Bizim Kalemimizden

Akıl ile Zeka Arasındaki Farklar

Akıl ile Zeka Arasındaki Farklar

İnsanı hayvandan ayıran en önemli faktör akıldır. İnsanlar sık sık yalan söyleme yoluna başvurabilirken hayvanlar asla yalan söyleyemez. İşte bu da insanın yalan ile gerçeği, doğru ile yanlışı ayırabilme ve bir konu hakkında fikir yürütebilmesi akıl ile gerçekleşir. Aslında bir kabiliyet olan akıl ve zekayı birbirinden ayıran en önemli özelliklerinden biri, bir başkasından akıl alabilirsiniz […]

Yaz Aylarının Vazgeçilmezi Denizin Suyu Neden Tuzlu?

Yaz Aylarının Vazgeçilmezi Denizin Suyu Neden Tuzlu?

Deniz suyunun tuzluluk oranı denizin bulunduğu yerin coğrafi konumu ve içeriğine göre farklılık gösteriyor. Bazıları çok fazla tuzlu iken bazıları normal seviyede tuz içeriyor. Ama genel olarak denizler kesinlikle az yada çok mutlaka tuzludur. Peki deniz suyu neden tuzlu? Geçtiğimiz yüzyılda bilim insanları deniz suyunun tuzlu olmasını deniz suyunun özünü tatlı sulardan alması olarak göstermişti. […]

Mide Yanması Nedir? Neden Olur? Nasıl Geçer?

Mide Yanması Nedir? Neden Olur? Nasıl Geçer?

Mide asidinin yemek borusuna kaçması sonucu yemek borusundan gırtlağa doğru yanma meydana gelmesi ile mide yanması oluşur. Aynı zamanda ekşime hissi yaratmasıdır. Eğer bu durum yemek yendikten hemen sonra meydana geliyor ise buna sebep olacak yiyecekler belirlenmeli ve tüketilmemesi için özen gösterilmelidir. Günümüzde her 5 kişiden 4’ün de meydana gelen bu durum çok rahatsız edici […]

Gece Altını Islatma Hastalığı Neden Olur?

Gece Altını Islatma Hastalığı Neden Olur?

İnsanlarda en çok görülen sağlık sorunlarından biri de gece altını ıslatma problemidir. Tıp dilinde Enuresis denilen hastalık çocuklarda çok sık görülmektedir. Çocuklarda sık görülmenin nedeni ise anne ve babadan yeteri kadar ilgi ve sevgi göremediklerini hissettikleri içindir. Eğer çocuğun belli bir hastalığından kaynaklanmıyorsa bu sorun o zaman çocuğa yeteri kadar sevgi gösterilmelidir. Altını ıslatma problemi […]

İnsanda Büyüme Ve Gelişmenin Evreleri

İnsanda Büyüme Ve Gelişmenin Evreleri

İNSANDA BÜYÜME VE GELİŞMENİN EVRELERİ Büyüme, metabolizma olayları sonucunda canlının hücrelerindeki madde miktarının ve hücre sayısının artmasıdır.Böylece canlının boy, vücut hacmi vekütlesi artmış olur. Gelişme ise, canlının büyüme ile birlikte çeşitli özellikler kazanmasıdır.Örneğin bir bebeğin boyunun uzaması büyüme, yürümeye başlaması gelişmedir. Farklı yaşlardaki insanların fiziksel özellikleri de farklıdır. Büyüme sırasında hem fiziksel hem de ruhsal […]

Yer altı ve Yer üstü Su Kaynakları Nelerdir

Yer altı ve Yer üstü Su Kaynakları Nelerdir

Ülkemiz ve Dünya’mızdaki su miktarları­na baktığımızda su hiç tükenmeycekmiş gibi görülebilir. Halbuki dikkatli kullan­madığımızda bir gün su kaynakları tüke­nebilir. Dünya’mızda yer altı ve yer üstü su kay­naklar olmak üzere iki çeşit su kaynağı vardır. Göller, dereler, çaylar, akarsular, denizler, okyanuslar yer üstü su kaynak­larıdır. Yer üstü ve yer altı suları ayrılmaz bir iki­lidir. Su sonsuz […]

