Çözeltiler

Çözelti Derişimleri

Çözelti Derişimleri

Çözelti Derişimleri Çözeltideki çözünmüş madde oranına derişim denir. Çe- şitli ifadeleri vardır. a. Yüzde Derişim (Konsantrasyon) 100 gram çözeltide çözünmüş maddenin kütlece miktarıdır. ÖRNEK: 90 gram suya 30 gram X eklenerek hazırlanan çözelti yüzde kaçlıktır? % D = 30/90 + 30 x 100 =%25 b. Molar Derişim (Molarite) 1 Litre çözeltide çözünmüş maddenin mol miktarıdır. […]

Çözünürlük

Çözünürlük

Çözünürlük Belirli sıcaklıkta 100cm3 çözücüde çözünebilen maksimum çözünen miktarının gram cinsinden ifadesidir.Örneğin 25°C de X tuzunun sudaki çözünürlüğü 40 gramdır (25°C de 100 cm3 suda 40 gram X çözünür.) ya da 25°C de X in çözünürlüğü, 40 g X / 100 cm3 su dur. şeklinde ifade edilir. NOT: dsu = 1 g/m3 olduğundan sulu çözeltilerde 100 cm3 su yerine […]

Çözeltiler

Çözeltiler

Çözeltiler Homojen karışımlara çözelti denir. 80 g 100 g 180 g Fiziksel yöntemlerle oluşurlar ve farklı fiziksel hallerde olabilirler. Görünüşüne göre çözeltiler, katı (alaşımlar), sıvı (tuzlu su) veya gaz (hava) olabilirler.  Sıvı Çözeltiler Çözücüsü sıvı olan çözeltilerdir. Çözünen maddeye göre çeşitleri vardır. Çözücü Çözünen Çözelti S›v› Kat› Tuzlu su S›v› S›v› Alkollü su S›v› Gaz Oksijenli su […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)