Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi

XVII.Yüzyıl Islahat Hareketleri

XVII.Yüzyıl Islahat Hareketleri

XVII. Yüzyıl Islahat Hareketleri  Osmanlı Devleti’nde XVII. yy.’da ortaya çıkan bozulmaları düzeltmek amacıyla ıslahatlar yapılmıştır. XVII. yüzyılda yenilik yapan padişahlar ve devlet adamları şunlardır: II. Osman (Genç Osman) Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı düşündü. Ancak Yeniçeriler tarafından öldürüldü (1622). Amacı Türklerden oluşan bir ordu kurmaktı. Şeyhülislamın yetkilerini sınırlandırdı. Gereksiz harcamaları azalttı. ilk defa saray dışından evlenen Osmanlı padişahı II. […]

Duraklama Devri Siyasi İlişkiler

Duraklama Devri Siyasi İlişkiler

Duraklama Devri Siyasi İlişkiler 1. Osmanlı-İran İlişkileri  Kanuni döneminde imzalanan Amasya Antlaşması (1555) ile İran’la yirmi yıllık bir barış dönemi yaşandı. Şah Tahmasb’ın ölümü üzerine İran’da çıkan karışıklıklardan yararlanmak isteyen Osmanlı imparatorluğu İran üzerine sefer düzenledi (1577). Kafkasya’nın bir bölümünü ele geçirdi. Ferhat Paşa (İstanbul Antlaşması) imzalandı (1590). Antlaşmaya göre, Azerbaycan, Gürcistan, Luristan ve Dağıstan bölgeleri Osmanlı […]

Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi

Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi

Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi  Osmanlı tarihinde Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü ile başlayan ve (1579) Karlofça Antlaşması’na (1699) kadar süren döneme “Duraklama Devri” denir. XVII. yy.da Osmanlı Devleti genişleme siyasetini yine sürdürmüş, ancak eski gücünü yitirmiştir. Bu dönemde Avusturya ve Rusya, Osmanlı imparatorluğu’nun en güçlü rakipleri olmuştur. A. DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ 1. Fetih politikaları sürdürülmek istenmiş; ancak […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)