Belirli Gün ve Haftalar

Öğretmenler Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Öğretmenler Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Öğretmenler Günü (Belirli Gün ve Haftalar) AÇIKLAMA -1- Öğretmen; öğretme işini görev edinen kişiye denir. Öğretmenlik bir meslektir. Kişinin öğretmen olabilmesi için öğretmen yetiştiren bir okulu bitirmesi gerekir. İlkokullarda öğretmen Sınıf Öğretmenidir. Sınıfın bütün derslerini aynı öğretmen okutur. Ortaokul ve Liselerde ders öğretmenliği vardır. Meslek okullarında dersler özel şekilde yetiştirilmiş meslek öğretmenleri tarafından işlenir. Eskiden […]

Polis Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Polis Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Polis Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) İLK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞU (10 Nisan 1845) 1845 tarihi, Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat; 10 Nisan 1845 (12 Rebiü’l Evvel 1261)’den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir. Yeniçerinin ortadan kaldırılmasından sonra, […]

Sağlık Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Sağlık Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Sağlık Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) Sağlık, insanın en önemli sorunudur. Yaşamak, öğrenmek, iş yapabilmek için sağlıklı olmak gerekir. Sağlığı bozuk olan, hasta olan kişi görevlerini tam olarak yapamaz. Bunun sonucu olarak da, kendine, ailesine, çevresine, topluma yararlı olamaz. Sağlıklı kişi mutlu, canlı, hareketli olur. insanların sağlık kurallarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için […]

Özürlüler Haftası

Özürlüler Haftası

Özürlüler Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) 10-16 Mayıs arası Sakatlar Haftasıdır. Sakatlık insanlığın ortak sorunudur. Bu yüzden Sakatlar Haftası yalnız ülkemizde değil Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı zamanda değerlendirilir. Sakatlar Haftası boyunca; sakatlık sorunu, sakatlığın önlenmesi ve sakatların eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı […]

Tıp Bayramı (Belirli Gün ve Haftalar)

Tıp Bayramı (Belirli Gün ve Haftalar)

Tıp Bayramı (Belirli Gün ve Haftalar) “Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire” adlı tıp okulunun açılış tarihi olan 14 Mart 1827, ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. 14 Mart 2005 — Tıp Bayramı, ilk kez, 1. Dünya savaşı sonunda, İstanbul’un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında […]

Trafik Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Trafik Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Trafik Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) Trafik; kara, hava, deniz taşılları ile yayaların kendilerine özgü yollarda gidip gelmesi olayıdır. Trafik sorunlarını çözümlemek amacıyla bir çok Avrupa ülkesi aralarında anlaşarak bir konsey kurdu. Bu konseye Türkiye de üyedir. Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’te olan bu konseyin üyeleri, zaman zaman toplanarak trafik sorunlarını görüşürler. Bu konsey Mayıs ayının […]

Turizm Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Turizm Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Turizm Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) İnsanların türlü amaçlarla yaptıkları gezilere turizm denir. Turizm; başka yerleri görmek, tanımak, eğlenmek, dinlenmek ve alıveriş etmek için yapılan gezilerdir. Bu gezilere katılanlara turist denir. Turizm; iç ve dış turizm olarak ikiye ayrılır. İnsanlar ülke içinde dinlenmek, eğlenmek, alışveriş etmek, gezip görmek için, sürekli yaşadıkları kentin dışına çıkarlar. Başka […]

Türk Büyükleri Günü Türk Büyükleri Günü

Türk Büyükleri Günü Türk Büyükleri Günü

Türk Büyükleri Günü (Belirli Gün ve Haftalar) Sinan, Türk mimarlık sanatının en büyük ustalarından biridir. Yurdumuz onun ölümsüz yapıtları ile doludur. Sinan’ın eserleri bugün bile görenleri hayran bırakmaktadır. Eserlerinde incelik, sağlamlık ve güzellik göze çarpar. Sinan’ın eserleri gün görmüş, hoş görülü bilge kişiler gibidir. Yüzyıllar ötesinden sabırlı, ağırbaşlı, eşsiz güzellikle­ri ile bize bakarlar. Yeryüzünde bu […]

Türk Dil Bayramı (Belirli Gün ve Haftalar)

Türk Dil Bayramı (Belirli Gün ve Haftalar)

Türk Dil Bayramı (Belirli Gün ve Haftalar) İstanbul’da Dolmabahçe Sarayında toplanan Birinci Türk Dil Kurultayının açılış günü olan 26 Eylül, Dil Bayramı olarak kutlanmaktadır. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kültür kurumlarından biri olan Türk Dil Kurumu 69 yıl önce, 12 Temmuz 1932’de kurulmuştu. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde dil ve tarih, Atatürk’ün en çok önem verdiği olgulardı. […]

Türk Standartları Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Türk Standartları Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Türk Standartları Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) Türk Standartlar Enstitüsünün 19.8.1993 tarihli teklifi üzerine. Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl ekim ayının üçüncü haftası. Standartlar Haftası olarak kutlanması kabul edilmiştir. Bu hafta da; Türk Standartlar Enstitüsünün kuruluş amaçları ve görevleri, Standardın ne olduğu ve yararları, Tüketicinin korunması ve sağladığı yararları, TSE ve kalite konuları hakkında öğrencilere […]

