Bilim Felsefesi

YGS – LYS Hazırlık Felsefe ( Bilgi Felsefesi ÖSS’de Çıkmış Sorular 2)

YGS – LYS Hazırlık Felsefe ( Bilgi Felsefesi ÖSS’de Çıkmış Sorular 2)

İnsan bir fotoğraf makinesi değildir; bütün algılarımız bazı varsayım ve kavramlar çerçevesinde oluşmaktadır. Günlük yaşamda olduğu gibi bilimde de çevremizde olup biten her şeyi değil, ancak bazı şeyleri algılar veya gözleriz. Araştırmasının amacına göre bir ayıklama yapmak, yalnız konusuna ilişkin olgularla ilgilenmek, bilim adamı için hem doğaldır hem de bir zorunluluktur. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki […]

YGS – LYS Hazırlık Felsefe ( Bilgi Felsefesi ÖSS’de Çıkmış Sorular 1)

YGS – LYS Hazırlık Felsefe ( Bilgi Felsefesi ÖSS’de Çıkmış Sorular 1)

 Bilimin büyük trajedisi, güzelim bir hipotezin acımasız bir gerçek tarafından öldürülmesidir. Bu görüş, bilimsel hipotezle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? A) Hipotez oluşturulurken bilimsel yasalardan yararlanı lmalıdır. B) Bir hipotezi çürütecek kanıtın bulunamamış olması, o hipotezin doğru olduğunu gösterir. C) Bilinmeyenin açıklanmasını sağlayan hipotezler güzel görünür. D) Bir hipotez doğru görünse de araştırma bulguları onun […]

Bilime klasik görüş açısından yaklaşım

Bilime klasik görüş açısından yaklaşım

Bilime klasik görüş açısından yaklaşım Felsefede pozitivizm, yalnızca somut, duyulur, deneylenebilir varlık alanına dair düşünceler üretilmesi gerektiğini savunan bir akımdır. 19. yüzyılda Auguste Comte’un öncülüğünü yaptığı pozitivist felsefeyi savunan düşünürler, bilim alanında da tüm metafizik düşüncelerin reddedilmesi gerektiğini, tüm doğanın birtakım yasalarla işlediğini ve bilimin görevinin bu yasalara ulaşmak olduğunu savunmuştur. Pozitivist filozoflara göre doğa […]

Bilim Felsefesinde Temel Akımlar

Bilim Felsefesinde Temel Akımlar

Ürün olarak bilim Bilimi, bilim adamının objektif çalışmaları sonucunda ortaya koyduğu ürünlere göre değerlendiren anlayıştır. Bu ürün bilimsel bilgidir. Bilim felsefesinin incelemesi gereken de yalnızca bilimsel bilgidir. Bilimsel bilgi dışında bilim adamının özellikleri, içinde yaşadığı koşullar bu akıma göre önemsizdir, dikkate alınmaz ve bilimin içine sızması engellenir. Çünkü bunlar sadece o kişiye ait, subjektif (öznel) […]

Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesi

Bilim Kaynağı, konusu, alanı ve nesnesi sınırlanarak belirlenmiş, amaca uygun ve objektif yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucu ortaya konmuş sistemli bilgiler bütünlüğüdür. Bilim, felsefe gibi varlık alanının, tümünü kendisine konu edinmez. Somut varlık alanını konu edinir. Her bilim varlık alanının sınırları belirlenmiş bir alanını inceler. Örneğin fizik, biyoloji ya da kimya farklı varlık alanlarıyla ilgilenen bilim […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)