, Selen’in yaşına geldiğinde üçünün yaş ortalaması 76 olacağına göre, Gizem’in bugünkü yaşı kaçtır?
A) 40 B) 36 C) 32 D) 30 E) 27


Gizem, Eren ve Selen’in bugünkü yaşları sırasıyla 3, 4 ve 6 ile doğru orantılıdır.

Eren, Selen’in yaşına geldiğinde üçünün yaş ortalaması 76 olacağına göre, Gizem’in bugünkü yaşı kaçtır?
A) 40 B) 36 C) 32 D) 30 E) 27


Bir babanın yaşı 38, kızının yaşı ise 10 dur. Anne babanın yaşına geldiğinde, babanın yaşı kızının yaşının 3 katı olacaktır.
Buna göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır?
A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 E) 36


Aslı, Hakan ve Tolga’nın bugünkü yaşları toplamı 72 dir.
Aslı, Hakan’ın bugünkü yaşına geldiğinde, Tolga’nın yaşıda Hakan’ın yaşının iki katı olacaktır.
Buna göre, Hakan’ın bugünkü yaşı kaçtır?
A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 32
2004 ÖSS
1977 yılında doğan bir matematikçi, yaşını soran bir arkadaşına, “Bugünkü yaşım doğum yılımın rakamlarının toplamına eşit.” yanıtını veriyor.
Buna göre, bu konuşma hangi yılda yapılmıştır?
A) 2000 B) 2001 C) 2002 D) 2003 E) 2004
2005 ÖSS


Bugünkü yaşı, doğum yılının rakamları toplamı olan 1 + 9 + 7 + 7 = 24 eşittir.
Konuşma doğum tarihinden 24 yıl sonra yapıldığına göre, 1977 + 24 = 2001 yılında yapılmıştır.
Yanıt B


Diler ve Serap’ın yaş ortalaması 28 dir.
Diler in doğum yılı, Serap’ın doğum yılından 10 yıl eksik olduğuna göre, Serap’ın bugünkü yaşı kaçtır?
A) 26 B) 25 C) 24 D) 23 E) 22


Diler ve Serap’ın yaş ortalaması 28 ise yaşları toplamı 28.2 = 56 dır.
Diler’in doğum yılı, Serap’ın doğum yılından 10 yıl eksik ise Diler Serap tan 10 yaş daha büyüktür.
Serap’ın yaşı x ve Diler’in yaşı x + 10 olsun.
x + x + 10 = 56
2x = 46
x = 23 tür.
Yanıt D


Müge’nin yaşı Tuğçe’nin yaşının yarısına, Burcu’nun 4 yıl önceki yaşına eşittir.
a yıl önce, Müge ile Burcu’nun yaşları toplamı Tuğçe’nin yaşına eşit olduğuna göre, a kaçtır?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5Bir okuldaki kız öğrencilerin yaş ortalaması 14, erkek öğrencilerin yaş ortalaması 17 dir.
Okuldaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 2 katı olduğuna göre, okuldaki öğrencilerin yaş ortalaması kaçtır?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18


bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)