Kombinasyon Örnekleri
banner


8 kız ve 6 erkek öğrenci arasından 3 ü kız, 3 ü erkek olmak üzere 6 kişilik kaç farklı grup seçilir?
A) 940 B) 996 C) 1024 D) 1040 E) 1120


5 bay, 5 bayan arasından en çok 1 bayan bulunmak şartı ile 4 kişilik bir grup kaç farklı şekilde seçilir?
A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 58


5 bay, 5 bayan arasından en çok 1 bayan bulunmak şartı ile 4 kişilik bir grup seçilmek istendiğinden 3 bay ve 1 bayan veya 4 bay seçilmesi gerekir.


12 kişilik bir kafileden 8 kişi A kentine, 4 kişi B kentine gidecektir.
Bu iki grup kaç değişik biçimde oluşturulabilir?
A) 480 B) 486 C) 490 D) 495 E) 498


12 sporcudan 5 kişilik bir takım oluşturulacaktır.
Bu sporculardan takıma girecek 3 kişi belli olduğuna göre, takım kaç değişik biçimde oluşturulabilir?
A) 36 B) 38 C) 42 D) 45 E) 48


Takıma girecek 3 sporcu belli olduğundan geriye kalan 9 sporcudan 2 sporcu seçilecektir.


Bir yemek davetinde salondaki n kişi birbirleriyle tokalaşıyor.
210 farklı tokalaşma gerçekleştiğine göre, n kaçtır?
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21


K, L, M, N, P, R gibi altı değişik seçmeli dersten K ve L dersleri aynı saatte verilmektedir.
Bu altı dersten üçünü seçmek isteyen bir öğrencinin bu durumda kaç seçeneği vardır?
A) 18 B) 16 C) 15 D) 14 E) 12


Mehmet ile Emir’in de bulunduğu 8 kişi arasından 3 er kişilik 2 grup seçilecektir.
Mehmet ile Emir’in ikisinin de seçilmesi ve aynı grup içinde bulunmaması şartı ile kaç farklı seçim yapılabilir?
A) 82 B) 85 C) 90 D) 96 E) 100

bahar yayınevi uyarı