Tutum – Yatırım ve Türk Malları Haftası (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Tutum – Yatırım ve Türk Malları Haftası (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Tutum – Yatırım ve Türk Malları Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) İnsanların parasını, malını eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve kullanmasına tutumlu olmak denir. Tutumluluk hiçbir zaman cimrilik demek değildir. Tutumlu insan eşyasını, malını düzenli ve temiz kullanır. Zamanını boşuna harcamaz. Kendisine ve çevresine yararlı işlerle geçirir gününü. Böylece kötü alışkanlıklardan da kurtulur. […]

Veremle Savaş Eğitimi Haftası (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Veremle Savaş Eğitimi Haftası (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Veremle Savaş Eğitimi Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) İnsanların sağlığı için en tehlikeli hastalıklardan biri de veremdir. Verem hastalığına halk arasında ince hastalık, tıp dilinde tüberküloz denir. Bulaşıcı bir hastalık olan verem mikrobunu Robert Koch adında bir Alman doktoru bulmuştur. Onun için verem mikrobuna Koch Basili denir. Bu mikrop insan vücuduna solunum ve sindirim yoluyla […]

Vergi Haftası (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Vergi Haftası (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Vergi Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi için 1990 yılından itibaren her yıl Mart ayının son haftası “Vergi Haftası” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Vergi nedir? Vergiyi kısaca devletin gerçek ve tüzel kişilere yüklediği ekonomik yükümlülük, olarak açıklayabiliriz. Devletin bizlere yani vatandaşlara yüklediği bu ekonomik yükümlülüğün […]

Yangından Korunma Haftası (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Yangından Korunma Haftası (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Yangından Korunma Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) Ateşin denetimden çıkıp gittikçe büyümesine yangın denir. Yurdumuzda her 25 Eylülü izleyen hafta Yangın Haftası olarak değerlendirilir. Hafta süresince çeşitli yayın organları ile halka, okullarda öğrencilere yangının zararları anlatılır. Korunma yolları ve alınması gereken önlemler belirtilir. Yurdumuzda itfaiye örgütü kurulmadan önce Davud isimli biri Fransa’da gördüğü Didon denilen […]

Yaşlılar Haftası (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Yaşlılar Haftası (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Yaşlılar Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) Ülkemizde her yıl 18–24 Mart tarihleri arası “YAŞLILAR HAFTASI” olarak kutlanmaktadır. Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir bu aynı zamanda […]

Yeni Yıl (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Yeni Yıl (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Yeni Yıl (Belirli Gün ve Haftalar) Aralık ayının son günü gece yarısından sonra yeni bir yılın ilk günü başlar. Ocak ayının birinci gününden Aralık ayının 31. günü gece yarısına kadar geçen süreye bir yıl denir. Dünyanın; biri Güneş, öbürü kendi ekseni çevresinde olmak üzere iki türlü hareketi vardır. Dünyanın Güneş çevresinde bir kez dolanması bir […]

Yeşilay Haftası (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Yeşilay Haftası (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Yeşilay Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) Yurdumuzda alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmaya karşı olanlar 5 Mart 1920 tarihinde Hilâli Ahdar Derneğini kurdular. Hilâl – ay , ahdar – yeşil anlamındadır. Hilâli Ahdar, daha sonra Yeşilay adını aldı. Yeşilay Derneğinin kuruluş tarihini içine alan 1 – 7 Mart arası ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanır. Yeşilay […]

Zafer Bayramı (30 Ağustos) (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Zafer Bayramı (30 Ağustos) (Belirli Gün ve Haftalar, Eğitsel Kollar, Sosyal Kulüpler…)

Zafer Bayramı (30 Ağustos) (Belirli Gün ve Haftalar) Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Malazgirt Savaşı’yla (1071) 26 Ağustos’ta Anadolu’nun Türklere kapıların açan kahraman ordumuz; Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle de Anadolu topraklarının Türk Vatanı” olduğunu önünde durulmaz bir iradeyle düşmana ispatlamıştır. Ve yine ulusumuzun iradesiyle Cumhuriyet […]

Zümreler

Zümreler

…Zümreler… 2006 – 2007 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönem Türkçe Zümresi 2006 – 2007 Sene başı Edebiyat Zümre Tutanağı 1 2006 – 2007 Sene başı Edebiyat Zümre Tutanağı 2 2006 – 2007 Sene başı Edebiyat Zümre Tutanağı 3 Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Egzersiz Planları

Egzersiz Planları

…Egzersiz Planları… Beden Eğitimi Egzersizi Dinleti Planı Egzersizi Drama Egzersizi Folklor Egzersizi Fonetik Egzersizi Halk Oyunları Egzersizi İngilizce Egzersizi Müzik Egzersizi Piyes Egzersizi Plastik Sanatlar Egzersizi Satranç Egzersizi (1) Satranç Egzersizi (2) Şiir Dinletisi Egzersizi Şiir Egzersizi Tiyatro Egzersizi (1) Tiyatro Egzersizi (2) Tiyatro Egzersizi (3) Türkçe Egzersizi Voleybol Egzersizi Yazarlık Egzersizi Not: İçerik, internetten […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)