Coğrafya (YGS)

Bölge Sınırları

Bölge Sınırları

Bölge Sınırları Kesin Hatlarla Ayrılabilir mi? Bölge sınırları genelde kademeli bir geçiş gösterir. Özellikle doğal özelliklere göre belirlenen bölgelerde bu durum daha net görülür. Örneğin; Ekvatoral iklimden çöl iklimine geçişte Savan ve step iklimlerinin oluşması gibi…Yada ülkemizde Akdeniz ikliminden İç Anadolu bozkır iklimine geçişte göller yöresinde görülen geçiş iklimi gibi. Bölge Sınırları Değişir mi? Bölge sınırları zamanla değişebilir. İşlevini yitiren […]

Ortak Payda : Bölge

Ortak Payda : Bölge

Ortak Payda : Bölge Bütünden Parçaya Yeryüzü doğal, beşeri ve ekonomik etkinlikler bakımından kendi içerisinde benzerlik gösteren, ortak özellikleri bulunan, ancak çevresine göre farklılıklar gösteren alanlara ayrılmıştır. Bu alanlara Bölge adı verilir. Yeryüzünü oluşturan bu bölgelerin diğerlerinden ayrılabilmesi için bir ya da birkaç yönden ortak özelliklere sahip olması gerekir. Bölgeleri oluşturan özellikler doğal (fiziki), beşeri ve ekonomik özelliklerdir. Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)