Kategorilenmemiş

Reform

Reform

Reform Avrupa’da XVI. yy. da din alanında meydana gelen yeni düzenlemelerin tümüne birden Reform denir. Reform ’un Nedenleri: 1. Matbaanın kurulması 2.Rönesans’ın etkisi (Rönesans’ın getirdiği pozitif düşünce ile insanlarda araştırma merakının doğması ve incil’in araştırılması). 3. Katolik kilisesinin bozulması, din adamlarına güvenin azalması 4. Papa ve din adamlarının af kâğıdı (Endülüjans) satışı ile halkı sömürmeleri 5. Luther, Erasmus, Röklen, […]

Rönesans

Rönesans

 Rönesans: XV. ve XVI. yüzyıllarda önce İtalya’da başlayan, Avrupa ülkelerinde görülen edebiyat, güzel sanatlar (resim, mimarlık, heykeltraşlık) ve bilim alanında meydana gelen değişikliklerin tümüne verilen isimdir. Rönesans Hareketlerinin Temel Karakteri  Orta Çağ’dan farklı düşünce anlayışı ortaya çıkmıştır.  Millî diller döneme egemen olmuştur. Rönesans’ın Nedenleri 1. Orta Çağ’dan beri gelişen güzel sanatların XV. ve XVI. yüzyıllarda olgunlaşması ve İslam dünyasından bazı eserlerin […]

Orta Çağ’da Avrupa

Orta Çağ’da Avrupa

Orta Çağ’da Avrupa Bugünkü Avrupa, Roma İmparatorluğu’nun Kavimler Göçü sonucu ikiye ayrılması, Batı Roma’nın yıkılışı, feodalite, kilise, dogmatik düşünce ve bunun doğal sonucu olarak Türk-İslam dünyasına karşı düzenlenen Haçlı Seferleri bu bölümün konularıdır. Feodalite (Derebeylik)  Çin baskısı, artan nüfus ve ekonomik zorluklar ve Türk boyları arasındaki mücadele sonucu Hunlar, MS IV. yüzyıldan itibaren bugünkü Karadeniz’in […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)