İslam Öncesi Türk Tarihi

Türklerde Kültür Uygarlık Konu Anlatımı

Türklerde Kültür Uygarlık Konu Anlatımı

TÜRKLERDE KÜLTÜR UYGARLIK 1. Devlet Yönetimi Eski Türk devletlerinde, Türk toplumlarında siyasi eşkilatlanmanın en üst basamağını, İl denilen devlet oluştururdu. Devletin başında hakan (han veya kağan) bulunurdu. Hükümdarlar, devleti yönetmenin kutsal bir görev olduğuna ve bu görevin kendilerine Gök Tanrı tarafından verildiğine inanırdı. Gök Tanrı tarafından verilen yönetme yetkisine Kut adı verilirdi. Türk devletlerinde hükümdarların […]

Bulgarlar Konu Anlatımı

Bulgarlar Konu Anlatımı

Bulgarlar Kök Türklerin, Avarları yenmesi üzerine Avarların idaresinden kurtulan Bulgarlar, VI. yüzyılın sonlarında Kubrat’ın yönetiminde Bulgar birliğini oluşturdular ve Kuzey Kafkasya’dan Dinyeper Irmağı’na ve İran’a kadar uzanan topraklar üzerinde Büyük Bulgar Devleti’ni kurdular. Ancak VII. yüzyıl ortalarında Hazarların saldırıları sonucu devlet parçalandı. Bulgarların Don ile Kuban arasındaki yurtlarının Hazar egemenliğine girmesinin ardından Bulgarlar İtil Irmağı […]

2.Kök Türk Devleti Konu Anlatımı

2.Kök Türk Devleti Konu Anlatımı

II. Kök Türk (Kutluk) Devleti   630 yılında Doğu Kök Türk Devleti’nin Çin egemenliği altına girmesiyle, elli yıl kadar süren bir esaret dönemi başladı. Bu süre içinde yeniden bağımsızlığın kazanılması amacıyla çıkan ayaklanmalar, Çinliler tarafından bastırıldı. Buna rağmen Türkler bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmediler. Bunun sonucunda Kutluk’un başlattığı ayaklanma amacına ulaştı. Etrafına topladığı Türklerle Ötüken bölgesine yerleşen […]

Büyük Hun Devleti’nin Parçalanması Konu Anlatımı

Büyük Hun Devleti’nin Parçalanması Konu Anlatımı

Büyük Hun Devleti’nin Parçalanması Mete’den sonra yerine geçen oğlu Kiyok (Ki-ok) zamanında Asya Hun Devleti eski gücünü korudu. Ancak Kiok’un, Çin ile siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Çinli bir prensesle evlenmesi, Hun sarayında taht kavgalarının yaşanmasında etkili oldu. Çin prenseslerinin yanında gelen Çinli casuslar, Hun ülkesinde serbestçe dolaşmaya başladılar. Bu casuslar Hun beylerinin aralarını […]

Türklerin Ana Yurdu Konu Anlatımı

Türklerin Ana Yurdu Konu Anlatımı

TÜRKLERİN ANA YURDU   Türklerin ana yurdu Orta Asya’dır. Orta Asya; kuzeyde Sibirya, güneyde Himalaya Dağları, doğuda Kingan Dağları (Mançurya) ve batıda Hazar Denizi ile çevrelenen geniş bir bölgedir. Türklerin, Altay Sayan Dağları’nın kuzeybatısı, Tanrı Dağları’nın kuzeyi, Aral Gölü’nün çevresi ve Hazar Denizi’nin doğusu arasında kalan geniş bozkırlarda yaşadıkları kabul edilmektedir. TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA YAYILDIKLARI […]

İslam Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı

İslam Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı

İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TÜRK ADININ ANLAMI Divan–ı Lügat’it – Türk’te “Olgunluk Çağı” olarak adandırılan Türk’ü, Wanbery türemek (çoğalmak), Ziya Gökalp ise “Türeli” yani töre sahibi olarak açıklamıştır. İlk olarak Orhun Yazıtları’nda Türük olarak geçen Türk adı, zamanla Törük, Türük ve Türk şekline dönüşmüştür. Devlet adı olarak Türk kelimesini, ilk kullanan Kök Türk Devleti olmuştur. […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)