Toprak Çeşitleri ve Erozyon

Toprak Çeşitleri ve Erozyon

Toprağın ana maddesi kayaçlardır. Kayaçların rüzgâr, su, sıcaklık gibi dış et­menlerle parçalanıp ufalanması sonucu toprak oluşur. Kumlu Toprak Çok açık renkli toprak çeşidirir. Hafif ve su tutma özelliği olmayan topraklardır. Bu tür topraklar suyu çok kısa sürede tabana ulaştırır. Pamuk, karpuz gibi ba­zı bitkiler yetişir. Humuslu Toprak Bitki ve hayvanların artıklarının çürüme­siyle oluşan koyu kahverengi […]

Geçmiş Hakkında Bize Rehberlik Eden Fosiller

Geçmiş Hakkında Bize Rehberlik Eden Fosiller

Canlıların (milyonlarca yıl) öncesinden günümüze kadar gelen kalıntı ya da iz­lerine fosil adı verilir. Canlılar öldükten sonra vücutlarındaki yumuşak kısımların çürümesi, kalan sert kısımlarının kemik, iskelet, diş, ka­buk tortularla örtülmesi fosilleşmedir. Ölü organizmaların hepsi fosilleşmez. Fosilleşmenin olması için ölen canlının bakteriler tarafından çürütülmeyecek or­tamda bulunması gerekmektedir. Bu ortamlar deniz, göl ve nehirlerin kumlu tabanları, bataklık, […]

Madenler ve Teknoloji

Madenler ve Teknoloji

Kayaçları birbirinden farklı yapan ne­denlerden biri de yapılarında bulunan minerallerdir. Kayaç parçasında bulu­nan minerallerin hepsi aynı olabilir fark­lı da olabilir. Ekonomik değeri olan taş ve minerallere maden adı verilir. Kayaçların içinde maden de bulunabilir. Eğer kayaçların içinde önemli ölçüde maden bulunuyorsa bu tür kayaçlara maden fi­lizi adı verilir. Bu tür kayaçlar çok yük­sek sıcaklıkta ayrışır. […]

Kayaçların Sıfırlanması

Kayaçların Sıfırlanması

Canlıların üzerinde yaşadığı yer kabuğu kayaçlar ve topraktan oluşur. Yerkabuğunun yapısını oluşturan taş ve kayalara kayaç adı verilir. Kayaçların oluşumları sırasında geçir­dikleri aşamalar ve yapılarında bulunan mineraller ve maddeler onlara farklı ni­telikler kazandırır. Yerkabuğunu oluşturan kayaçların anamaddesi Dünya katmanlarından biri olan ateş kürenin içinde magma adı ve­rilen sıcak akışkan maddedir. Yerkabuğunu oluşturan kayaçların tümü değişik […]

Ses Nasıl Yankılanır

Ses Nasıl Yankılanır

Bir Ses Oyunu Yankı Ses dalgalarının sert bir yüzeye çarpıp yansıdıktan belirli bir süre sonra kayna­ğına geri dönmesi olayına yankı denir. Yankının insan kulağı tarafından hava ortamında algılanabilmesi için ses kaynağı ile engel arasında en az 17 m olması gerekir. Sesin yansıdığı yüzey (engel) “ile aramızdaki mesafe çok kısa ise (hava için 17 m’den az) […]

Ses Madde ile Karşılaşınca Ne Olur?

Ses Madde ile Karşılaşınca Ne Olur?

Ses Nasıl Yayılır? Bilgisayarda çalışan arkadaşının arka­sına gelen öğrenci elinde ağzını kapattı­ğı kese kağıdığını patlatınca oturan ar­kadaşı irkilmiş ve ona sinirli gözlerle bakmıştır. Yukarıdaki olayı haylaz arkadaşlarımız bizlere yada arkadaşlarımıza yaşatmıştir. Kese kağıdından çıkan ses havada ya­yılarak kulağımıza gelmiştir. Yaz aylarında özellikle açık hava kon­serleri sık yapılır. Konserlerde büyük hoporlürler kullanılır. Eğer hoporlörlerin önünde durulursa […]

Aynalar ve Kullanım Alanları

Aynalar ve Kullanım Alanları

Işık Aynalarda Nasıl Yansır? Günlük yaşantığımızda aynaların vaz­geçilmez bir yeri vardır. Saçlarımızı ta­rarken ya da düzeltirken nasıl olduğunu; dişlerimizi fırçalarken rahat bir temizlik yapmak için; mağazalarda yada evleri­mizde giydiğimiz elbiselerin nasıl oldu­ğunu görmek için aynaları kullanırız. Şöförler araç kullanırken arkalarındaki yolun durumu ve trafiği görebilmek için dikiz ayna adı verilen düzlem ayna kul­lanırlar. Şöförler güvenli […]

