Tarih Ygs-Lys Hazırlık

Anadolu Selçuklu Kültür ve Medeniyet

Anadolu Selçuklu Kültür ve Medeniyet

Devlet Yönetimi Türkiye Selçuklu Devleti’nin başında Selçuklu soyundan gelen “sultan” adı verilen bir hükümdar bulunurdu. Türk devletlerinde görülen “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı Selçuklularda da devam etmiştir. UYARI: Bu anlayış şehzadeler arasında sık sık taht kavgaları çıkmasına ve devletin zayıflamasına sebep olmuştur. Devlet meseleleri “Büyük Divan”da (saltanat divanı) görüşülürdü. Divana sultan başkanlık ederdi. Sultanın olmadığı zamanlarda ise vezir bu görevi […]

Türkiye Selçukluları Uç Beylikleri

Türkiye Selçukluları Uç Beylikleri

Uçlarda Hayat ve Beylikler Kösedağ Savaşı sonucunda Türkiye Selçukluları’nın Moğol hâkimiyetine girmesi üzerine, sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen aşiretleri (Uç Beyleri) bağımsız beylikler kurmuştur. Anadolu’da Moğol egemenliğinin zayıflamasıyla XII. yüzyılın sonlarına doğru irili ufaklı birçok Türk beylikleri kurulmuştur. Bu beylikler Anadolu’yu Türkleştirip imar etmişlerdir. Daha sonra Osmanlı Devleti, Anadolu Türk siyasi birliği ikinci defa sağlamıştır. SORU: XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu’da Moğol baskısının azalması […]

Anadolu Selçuklu Devleti Yükselme-Duraklama-Yıkılış Dönemleri

Anadolu Selçuklu Devleti Yükselme-Duraklama-Yıkılış Dönemleri

II. Kılıç Arslan (1155 – 1192)  I. Mesut’un ölümü üzerine oğlu II. Kılıç Arslan başa geçti. Bir süre kardeşleriyle taht mücadelesinde bulundu. 1157 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Sencer ölünce, Türkiye Selçuklu Devleti tamamen bağımsız bir devlet hâline geldi. Miryokefalon Savaşı (1176) Selçukluların güçlenmesi üzerine, Türkleri Anadolu’dan atmak amacıyla Bizans imparatoru Manuel Kommen harekete geçmiş ve Miryokefalon adı verilen yerde yapılan savaşı […]

Türkiye Selçukluları Devleti (1077-1308)

Türkiye Selçukluları Devleti (1077-1308)

Kuruluş Dönemi Büyük Selçuklu komutanlarından Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik’te kurulmuştur. Süleyman Şah’ın sınırlarını genişletmesi ve bağımsız bir hükümdar gibi hareket etmesi Sultan Melikşah’ı kızdırmıştır. Ancak, Melikşah tarafından Süleyman Şah’ı yakalamak için gönderilen komutanlar bunda başarılı olamamıştır. Süleyman Şah Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş’la yaptığı savaşta ölmüştür (1086). Bunun sonucunda Türkiye Selçukluları bir süre hükümdarsız kalmıştır. Kılıç Arslan (1092 – 1107)  Süleyman Şah’ın […]

Türkiye Tarihi

Türkiye Tarihi

Anadolu’nun Fethi Anadolu’ya Yapılan İlk Türk Akınları Anadolu’ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından yapılmıştır (4.yy). Hunlar’dan sonra Sabir (Sabar) Türkleri; Kayseri, Ankara ve Konya’ya kadar akınlar düzenlemişlerdir (6. yy). UYARI: Bu akınlarda Anadolu’yu yurt edinme amacı güdülmemiştir.  Anadolu’ya yurt edinmek amacıyla yapılan ilk akınlar ise Oğuzlar tarafından yapılmıştır. Bunların ilkini Çağrı Bey gerçekleştirmiştir. Erzurum yakınlarındaki Pasinler Ovası’nda Bizans ve Bizans’a […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)