6. Sınıf SBS Türkçe

Siir Bilgisi 3

Siir Bilgisi 3

Düzyazı Türleri Hikâye (Öykü) -Olmuş ya da olması mümkün olan olayları fazla ayrıntıya girmeden anlatan kısa yazılardır. -Tek bir olay vardır. -Karakter sayısı azdır. iki tür hikâye vardır: a. Olay Hikâyesi Olayın anlatıldığı hikaye türüdür. Maupassant tarzı da denir. Dünya edebiyatı ndaki temsilcisi Guy de Maupassant’tır. Türk edebiyatındaki temsilcisi ise Ömer Seyfettin’dir. b. Durum Hikâyesi […]

Şiir Bilgisi 2

Şiir Bilgisi 2

Uyak(Kafiye) Örgüsü Düz Uyak Art arda sıralanan mısraların uyaklı olmasıdır: aaaa, aaab, aabb… Ellerim takılırken rüzgârın saçına Asıldı arabamız bir dağın yamacına Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık Yalnız arabacının dudağında bir ıslık a – saçına – ına = Redif a – yamacına – aç = Tam kafiye b – ıssızlık – lık = zengin […]

Şiir Bilgisi

Şiir Bilgisi

ŞiiRDE ŞEKiL ÖZELLiKLERi Mısra (Dize) Şiiri oluşturan satırlara denir. Beyit iki dizeden oluşan nazım birimidir. Şiirde Ölçü Hece Ölçüsü Dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanır. Aruz Ölçüsü Hecenin açık ya da kapalı olması durumudur. Sonu sesli harfle bitenler açık hece, sessiz harfle bitenler kapalı hecedir. Serbest Ölçü Dizelerle ölçü ve uyakların birbirinden farklı olmasıdır. Uyak (Kafiye) […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)