Ses Bilgisi

Ses bilgisi 3

Ses bilgisi 3

Sessiz Benzeşmesi (Sertleşme) Sonu sert sessizlerden (p, ç, t, k, s, ş, f, h) biriyle biten bir kelimeye “c, d, g” ile başlayan bir ek getirildiğinde “c, d, g” ünsüzleri “ç, t, k”ye dönüşür. Bu ses olayına sessiz benzeşmesi (sertleşmesi) denir Sessiz (Ünsüz) Düşmesi Yapım eki alan ya da başka sözcüklerle birleşen bazı sözcüklerde sessiz […]

Ses Bilgisi 2

Ses Bilgisi 2

Ünlü (Sesli) Daralması Son hecesi düz geniş seslilerle (a, e,) biten kelimelere “–yor” eki getirildiğinde geniş sesliler daralarak “ı, i, u, ü”olur. dinle – yor Æ dinliyor söyle– yor Æ söylüyor oyna– yor Æ oynuyor “de–” ve “ye–” fiilleri ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında araya kaynaştı rma ünsüzü olan “y” girer ve fiilin sonunda bulunan […]

Ses Bilgisi

Ses Bilgisi

SES BiLGiSi 1. Büyük Sesli (Ünlü) Uyumu Sesli harşerin “kalınlık – incelik” bakımından uyumudur. Büyük ünlü uyumu kuralına göre: a) Kelimenin ilk hecesindeki sesli harf inceyse diğer hecelerdeki sesli harşer de ince olmalıdır. Ö ğ r e t i m Ø Ø Ø ince ince ince g ö z l ü k ç ü l […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)