sabit reklam
Dalgalar

 • Bir gölde veya denizde mutlaka dalgaları izlemişinizdir.
 • Su dalgaları aşağı yukarı doğru hareket ederken dalgalar ileri doğru yol alır.
 • Su üzerindeki bir kayık dalga geçtikten sonra aynı yerinde duruyor olur.
 • Yerde gergin duran bir ipin, bir noktasına düğüm atıp sağa sola hareket ettirdiğimizde de bir dalga hareketi oluşur.
 • Atılan düğüm dalga hareketi ile birlikte ilrlemeyip, dalga geçtikten sonra aynı yerinde kalır.

dalgalar

 • Dalgada taşınan ortam yani madde değil, sarsıntı hareketidir. O halde dalga bir ortamda yayılan sarsıntının iletilmesidir.

dalga_iletimi

 • Kayık dalga üzerinden geçtiğinde yine aynı noktada kalır. Buna göre, olayda madde iletimi değil hareketin iletimi vardır. Dalgalarla İlgili Bazı Özellikler  Bir dalga kaynağına gereksinim vardır. Örneğin; ses dalgası için ses çıkaran bir madde, yay dalgası için bir kuvvet, su dalgası için suya batıp çıkan bir cisim..

yay_dalgasi

 • Dalgaların hızı sadece ortama bağlıdır. Örneğin; yayın kalınlığı ve suyun derinliği değişmedikçe dalga hızı değişmez.
 • Yay, su ve ses mekanik dalgalardır. Mekanik dalgaların yayılması için katı, sıvı, gaz gibi maddelere gereksinim vardır.
 • Dalga modeli, girişim yansıma ve kırınım gibi olaylar açıklamaya yarar.
 • Dalgalar esnek ortamda ilerlerken ortam değişmezse enerji ve momentumlarını korurlar. Huygens prensibine göre, bir noktada oluşturulan titreşim hareketi yayıldığı esnek ortamının her noktasını aynı frekans ve genlikte titreştirir. Frekans ve genlik artarsa enerji artar.
 • Dalga bir ortamda yayılan sarsıntı hareketlidir, ortam dalga hareketi ile birlikte taşınmaz.
 • Dalga frekansı, kaynağın frekansı değişmedikçe değişmez. Ortam frekansı değiştirmez.
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)