Fizik 1

Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi

Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi

Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi Bir nokta etrafında r yarıçaplı yörüngede dairesel hareket yapan cisimlerin çizgisel hızları birim zamanda alınan yol ile, açısal hızları birim zamanda taradıkları açı ile tanımlanır. Çizgisel hız V, açısal hız w ile gösterilir. V ve w arasında, Bazı cisimlerin eylemsizlik momentleri a. Dönen çubuğun   Verim Bir işi yapabilmek için enerji harcanır. Sürtünmelerden […]

Enerjinin Korunumu

Enerjinin Korunumu

Enerjinin Korunumu Bir sistemde birden fazla enerji çeşidi varsa bu enerjiler birbirine dönüşebilir. Fakat sistemin toplam enerjisi değişmez. Enerji kaybolmaz sadece dönüşür. Örneğin bir barajda tutulan su potansiyel enerji kazanmaktadır. Bu su serbest bırakılınca yukarıdan aşağıya doğru potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür, su hızla tirbünlere çarparak tirbünleri çevirir. Bu kinetik enerjide, hareket enerjisine dönüşür. Tirbünlerin dönüşü ile elektrik enerjisi elde edilirki bu […]

Sürtünmeden Dolayı Isıya Dönüşen Enerji

Sürtünmeden Dolayı Isıya Dönüşen Enerji

Sürtünmeden Dolayı Isıya Dönüşen Enerji Sürtünmeli yüzeyde hareket eden bir cisme hareketi ile zıt yönlü sürtünme kuvveti etki ettiğini daha önce görmüştük. Bunu tekrar hatırlayacak olursak;

Mekanik Enerji

Mekanik Enerji

Mekanik Enerji Bir cismin sahip olduğu kinetik enerji ve potansiyel enerjilerin toplamına mekanik enerji denir. Mekanik enerji EM ile gösterilir. EM = EK + EP dir. Bir sistemin mekanik enerjisine kinetik enerji, yerçekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi dahildir. Sürtünmenin olmadığı sistemlerde toplam mekanik enerji korunumludur. Bir cismin üzerinde dış kuvvetler iş yapıyorsa mekanik enerji değişebilir. Fakat sisteme dış […]

Potansiyel Enerji

Potansiyel Enerji

Potansiyel Enerji a. Yerçekim (Durum) potansiyel enerjisi Bu enerji yer çekiminden kaynaklanır. m kütleli cismin yerden h kadar yüksekte iken sahip olduğu enerjidir. Yada cismi h kadar yükseğe çıkarmak için gereken enerjidir. Makinayı araca yüklemek için araç tarafından yer çekimine karşı makinanın ağırlığı kadar minimum kuvvet uygulanır. Makina bu kuvvet etkisiyle potansiyel enerji kazanmış olur. Sıvıların Potansiyel Enerjisi […]

Enerji

Enerji

Enerji Fizikte, kuvvet iş yaptıkça enerji açığa çıkar. O halde enerjiyi iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlayabiliriz. Enerji skaler (yönsüz) bir büyüklüktür ve birimi Joule dir. Bir sistemde yapılan net iş cismin kinetik enerji değişimine eşittir. Kuvvetin yaptığı iş ise sistemin enerji değişimine eşittir.   1. Kinetik Enerji Hız–zaman grafiği şekil I deki gibi olan bir cisim için kinetik enerji–zaman […]

Güç

Güç

Güç

Yerçekimine Karşı Yapılan İş

Yerçekimine Karşı Yapılan İş

Yerçekimine Karşı Yapılan İş Bir cisim bulunduğu yerden yukarı doğru hareket ettiriliyorsa yerçekimine karşı iş yapılıyor demektir. Cisme uygulanan kuvvet en az cismin ağırlığı kadar olmalıdır. Cisim yerden h kadar yükseltilirse yapılan iş Yerçekimine karşı yapılan iş, cisme kazandırılan potansiyel enerjiye eşittir. Eğer cisim belli bir yükseklikten bırakılıp yere düşerse yerçekimi iş yapmış olur. Cisimler yerden belli […]

İş – Güç – Enerji

İş – Güç – Enerji

İş Günlük hayatta iş kelimesi çok kapsamlı kullanılan bir kelimedir. Fakat fizikte kullanılacak iş yapmak terimi cisme enerji aktarmak anlamında olacaktır. TANIM: Kuvvet cisme yol aldırıyorsa iş yapıyor denilebilir. Yapılan iş kuvvet ve kuvvetin uygulama mesafesinin çarpımı ile bulunur. İş W ile gösterilir. UYARI: (+) işareti kuvvetin hareket yönünde uygulandığını (–) işareti ise kuvvetin hareket yönüne zıt uygulandığını gösterir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)