Madenler ve Teknoloji

Kayaçları birbirinden farklı yapan ne­denlerden biri de yapılarında bulunan minerallerdir. Kayaç parçasında bulu­nan minerallerin hepsi aynı olabilir fark­lı da olabilir. Ekonomik değeri olan taş ve minerallere maden adı verilir. Kayaçların içinde maden de bulunabilir. Eğer
kayaçların içinde önemli ölçüde maden bulunuyorsa bu tür kayaçlara maden fi­lizi adı verilir. Bu tür kayaçlar çok yük­sek ta ayrışır.

Bunun unda içindeki madenler or­taya çıkar.

Madenler, yer altının derinliklerinde yük­sek sıcaklık ve basınç larında ­şur.
madenler
Madenler yer altında yataklar hnde bulunur. Madenlerin çıkarılması ve iş­lenmesi maden sanayi tarafından ger­çekleşir. Hammade olarak kullanılan madenlerin işlenmesi ve çıkarılması ül­ke ekonomisi için önemlidir. Madenler milyonlarca yılda oluşan ve tüketildikle­rinde yenilenemeyen kaynaklardır.

Yer altından çok güç koşullarda çıkarı­lan madenleri diğer ülkelere olarak satıp işlenmiş hali ile pahalıya satın almak ülke ekonomisine zarar ve­rir. Ayrıca sektörü enerji, kimya, tarım, inşaat gibi sektörlerin geli­şimi için gereklidir.

Bazı Madenler ve Kullanım Alanları

madenler
Pencere, kapı, seramik ve kaucuk yapı­mında ve pudra üretiminde kullanılır.
madenler
Elektronikte yalıtkan olarak kullanılır.
madenler
Otomotiv sanayisinde, çeşitli çeliklerde ve inşaatlarda ray yapımında kullanılır.
madenler
İlaç ve sanayisinde, dişçilik, termo­metre yapımında kullanılır.
madenler
Akü yapımında kullanılır.
madenler
Elektrikli cihazlarda kablo yapımında kullanılır.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)