sabit reklam
Comparative Form Of The Adjectives

Comparative Form Of The Adjectives

Sıfatların karşılaştırmalı derecesidir. ‘Daha’ anlamı vermek için kullanırlar. Sıfatların hece sayıları önemlidir.
beautiful

ADJECTIVE COMPARATIVE

1. beautiful more beautiful
2. important more important
3. dangerous more dangerous
Yukarda görüldüğü gibi çok heceli sıfatların comparative’i başına ‘more’ kelimesini getirmek suretiyle yapılır.
cold
4. long longer
5. cold colder
6. small smaller
Genel olarak tek heceli sıfatlar sonuna – er takısı getirmek suretiyle yapılır.

happy
7. easy easier
8. heavy heavier
9. happy happier
Sonu sessiz – y ile biten sıfatlarda sondaki – y düşer ve – ier eklenir.
thin
10. hot hotter
11. fat fatter
12. thin thinner
Sonu vurgulu heceyle biten sıfatlarda ‘ses ikizleşmesi’ görülür.
good
13. good better
14. bad worse
15. far farther (further)
Bazı sıfatlar düzensizdir ve yukarıdaki gibi comparative’e dönüştürülür.
time
16. nice nicer
17. large larger
18. late later
Sonu -e ile biten sıfatların comparative’i sonuna eklenmek suretiyle yapılır.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)