İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Örnek-Çözüm

İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı Örnek-Çözüm

ÖRNEK: XI. yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve yöntemlerini bildirmek, ölçülerini açıklamaktan ileri gelmez. Sözcükler açıklanırken tarih, coğrafya, folklor ve edebiyata ilişkin bilgiler, toplumsal yaşayışa ilişkin ipuçları da verilir. Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi B) Muhakemetül […]

Yazılı Edebiyat

Yazılı Edebiyat

B. Yazılı Edebiyat Türklerin bilinen ilk yazılı eserleri 8.yüzyıla aittir.Bu eserlerde kullanılan edebi dil, yazılı edebiyatın daha eski olduğunu göstermektedir. 5. yüzyıldan beri yazı kullandığı bilinen Türklerin bu yıllara ait eserleri günümüze ulaşmamıştır.İlk yazılı eserler, büyük taş abidelere kazınmıştır. Bunlara,”sonsuz, ebedi taş” anlamında “bengü taş“, bu edebiyata da “bengü taş edebiyatı“ denmektedir.Bengü taşların en önemlileri, […]

İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı

İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı

İSLAMİYETİN KABULÜNDEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI Türk edebiyatı uzun bir geçmişe sahiptir. Edebiyat tarihi, dönemlere ayrılırken keskin kültür değişimleri göz önüne alınmıştır. Bu sebeple İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır. A. Sözlü Edebiyat Sözlü edebiyat, tarihin bilinmeyen zamanlarında başlamış ve günümüze kadar ulaşmıştır.Bu döneme “destan devri” de denir.Bu edebiyat döneminin en […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)