6. Sınıf SBS Fen ve Teknoloji

Yer altı ve Yer üstü Su Kaynakları Nelerdir

Yer altı ve Yer üstü Su Kaynakları Nelerdir

Ülkemiz ve Dünya’mızdaki su miktarları­na baktığımızda su hiç tükenmeycekmiş gibi görülebilir. Halbuki dikkatli kullan­madığımızda bir gün su kaynakları tüke­nebilir. Dünya’mızda yer altı ve yer üstü su kay­naklar olmak üzere iki çeşit su kaynağı vardır. Göller, dereler, çaylar, akarsular, denizler, okyanuslar yer üstü su kaynak­larıdır. Yer üstü ve yer altı suları ayrılmaz bir iki­lidir. Su sonsuz […]

Toprak Çeşitleri ve Erozyon

Toprak Çeşitleri ve Erozyon

Toprağın ana maddesi kayaçlardır. Kayaçların rüzgâr, su, sıcaklık gibi dış et­menlerle parçalanıp ufalanması sonucu toprak oluşur. Kumlu Toprak Çok açık renkli toprak çeşidirir. Hafif ve su tutma özelliği olmayan topraklardır. Bu tür topraklar suyu çok kısa sürede tabana ulaştırır. Pamuk, karpuz gibi ba­zı bitkiler yetişir. Humuslu Toprak Bitki ve hayvanların artıklarının çürüme­siyle oluşan koyu kahverengi […]

Geçmiş Hakkında Bize Rehberlik Eden Fosiller

Geçmiş Hakkında Bize Rehberlik Eden Fosiller

Canlıların (milyonlarca yıl) öncesinden günümüze kadar gelen kalıntı ya da iz­lerine fosil adı verilir. Canlılar öldükten sonra vücutlarındaki yumuşak kısımların çürümesi, kalan sert kısımlarının kemik, iskelet, diş, ka­buk tortularla örtülmesi fosilleşmedir. Ölü organizmaların hepsi fosilleşmez. Fosilleşmenin olması için ölen canlının bakteriler tarafından çürütülmeyecek or­tamda bulunması gerekmektedir. Bu ortamlar deniz, göl ve nehirlerin kumlu tabanları, bataklık, […]

Madenler ve Teknoloji

Madenler ve Teknoloji

Kayaçları birbirinden farklı yapan ne­denlerden biri de yapılarında bulunan minerallerdir. Kayaç parçasında bulu­nan minerallerin hepsi aynı olabilir fark­lı da olabilir. Ekonomik değeri olan taş ve minerallere maden adı verilir. Kayaçların içinde maden de bulunabilir. Eğer kayaçların içinde önemli ölçüde maden bulunuyorsa bu tür kayaçlara maden fi­lizi adı verilir. Bu tür kayaçlar çok yük­sek sıcaklıkta ayrışır. […]

Kayaçların Sıfırlanması

Kayaçların Sıfırlanması

Canlıların üzerinde yaşadığı yer kabuğu kayaçlar ve topraktan oluşur. Yerkabuğunun yapısını oluşturan taş ve kayalara kayaç adı verilir. Kayaçların oluşumları sırasında geçir­dikleri aşamalar ve yapılarında bulunan mineraller ve maddeler onlara farklı ni­telikler kazandırır. Yerkabuğunu oluşturan kayaçların anamaddesi Dünya katmanlarından biri olan ateş kürenin içinde magma adı ve­rilen sıcak akışkan maddedir. Yerkabuğunu oluşturan kayaçların tümü değişik […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)