Felsefe

1. ÜNITE ¨ FELSEFEYE GİRİŞ

Konu Anlatımı

Çözümlü Test

Konu Testi

2. ÜNITE ¨ BİLGİ FELSEFESİ

Konu Anlatımı

Çözümlü Test

Konu Testi

3. ÜNITE ¨ BİLİM FELSEFESİ

4. ÜNITE ¨ VARLIK FELSEFESİ

Konu Anlatımı

 • Varlık Felsefesi
 • Varlık Felsefesinin Konusu,Felsefeye Göre Varlık,Metafizik — Ontoloji,Metafiziğin Varlıkla İlgili Soruları,Varlığın Ne Olduğunu Problemi,Farabi …

Çözümlü Test

Konu Testi

5. ÜNITE ¨ AHLAK FELSEFESİ

Konu Anlatımı

 • Ahlak Felsefesi
 • Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları, Ahlak yasası, Ahlaki Eylemin Amacı Nedir?, Kişi Vicdanı Karşısında Evrensel Bir Ahlak Yasası Var Mıdır?, Evrense l Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler ….

Çözümlü Test

Konu Testi

6. ÜNITE ¨ SİYASET FELSEFESİ

Konu Anlatımı

 • Siyaset Felsefesi
 • Siyaset Bilimi,Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları, Siyaset Felsefesinin Temel Soruları, Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri,

Çözümlü Test

Konu Testi

7. ÜNITE ¨ ESTETİK

Konu Anlatımı

 • Estetik
 • Sanat Eseri ve Özellikleri,Estetiğin Konusu,Farklı Estetik Anlayışları,Güzel Nedir?,Yaratma Olarak Sanat,Ortak Estetik Yargıların Olup Olmadığı …

Çözümlü Test

Konu Testi

8. ÜNITE ¨ DİN FELSEFESİ

Konu Anlatımı

 • Din Felsefesi
 • Din Felsefesinin Temel Kavramları,Din Felsefesinin Temel Soruları,Panteizm,Deizm,Ateizm ,Agnostisizm …

Çözümlü Test

Konu Testi

9. ÜNITE ¨ PİSİKOLOJİYE GİRİŞ

Konu Anlatımı

 • Psikolojiye Giriş
 • Psikolojinin Alanı,Psikolojinin amacı,Psikolojide Yaklaşımlar (Ekoller),Psikolojinin Alt Dalları,Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi …

Çözümlü Test

Konu Testi

10. ÜNITE ¨ ORGANİZMA VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

11. ÜNITE ¨ ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME, DİL

12. ÜNITE ¨ ZEKA VE KİŞİLİK

13. ÜNITE ¨ RUH SAĞLIĞI VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

14. ÜNITE ¨ SOSYOLOJİYE GİRİŞ

15. ÜNITE ¨ TOPLUMSAL YAPI

Konu Anlatımı

 • Toplumsal Yapı
 • Sosyal (Toplumsal) İlişki,Toplumsal Yapı ve Toplumsal Yapının Temel Unsurları,Sosyal İlişki Çeşitleri,Sosyal Statü,Rol Çatışması,Sosyal Kontrol,Sosyal Grupların İşlevleri,Tabakalaşma

Çözümlü Test

Konu Testi

16. ÜNITE ¨ KÜLTÜR VE TOPLUMSAL KURAMLAR

17. ÜNITE ¨ TOPLUMSALLAŞMA, TOPLUMSAL DEĞİŞME VE NÜFUS

18. ÜNITE ¨ KLASİK MANTIK

19. ÜNITE ¨ SEMBOLİK (MODERN) MANTIK

Konu Anlatımı

 • Sembolik (modern) Mantık
 • Bileşik Önermelerin Evetleme Eklemi, Önermelerin Eşdeğerliği, Çözümleyici Çizelge, Çözümleyici Çizelgede Denetleme Kuralları, Birden Fazla Önermenin Tutarlılığı, Önermelerin Eşdeğerliliği, Niceleyici ….

Çözümlü Test

Konu Testiİle Yorum Yap!