sabit reklam
Sosyal Bilgilerin Önemi Nedir ?

Sosyal Bilgilerin Önemi

! İlköğretimde öğrendiğimiz sosyal bilgiler bizim için birçok bakımdan faydalıdır. Bunlardan ilki geçmiş hakkında bilgi sahibi olmamızdır.
Ayrıca gelecek hakkında da fikir yürütmemizde sosyal bilgiler etkili olmaktadır. Öğrendiğimiz bilgileri uygulamamız durumunda çok önemli eksiklikleri ortadan kaldırabiliriz.
! Dersin en önemli amaçlarından biri vatandaş olma sorumluluğunda yetişen bireylerin ülkesini sevmesi ve her fırsatta koruması ve kollamasıdır.
! Sosyal bilgiler dersi bize yasal olarak yükümlülüklerimizi ve haklarımızı öğrenerek toplum içinde uygulamayı öğretir.

Not: Sosyal bilgiler, özgür bir birey olarak duygusal özelliklerimizin; ilgi, istek ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.

Bazı Sosyal Bilgiler Araştırmacıları:

_Bazi_Sosyal_Bilgiler_Arastirmacilari

Örnek: Sosyal bilgiler dersini oluşturan sosyal bilimler; dünyanın ve hayatın, insani ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubudur. Sosyal bilimler
sanat ve beşeri bilimlerde insanlığı incelerken bilimsel metotlar kullanır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisinin sosyal bilimler başlığı altında incelenmesi doğru olmaz?
A) Sosyoloji      B) Tarih           C) Coğrafya          D) Geometri

Çözüm: A, B ve C seçeneklerinde verilen bilimler sosyal bilimlerdir. Buna karşın geometri, matematik içerisine olan ve sayısal ifadelerin yoğun olarak bulunduğu başka bir bilim alanıdır.

Yanıt D

Atatürk ve Sosyal Bilimler

Atatürk 1930’lu yıllardan itibaren kültür konularıyla daha çok ilgilenmeye başladı.
Millî dil ve millî tarih araştırmalarına ağırlık vererek toplumda millî bilincin oluşturulmasına çalıştı.
Türk tarihini her yönüyle araştırmak amacıyla 1931 yılında, Atatürk tarafından Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) kuruldu.
Atatürk bir sözünde “Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek şaşırtacak bir hal alır.” demiştir. Atatürk bu sözüyle tarih yazmanın önemini en iyi şekilde vurgulamıştır.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)