Dalgalar

Ses dalgaları

Ses dalgaları

Ses dalgaları Ses dalgaları mekanik dalga olduğundan ve mekanik dalgaların yayılması için katı, sıvı ve gaz gibi ortamlara gereksinim duyulduğundan bahsetmiştik. Bir kaynaktan yayılan ses dalgalarının enerjileri vardır. Bu enerji sesin yayıldığı ortam tarafından iletilir. Ses dalgaları bir ortamda yayılırken ortamın parçacıkları dalganın hareket doğrultusu boyunca hacim ve yoğunluk değişiklikleri oluşturarak titreşir. Ses dalgası olarak oluşan yerdeğiştirmeler denge konumundan […]

Su Dalgalarında Girişim

Su Dalgalarında Girişim

Su Dalgalarında Girişim Siyah çizgiler : Tepe Mavi çizgiler : Çukur Eşit frekanslı noktasal iki kaynak suya aynı anda batıp çıkarsa yukarıdaki gibi bir desen oluşturur. Dalga tepelerinin ve çukurlarının üstüste gelmesiyle oluşan bu desen girişim desenidir. K : Çift tepe L : Çift çukur M : Düğüm noktası İki noktasal kaynaktan çıkan dalgalar üstüste bindiğinde; iki tepe üstüste […]

Doppler Olayı

Doppler Olayı

Doppler Olayı Kaynağın yaklaştığı taraftaki gözlemci dalga boyunu küçük, uzaklaştığı taraftaki gözlemci büyük ölçer.

Dalgaların Kırılması

Dalgaların Kırılması

Dalgaların Kırılması Bir dalga leğeninde şekil I dalgaların yandan görünüşü,şekil II ise üstten görünümüdür. Dalgaların hızı derin ortamdan sığ ortama geçerken azalır. Vderin > Vsığ, lderin > lsığ Periyodik düzlem dalgalar, derin ve sığ ortamları ayıran yüzeye paralel olduğunda dalgaların ilerleme doğrultusu değişmez, hızı ve dalga boyu değişir. Derin ve sığ ortamları ayıran yüzey düzlem dalgalara paralel değilse, dalgalar […]

Dalgaların Yansıması

Dalgaların Yansıması

Dalgaların Yansıması 1. Düz Engelde Yansıma Düzlem bir atma, düz bir engele çarparak aynı doğrultuda geri yansır. Atma ve yayılma doğrultusu birbirine diktir. Atmaların yayılma doğrultusu ışığın geliş doğrultusu gibi, engelde ayna gibi düşünülerek su dalgalarının yansımasında ışığın yansıma konumları kullanılır. şekil I deki engele gönderilen KL atmasının, şekil II de KO kısmı yansıyıp, OL kısmı engele doğru ilerliyor […]

Stroboskop

Stroboskop

Stroboskop Dalgaların frekansını ve dalga boylarını ölçmek için kullanılan bir araçtır. Stroboskop kenarlarında eşit aralıklarla yarıklar açılmıştır. fs frekansı ile döndürülen stroboskopla ilerleyen dalgalara bakıldığında gözümüzün önünden ardışık iki yarık geçtiğinde ardışık iki dalga tepesi gözleniyorsa dalga duruyor görünür. Üzerinde n sayıda yarık bulunan stroboskopta dalgalara bakıldığında, fd = n.fs ise dalgalar duruyor görünüyor. fd : Dalga frekansı fs : […]

Su Dalgaları

Su Dalgaları

Su Dalgaları İçinde balıklar olan bir akvaryuma bir kalem batıralım. Kalemin suya değdiği noktadan başlayan dairesel dalgaların yarıçapı dalgalar ilerledikçe artar. Durgun su üzerindeki dalgalar yüzeysel dalgalardır. Bu yüzden akvaryumun içindeki balıklar dalgalardan etkilenmezler. Yukarıdaki şekilde bir dalga leğeni görülüyor. Dalga leğinine paralel ışın demeti gönderildiğinde dalga tepeleri ince kenarlı mercek, dalga çukurları da kalın kenarlı mercek gibi davranıyor. Bu […]

İğ sayısı

İğ sayısı

İğ sayısı F kuvveti ile gerilmiş, bir tel titreşim hareketi yapınca dalga oluşur. şekilde gösterilen M noktası karın noktası, K ve L noktaları ise düğüm noktasıdır. İki düğüm noktası arasında bulunan uzaklığa bir kararlı iğ denir. şekil II de 1 tane kararlı iğ oluşuyor.

Yay Dalgaları

Yay Dalgaları

Yay Dalgaları Atma Esnek sarmal yayda oluşturulan tek dalga hereketine atma denir. Gergin yayın bir ucunu yukarı kaldırıp bıraktığımızda şekildeki gibi baş yukarı bir atma elde edilir. 1. Enine dalga İlerleme doğrultusu, titreşim doğrultusuna dik olan atmalara denir. (Elektromagnetik dalgalar, ışık, yay ve su dalgaları…) 2. Boyuna dalga İlerleme doğrultusu, titreşim doğrultusunda olan atmalara denir. (Ses ve yay dalgaları…) […]

Dalgalar

Dalgalar

Dalgalar Bir gölde veya denizde mutlaka dalgaları izlemişinizdir. Su dalgaları aşağı yukarı doğru hareket ederken dalgalar ileri doğru yol alır. Su üzerindeki bir kayık dalga geçtikten sonra aynı yerinde duruyor olur. Yerde gergin duran bir ipin, bir noktasına düğüm atıp sağa sola hareket ettirdiğimizde de bir dalga hareketi oluşur. Atılan düğüm dalga hareketi ile birlikte ilrlemeyip, dalga geçtikten sonra aynı yerinde […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)