Belirli Gün ve Haftalar

Belirli Gün ve Haftalar – (Ayrıntılı Dosya Paylaşımı)

Belirli Gün ve Haftalar – (Ayrıntılı Dosya Paylaşımı)

Belirli Gün ve Haftalar (Ayrıntılı Dosya Paylaşımı) Belirli gün ve haftalarda hazırlanması gereken okul panoları veya yapılacak törenlerde kullanılacak yazı, şiir ve özlü sözler gibi ayrıntılı içeriği aşağıdaki bağlantılardan bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ayrıca belirli gün ve haftaların önemini anlatan yazılara “buradaki” sayfamızdan ulaşabilirsiniz. (İndirmek istediğiniz belirli gün veya hafta adının üzerine dokunun.) Tarih Günün Anlam ve […]

Belirli Gün ve Haftalar

Belirli Gün ve Haftalar

Belirli Gün ve Haftalar Aşağıdaki bağlantılardan, belirli gün ve haftaların önemi ile ilgili yazılara ulaşabilirsiniz. Belirli gün ve haftalarda hazırlanması gereken okul panoları veya yapılacak törenlerde kullanılacak yazı, şiir ve özlü sözler gibi ayrıntılı içeriğe “buradan” ulaşabilirsiniz. (Görüntülemek istediğiniz belirli gün veya hafta adının üzerine dokunun.) Ahilik Haftası Ankara’nın Başkent Oluşu Anneler Günü Atatürk Haftası […]

Ahilik Haftası

Ahilik Haftası

Ahilik Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) Cumhuriyetimizin kuruluşunun yetmiş sekiz, Osmanlı devletinin kuruluşunun yedi yüz ve Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinin bininci yıl dönümünü kutladığımız bu yıllar bize Türk tarihinin en önemli kurumu olan Ahiliği hatırlatmaktadır.   Türkiye Cumhuriyeti 75 yıl önce Osmanlı’dan devir aldığı yönetimi, Osmanlı da 700 yıl önce Anadolu Selçuklu devletinden almıştı. Anadolu […]

Ankara’nın Başkent Oluşu (Belirli Gün ve Haftalar)

Ankara’nın Başkent Oluşu (Belirli Gün ve Haftalar)

Ankara’nın Başkent Oluşu (Belirli Gün ve Haftalar) Mustafa Kemal Paşa, Erzurum, Sivas Kongrelerinden sonra 27 Aralık 1919 günü Temsilciler Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara’ya geldi.   O zamana kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul idi. Osmanlı Mebusan Meclisi son kez 12 Ocak 1919’da İstanbul’da toplandı. 16 Mart 1919 günü İngilizler İstanbul’a girdi. Önce meclisi bastılar. Bu olay […]

Anneler Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Anneler Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Anneler Günü (Belirli Gün ve Haftalar) Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü’dür. Anneler Günü evrensel bir gündür. Dünyada milyonlarca ana bugün çocukları tarafından sevgi ve saygı ile anılır.   Anneler Günü ülkemizde 1955 yılından bu yana kutlanıyor. Türk Kadınlar Birliği ülkemizde her yıl çocukları için büyük fedakarlığa katlanan annelerden birini yılın annesi seçer. Yılın […]

Atatürk Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Atatürk Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Atatürk Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) Ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat dokuzu beş geçe öldü.   O tarihten bu yana 10 Kasım’la başlayan hafta, yurdumuzda Atatürk Haftası olarak değerlendirilir. Bu hafta içinde, Atatürk’ün yaşamı, yurtseverliği, inkılap ve ilkeleri anlatılır. Ata’nın daha iyi tanıtılması amacıyla açık oturumlar düzenlenir. Radyo ve televizyonda, […]

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi (Belirli Gün ve Haftalar) Birinci Dünya Savaşı sonunda yurdumuz yenilmiş sayıldı. Düşmanlar dört bir yandan vatanımıza saldırdılar. Sevr Antlaşmasına göre yurdumuzun düşmanlar tarafından bölünmesi kararlaştırıldı.   Urfa, Antep, Maraş, Adana, Antalya ve Osmanlı Devleti’nin merkezi İstanbul işgal edildi. Yunanlılar 15 Mayıs 1919’da İzmir’e girdiler.   Yurdumuzu bu durumdan kurtarmak ve halkla el […]

Avrupa Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Avrupa Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Avrupa Günü (Belirli Gün ve Haftalar) 5 Mayıs 1949 Avrupa Konseyi’nin kuruluş tarihidir. Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde 5 Mayıs Avrupa Günü olarak kutlanır.   Bu nedenle üye ülkelerde 5 Mayıs günü toplantılar düzenlenir. Bu toplantılarda Avrupa Konseyi’nin kuruluşu, amacı, ilkeleri anlatılır. Çalışma organları tanıtılır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi okunur.   Avrupa yeryüzünün bilinen en eski […]

Babalar Günü

Babalar Günü

Babalar Günü (Belirli Gün ve Haftalar) Anneler Günü kadar eski olmasa da Babalar Gününün de bir geçmişi var. Bazı tarihçiler, Babalar Gününün Antik Roma’da bile kutlandığını belirtiyor. Bazı araştırmacılar tarih belirtmezken Babalar Gününün Batı Virginia’da ortaya çıktığını savunuyor. Batı Virginia’da yaşayan John Dowdy’nin annesi öldükten sonra onun yerini alan babası için böyle bir gün kutlanmasını […]

