sabit reklam
Yeryüzünün Şekillenmesi

  • Yer yuvarlağı ve güneş sisteminin oluşumuyla ilgili tarih boyunca birçok teori ve görüş ortaya atılmıştır. Bu görüşler içerisinde Edwin Hubble tarafından ortaya atılan big bang teorisi kabul görmektedir. Bu teoriye göre evren büyük bir patlama ile meydana gelmiştir.
  • Bu görüşe göre evrenimizin yaklaşık 15 milyar yıl gezenimiz ve güneş sisteminin ise 5 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir.
  • Yeryuvarlağı, yeryüzünden yerin merkezine doğru yerkabuğu, manto ve çekirdek olmak üzere 3 katmana ayrılmıştır. Bu katmanların oluşturulmasında fiziksel ve kimyasal farklılıklar gözetilmiştir.
  •  Yerin iç yapısı hakkındaki bilgilere;  Deprem dalgaları volkanizma sonucu çıkan lavlar incelenerek,
  •  Isı ölçümleri yoğunluk ve basınç hesaplamalarıyla,  Taşların incelenmesi ve sondajlamalar yoluyla varılmaktadır.

yeryüzü_şeklinin_oluşması

UYARI: Yerkabuğundan yerin derinliklerine doğru inildikçe yoğunluk, sıcaklık ve basınç değerleri artış göstermektedir.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)