Fizik 1

Eğik Atış

Eğik Atış

Eğik Atış Yerden yatay ya da düşeyde a açısı yapacak şekilde Vo ilk hızıyla atılan cisimlerin yaptığı harekettir. Atış hareketi hava direnci önemsiz ortamda kütleden bağımsızdır.  Cisim, yataydaki VoCosa ve düşeydeki VoSina hızlarıyla iki hareketi birden yapar. Cisme yatay doğrultuda kuvvet etki etmediğinden Vox = Vo.Cosa hızı değişmez. Yani yatayda sabit hızlı hareket yapar. Düşeyde ise yerçekimi etkisiyle […]

Yatay Atış

Yatay Atış

Yatay Atış Yerden belli bir yükseklikten ilk hızla yatay olarak atılan cisimlerin yaptığı harekettir.  Atış hareketi hava direncinin önemsiz olduğu ortamda kütleden bağımsızdır. Hareketin Grafikleri Yatayda hız değişmez Vo sabit, a = 0

Düşey Atış Hareketi

Düşey Atış Hareketi

Düşey Atış Hareketi A. Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış Yerin çekim alanı içinde belli bir yükseklikten ilk hızla düşey aşağı yönde atılan cisimlerin yaptığı harekettir. Hareketin Grafikleri Serbest düşmenin özel bir halidir. Serbest bırakılan cisim bir süre sonra yukarıdan aşağıya düşey atış hareketi yapar B. Aşağıdan Yukarıdan Düşey Atış Yerden belli bir hızla düşey yukarı doğru atılan ve yerçekimi etkisiyle […]

Akışkan Direnci ve Limit Hız

Akışkan Direnci ve Limit Hız

Akışkan Direnci ve Limit Hız Akışkan içinde hareket eden cisimlere hareketi engelleyici kuvvetler etki eder. Bu kuvvetler cismin sıvı ve gaz moleküllerine çarpması ya da sürtünmesi sonucu ortaya çıkar ve akışkan direnci olarak tanımlanır. Akışkan direnci  Akışkanın cinsine (özkütlesine) ve cismin şekline bağlıdır. Bu özellik formülde K olarak sembolize edilir.  Cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit […]

Yeryüzünde Hareket

Yeryüzünde Hareket

Yeryüzünde Hareket Yeryüzeyinin belirli yüksekliklerinden serbest bırakılan yada yeryüzeyinden yukarı doğru fırlatılan cisimlerin bir süre yerin çekim etkisiyle yere çarptıklarını görürüz. Bu yüzden bu tür hareketlere yeryüzünde hareket denilmiştir. Yeryüzündeki hareketler, serbest düşme, düşey atış, yatay atış ve eğik atış olarak incelenecektir. NOT: Yer yüzünde hareket konusunda aksi belirtilmediği sürece yerçekimi ivmesi g = 10m/s2 alınacaktır. Serbest Düşme Hareketi […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)