sabit reklam
Yazım Kuralları Konu Anlatımı

Yazım Kuralları Konu Anlatımı


“Ki”nin Yazımı
1. Sıfat yapan “–ki”
Ek olduğu için sözcüğe bitişik yazılır. Bir ismin yerini veya zamanını gösteren bir sıfat türetir.

Örnek:


Karşıdaki evi yıkmışlar.
Evdeki hesap çarşıya uymaz.

2. Zamir yapan “-ki”
Ek olduğu için kelimeye bitişik yazılır. İsim tam- lamasında tamlananların yerini tutar.

Örnek:
– Ayşe’nin elbisesi daha güzelmiş.

– Ayşe’ninki daha güzelmiş.

3. Bağlaç olan “ki”
Sözcük değeri taşıdığı için ayrı yazılır.

Örnek:
– Buraya geldim ki seni göreyim.
– Varsayalım ki sınıfı geçtin.

“ki” kalıplaşmış bazı bağlaçlarda bitişik yazılır.

Örnek:
hâlbuki, çünkü, oysaki

Ek olan “-ki”, yani sıfat veya zamir türeten “–ki” ünlü uyumlarına uymaz. Ünlüsü kalınlaşmaz veya yuvarlaklaşmaz.

Örnek:
– Duvardaki boyaları kazımak için çok uğraştık.

– Akşamki hüzün yeni yeni geçiyordu


Barış, üzerinde ayrı yazılması gereken “ki” olan cümlenin yazılı olduğu kâğıtları “A” çekmecesine, bitişik yazılması gerekenleri “B” çekmesine yerleştirecektir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisini “A”
çekmecesine yerleştirmelidir?


A, B ve D seçeneklerindeki “ki” ekinin sıfat türettiği için bitişik yazılması doğrudur. C seçeneğindeki “ki” bağlaç olduğu için kelimeden ayrı yazıl- malıdır.
Yanıt C

“Mi”nin Yazımı
“Mi”nin soru eki kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne uyarak “mı, mu, mü” şekillerine girer

Örnek:
– Baban Ankara’dan geldi mi?

– Akşamları erken mi yatarsın?
Kendisinden sonra gelirse, bu ekler “mi” ye bitişik yazılır.

Örnek:


“mi” soru anlamının dışında da kullanılırsa ayrı yazılır.

Örnek:
– Bahar geldi mi içim açılır. (zaman)

– Güzel mi güzel bir filmdi. (pekiştirme)

– Düzenli çalıştın mı başarırsın. (koşul)

– Birden onu karşımda görmeyeyim mi? (şaşırma)

– Masadaki kitabı verir misin? (rica)


Burcu, “mi”nin yazımında yanlışlık yapılmış tişörtü sepete atacaktır.

Aşağıdakilerden hangisini sepete atabilir?


“mi” eki soru anlamının dışında da kullanılsa her zaman ayrı yazılmalıdır. Bu nedenle D seçeneğinde “mi”nin bitişik yazılması yanlıştır.
Yanıt D

“De”nin Yazımı

1.Hâl eki olan “-de”
Ek olduğu için isimlerin sonuna bitişik yazılır. Cümleden çıkartılamaz.

Örnek:
– Toplantıda bu konuyu tartıştık.

– Evde bizi beklediğini söyledi.
Hâl eki olan “-de” sertleşmeye uğrayıp “–te,–ta” olabilir.

Örnek:
– Sınıfta, Çiçekte…
2.Bağlaç olan “de”
Sözcük değeri taşıdığı için ayrı yazılır. Cümle- den çıkartılınca cümlenin anlamı daralsa bile bozulmaya uğramaz.

Örnek:
– Sen de beni gördün mü?

– Bu kitabı daha önce de okudum.
Bağlaç olan “de” sertleşmeye uğramaz, “ta, te” şekli yoktur.

Örnek:
– Kutlama için çiçek de aldım.

– Yanına kitap da almış.


Aşağıdaki cümlelerde yer alan “de” lerden
hangisi, kelimeye bitişik yazılmalıdır?

A) Aldığımız kitaplar sen de kalsın.
B) Kardeşim eve de dönmüş olabilir.
C) Okulun bahçesini de ağaçlandırdı.
D) Dün Ahmet’de buraya gelmiş.


B, C ve D seçeneğindeki “de”ler bağlaç olduğu için ayrı yazılması doğrudur. A seçeneğindeki “–de” hâl eki olduğu için kelimeye bitişik yazılmalıdır.
Yanıt A

Ay ve Gün Adlarının Yazımı
Belirli bir tarihi bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

Örnek:
– 11 Eylül 2006 Pazartesi günü okullar açılı- yor.

– Önümüzdeki pazartesi tiyatroya gideceğim.


– Sınav 21 Mart’ta yapılacak.

– Onu Nisan’ın 5’inde arayalım.Şener Öğretmen’in tahtaya yazdığı cümlele- rin hangilerinde ay ve gün adlarının yazımıy- la ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) 1 ve 2 B) 3 ve 4 C) 2 ve 3 D) 1 ve 4


Önünde rakam bulunan ve kesin bir tarihi bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Bu nedenle 3 ve 4. cümlelerde bir yanlışlık yoktur. Ama 1 ve 2. cümlelerde yazım yanlışı yapılmıştır çünkü ay ve gün adları küçük harfle başlar.
Yanıt A

Tarihlerin Yazımı
Gün ve ay bildiren tarihler değişik şekilde yazılabilir.

Örnek:
– 02.01.2004

– 02/01/2004

– 02 Ocak 2004

Sayıların Yazımı
Sayılar, genelde rakamla yazılır; ama bazı durumlarda yazısıyla da yazılabilir.
Rakamla yazılan sayılara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

Örnek:

Yazıya geçirilmiş sayıların rakamlarını gösteren yapılması için sayıyı oluşturan sözcükler bitişik yazılır.

Örnek:
– Sınava iki yüz otuz kişi girdi.

Çek, senet ve banka işlemlerinde değişiklik yapılması için sayıyı oluşturan sözcükler bitişik yazılır.

Örnek:
Otuzikibinaltıyüzon

“-(i)nci” eki, rakamlardan sonra geldiğinde kesme işaretiyle ayrılır.

Örnek:
– Kuruluşumuzun 13’üncü yılında sizi de aramızda görmek isteriz.Ege’nin arkadaşına gidebilmesi için üzerinde yazım yanlışı yapılmış yönden gitmesi gerekmektedir.
Buna göre, numaralanmış yönlerin hangisinden gitmelidir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


A, C ve D seçeneklerinde yazım yanlışı yoktur. B seçeneğindeyse “ondört” sayısı “on dört” olarak ayrı yazılmalıydı.
Yanıt B

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)