Bilim ve Teknoloji Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Bilim ve Teknoloji Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Bilim ve Teknoloji Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) Bilim ve Teknoloji Haftası (TTK. nun 66 sayılı, 30.4.1998 tarihli kararıyla eklenen hafta)   TDK sözlüğünde bilim şöyle tanımlanıyor: Bilim “Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.”   “Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli […]

Birleşmiş Milletler Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Birleşmiş Milletler Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Birleşmiş Milletler Günü (Belirli Gün ve Haftalar) 24 Ekim 1945 Birleşmiş Milletler Örgütünün Kuruluş Tarihidir. Örgüte üye tüm ülkelerde 24 Ekim, Birleşmiş Milletler Günü olarak kutlanır. Birleşmiş Milletler Örgütü evrensel barışı, uluslar arasında güvenliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Uluslararası en büyük kuruluştur. Bugün Birleşmiş Milletler’in 176 üyesi vardır. Bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.   […]

Camiler Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Camiler Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Camiler Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) Arapça “cem” kökünden türeyen, “toplayan, bir araya getiren” anlamındaki “cami” kelimesi başlangıçta sadece Cuma namazı kılınan büyük mescitler için kullanılmış olan “el-mescid’ül cami” (cemaati toplayan mescit) tamlamasından kısaltılarak alınmıştır.(1)   Ancak halk arasında mahallelerdeki küçük ibadet yerlerine mescit, daha büyük olanlarına ise cami denilmektedir.   İslam’ın ilk günlerinden itibaren […]

Cumhuriyet Bayramı (Belirli Gün ve Haftalar)

Cumhuriyet Bayramı (Belirli Gün ve Haftalar)

Cumhuriyet Bayramı (Belirli Gün ve Haftalar) 29 Ekim 1923 ülkemizde cumhuriyet yönetiminin ilan edildiği gündür. Bugün ulusal bayram günüdür. Her yıl cumhuriyet yönetiminin ilanını 28 – 29 Ekim günleri Cumhuriyet Bayramı olarak coşkun törenlerle kutlarız.   Cumhuriyet Yönetiminden önce devletimizin adı Osmanlı İmparatorluğu idi. Osmanlı Devleti, Osman Bey tarafından 1299’da Söğüt ‘de kuruldu. Osmanlı devlet […]

Cüzzam Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Cüzzam Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Cüzzam Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) 1876’da Norveçli bilim adamı Armauer Hansen tarafından keşfedilen cüzzam mikrobu öncelikle, deri ve siniri tutarak belirtilerini gösteren kronik seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır.   Ülkemizde cüzzam hastalığı sosyal hastalıklar arasında sayılmaktadır. Her yeni bulunan hasta yaşamlarının sonuna kadar değişik gereksinimlerinin çözümlenmesi ve çevrelerinin kontrolü açısından kayıt altında tutulmaktadır. Yaklaşık 20 […]

Çanakkale Zaferi (Belirli Gün ve Haftalar)

Çanakkale Zaferi (Belirli Gün ve Haftalar)

Çanakkale Zaferi (Belirli Gün ve Haftalar) Çanakkale Savaşı yalnız bizim tarihimizin değil yakın dünya tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Çanakkale Boğazı’nı savaş gemileriyle zorlayarak aşma, böylece İstanbul’a kavuşma isteği Avrupa büyük devletlerinin öteden beri özlemidir.   1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla İtilaf devletleri bu isteklerini gerçekleştirme fırsatının doğduğuna inandılar. Bu inançla İngiltere ve Fransa […]

Deprem Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Deprem Haftası (Belirli Gün ve Haftalar)

Deprem Haftası (Belirli Gün ve Haftalar) Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışıklı olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir. Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve […]

Dünya Aids Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Dünya Aids Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Dünya Aids Günü (Belirli Gün ve Haftalar) 1 Aralık Dünya AIDS günü ve izleyen günler hastalığın işlendiği bir hafta olarak anılıyor. Dünya için giderek önemli bir tehlikeye dönüşen ve 22. Yüzyılla birlikte Afrika başta olmak üzere geri kalmış ülkelerde ortalama yaşam süresinin 30’un altına düşebilme beklentisinden olsa gerek ülkemizde de konu ilk kez ciddiyetle ele […]

Dünya Çevre Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Dünya Çevre Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Dünya Çevre Günü (Belirli Gün ve Haftalar) 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.   Haziran ayının ikinci haftası ile başlayan haftayı, okullarımızda Çevre Koruma Haftası olarak kutlamaktayız. Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin […]

Dünya Çiftçiler Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Dünya Çiftçiler Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Dünya Çiftçiler Günü (Belirli Gün ve Haftalar) 14 Mayıs 1946 Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kuruluş tarihidir. Bu kuruluşun kısa adı İFAB’ tır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu kuruluşun üyesidir. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kuruluş günü olan 14 Mayıs yalnız bizde değil kuruluşa üye bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.   Çiftçi, geçimini toprağı ekerek […]

Dünya Çocuk Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Dünya Çocuk Günü (Belirli Gün ve Haftalar)

Dünya Çocuk Günü (Belirli Gün ve Haftalar) AÇIKLAMA -1- Ekim ayının ilk Pazartesi günü Dünya Çocuk Günü’ dür. Çocukların iyi yetiştirilmesi ulusların ortak sorunudur. Bu ortak sorun için ilk çalışmalar 1923 yılında başladı. İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanan kırk ülkenin delegeleri Uluslararası Çocukları Koruma Birliği’ni kurdular. Uluslararası bu kuruluş, Birleşmiş Milletler Örgütü’ nün kurulmasını izleyen yılda […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)