Çeşitli Yüzeylerde Yansıma

Çeşitli Yüzeylerde Yansıma

Düz Yüzeylerde Yansıma Yukarıda göl yüzeyinde cisimlerin olu­şan görüntülerini gözlemleriz. Karanlık gecelerde aynı görünütüyü gözlemleyemeyiz. Aynada oluşan görüntümüzü gözlemle­riz. Işık kapalı iken aynada görüntümüz oluşmaz ve gözümüze ışık gelmediğin­den görüntümüzü algılayamayız. Gece elektrikler gittiğinde mum yakar­sak mumun önündeki cismin görüntüsü perde üzerinde şekildeki gibi oluşur.Gölge olayı, Güneş ve Ay tutulması gibi olaylar ışığın doğrusal yolla […]

Işık Madde ile Karşılaşınca Ne Olur?

Işık Madde ile Karşılaşınca Ne Olur?

Gece gökyüzüne baktığımızda birçok gök cismini (Ay, yıldızlar, gezegenler) görebilirken çevremizdeki nesneleri eğer sokak lambaları yoksa zor seçeriz. Gün­düz bir ormanda ağaçların arasından ya da sabah evimizin perceresinin arasın­dan sızan güneş ışığını görebiliriz. El feneri ve araba farlarından çıkan ışı­ğın izlediği yolu gözümüzle gözlemleye­biliriz. Gece deniz yüzeyinde oluşan yakamoz gözlerimizi okşarken arkadaşımızın ko­lundaki saatten gözümüze […]

Isı Yalıtımı

Isı Yalıtımı

Kışın ısıttığımız odanın ya da evimizin sı­cak kalması, yazın ise klima ile soğuttu­ğumuz odanın serin tutulması önemlidir. Buzdolabı ve derin dondurucular yiye­cek ve içeceklerimiz için soğuk bir ortam oluşturarak yiyeceklerin uzun süre bo­zulmadan kalmasını sağlarlar. Termos ise içine konulan sıcak yada so­ğuk sıvı maddeleri uzun süre sıcaklığını korumaya yarar. Sıcak günlerde dışarıda unuttuğumuzda yada buzdolabının […]

Isının Yayılması

Isının Yayılması

İletim Yoluyla Yayılma Bir ucuna mum sarılmış demir çubuğun diğer ucu ısıtıcı ile yukarıdaki gibi ısıtıl­maya başlıyor. Bir süre sonra demir çu­buğun diğer ucundaki mumun erimeye başladığı görülüyor. Katilarda maddeyi oluşturan atom ve moleküller birbirine çok yakındır. Isı alan molekül ile atomların daha çok titreştiği­ni ve aldıkları ısı enerjilerini etkileştikleri diğer atom ve moleküllere ilettiğini […]

Madde ve Isı

Madde ve Isı

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE ISI Isınma Hareketlenmedir Güney Kutbu Evrende herşey madde ve enerji, mad­ deler ise atom ve moleküler ile oluşur. Maddeyi oluşturan bu atom ve molekül­ler sürekli titreşim halinde olduğundan maddeler her zaman ısı enerjisine sa­hiptir. Dünyanın en soğuk yerleri olan kutuplardaki maddelerin bile ölçülebilir bir ısı enerjisi vardır. Dünyanın en sıcak yerleri […]

SOLUNUM SİSTEMİ

SOLUNUM SİSTEMİ

İnsanda solunum sistemi, akciğer ve akciğerlere hava taşıyan borulardan meydana gelmiştir. Akciğerlere hava taşıyan borular ağız ve burunla bağlantılıdır. İnsanda solunum sistemi burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerden oluşur. Burun Geniş yüzeylidir. Dışardan alınan havanın ısısını vücut ısısına göre düzenler ve nemlendirir. Alınan havanın içindeki parçacıkları burun boşluğundaki siller tutar. Yutak Yemek borusu ile […]

MİKROPLAR ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

MİKROPLAR ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

MİKROPLAR ve BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ Vücutta hastalık yapan mikroorganizmalara mikrop denir. Mikroplar vücuda sindirim, solunum, deri ve kan yoluyla girerler. Vücuda giren mikroplar uygun bir ortama ulaşınca buraya yerleşir ve hızla çoğalmaya başlarlar. Vücudun mikroplara karşı kendisini savunmasına ve tepki göstermesine bağışıklık denir. Vücutta mikroplar çeşitli savunma mekanizmaları ile karşılaşırlar. Vücuda mikrop girdiğinde kandaki akyuvar sayısı […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)