Yerel Maksimum ve Yerel Minimum (Ekstremum) Noktaları

y = f(x) olmak üzere, 001 olduğu noktada işaret değiştiriyor ise f(x) fonksiyonunun bu noktada yerel ekstremumu vardır denir.

002

ise f(x) fonksiyonunun x = c noktasında bir yerel maksimumu vardır denir.

003

f(c) değerine yerel maksimum değeri,

004 noktasına yerel maksimum noktası denir.
Yerel maksimum değerlerinin en büyüğüne mutlak maksimum değeri denir.

001

002

ise f(x) fonksiyonunun x = c noktasında bir yerel minimumu vardır denir.

003

f(c) değerine yerel minimum değeri,

004 noktasına yerel minimum noktası denir.
Yerel minimum değerlerinin en küçüğüne mutlak minimum değeri denir.

001

002

Yukarıda [1, 5] aralığında y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.

Fonksiyonun yerel ekstremum noktalarını ve değerlerini bulunuz.

003

x = 1 noktası yerel minimum noktasının apsisi olduğuna göre, f(1) = 2 yerel minimum değeri ve (1,2) noktası yerel minimum noktasıdır.

x = 2 noktası yerel maksimum noktasının apsisi olduğuna göre f(2) = 5 yerel maksimum değeri ve (2, 5) noktası yerel maksimum noktasıdır.

x = 3 noktası yerel minimum noktasının apsisi olduğuna göre, f(3) = 4 yerel minimum değeri ve (3, 4) noktası yerel
minimum noktasıdır.

x = 4 noktası yerel maksimum noktasının apsisi olduğuna göre, f(4) = 6 yerel maksimum değeri ve (4, 6) noktası
yerel maksimum noktasıdır.

x = 5 noktası yerel minimum noktasının apsisi olduğuna göre, f(5) = 1 yerel minimum değeri ve (5, 1) noktası yerel
minimum noktasıdır.

y = f(x) fonksiyonunun yerel minimum noktaları (1, 2), (3, 4), (5, 1) dir.

y = f(x) fonksiyonunun mutlak minimum noktası (5, 1) dir.

Mutlak minimum (en küçük) değeri f(5) = 1 dir.

y = f(x) fonksiyonunun yerel maksimum noktaları (2, 5), (4, 6) dır.

y = f(x) fonksiyonunun mutlak maksimum noktası (4, 6) dır. Mutlak maksimum (en büyük) değeri f(4) = 6 dır.

001

fonksiyonunun yerel ekstremum noktalarını bulunuz.

001

002

fonksiyonunun yerel maksimum noktasının apsisi kaçır?

003

004

005

fonksiyonunun yerel minimum değeri 3 olduğuna göre, n kaçtır?
A)4 B)3 C)2 D)1 E)0

006

001

fonksiyonunun yerel maksimum noktası aşağıdakilerden hangisidir?

002

003

004

Yukarıda f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir.
Buna göre, f fonksiyonunun yerel maksimum noktasının apsisi kaçtır?
A) –2 B) –1 C)0 D)2 E) 4

001

002

fonksiyonunun yerel ekstremum noktalarının olması için k nın alabileceği en büyük negatif tamsayı değeri
kaçtır?
A) –5 B) –4 C) –3 D) –2 E) –1

001

002

fonksiyonunun yerel ekstremum noktaları olmadığına göre, k nın alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

003

004

fonksiyonunun en küçük değeri kaçtır?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

001

002

003

004

005

006

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)